Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

I listen finder du alle vores åbne puljer. Find den pulje som passer til dit kunstneriske virke eller dit kunstprojekt. Vi er klar til at modtage din ansøgning cirka en måned før ansøgningsfristen.

Ny tilskudsportal

Fra 1. oktober indfaser vi en ny portal til ansøgning med login. Læs mere om portalen og hvordan du logger ind

 

Bestillingsopgaver - musik

Frist: 01.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til bestilling af ny musik hos skabende kunstnere inden for alle former for musik.

Musik

Frist: 01.10.2021

Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Frist: 01.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Musik

Frist: 01.10.2021

Tilskud til internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter for udenlandske og danske musikaktører.

OBS! Der gives ikke transportstøtte til koncertturnéer. Her henvises til puljerne til internationale koncertaktiviteter hos genreorganisationerne.

Musik , Internationalt

Frist: 01.10.2021

Netværks- og genrespillesteder 2022-2024

Frist: 01.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til netværks- og genrespillesteder 2022-2024

Musik

Frist: 01.10.2021

Huskunstnerordningen

Frist: 05.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående , Architecture

Frist: 05.10.2021

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Frist: 05.10.2021, kl. 23:59

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 05.10.2021

Tilskud til realisering af en nytænkende kunstopgave, hvis I sammen med en professionel kunstner har fået udviklet en skitse og et præcist budget til en kunstopgave i det offentlige rum. Værket skal være offentligt tilgængeligt i minimum 12 måneder.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 14.10.2021

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 14.10.2021

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 14.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi, der danner grundlag for et langsigtet og målrettet arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum. Kunststrategien kan fungere som redskab for beslutningstageres prioritering af kunstopgaver. Statens Kunstfond stiller strategi-skabeloner til rådighed for arbejdet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 14.10.2021

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Frist: 14.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til institutioner, der, i samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum. Samarbejdet indebærer rådgivning fra Legatudvalget.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 14.10.2021

Tidsskriftsstøtte

Frist: 15.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Litteratur , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 15.10.2021

Digital scenekunst

Frist: 15.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til udvikling af digital scenekunst i form af livestreaming i perioden frem til 2023.

Scenekunst

Frist: 15.10.2021

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på ansøgning om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen. Der er ansøgningsfrist 15. februar, 15. maj, 15. september og 20. oktober.

 

Scenekunst

Frist: 20.10.2021

Drømmestipendier understøtter unges talent og kunstneriske drømme. Den unge kan anvende et stipendie til skabende projekter og talentudvikling.

 

Det er en samarbejdspartner, der koordinerer og søger stipendiet sammen med den/de unge.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Tværgående

Frist: 27.10.2021

Kommunale billedkunstråd

Frist: 28.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Billedkunst

Frist: 28.10.2021

Værkproduktion og udstillinger

Frist: 28.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

 

Billedkunst , Internationalt

Frist: 28.10.2021

Scenekunst: Internationale aktiviteter

Frist: 01.11.2021, kl. 14:00

Tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. inden for scenekunstområdet. OBS! Ansøgningsfristen er kl. 14.00.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.11.2021

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold. OBS! Der er ansøgningsfrist kl. 14.00.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 02.11.2021

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2020 – 6. november 2021.

Billedkunst

Frist: 06.11.2021

Lån af kunst

Frist: 31.12.2021, kl. 23:59

Lån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Billedkunst , Kunsthåndværk og design

Frist: 31.12.2021

Arbejdslegater for billedkunst

Frist: 15.01.2022, kl. 23:59

Arbejdslegater for billedkunstnere.

 

Billedkunst

Frist: 15.01.2022

Opstart af nye udstillingsplatforme

Frist: 15.01.2022, kl. 23:59

Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark

Billedkunst

Frist: 15.01.2022

Viden, dialog og debat

Frist: 15.01.2022, kl. 23:59

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet.

Billedkunst

Frist: 15.01.2022

Børn og unges møde med billedkunst

Frist: 15.01.2022, kl. 23:59

Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Billedkunst

Frist: 15.01.2022

Scenekunst for børn, unge og voksne

Frist: 17.01.2022, kl. 23:59

Tilskud til professionelle scenekunstprojekter inklusiv de internationale aktiviteter i sæson 2020/21 og 2021/22og tilskud til flerårig drift inklusiv teatrets internationale aktiviteter i maks. tre sæsoner. Derudover kan der søges til enkeltstående internationale aktiviteter.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 17.01.2022

Optagelse af professionelle scenekunstforestillinger til at indgå i samarbejdsprojektet K:Selekt på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater med en eller flere forestillinger i sæson 2021/2022.

Scenekunst

Frist: 17.01.2022

Arbejdslegater for litteratur

Frist: 01.02.2022, kl. 0:00

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for litteraturområdet.

Litteratur

Frist: 01.02.2022

Tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, formidlingsarrangementer for forfattere m.fl., researchrejser for forlæggere, samt rejselegater og netværks- og mentorstøtte for oversættere.

Litteratur , Internationalt

Frist: 01.02.2022

Tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, oversættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfestivaler, rejser, research, udvikling af digitale fortællinger og andre litterære projekter for børn og unge.

Litteratur , Internationalt

Frist: 01.02.2022

Dansk litteratur i Danmark

Frist: 01.02.2022, kl. 23:59

Tilskud til produktion af danske værker, til litterære arrangementer og litteraturfestivaler og til rejser i forbindelse med research. Desuden kan forfatterforeningerne søge tilskud til deres kursusvirksomhed.

Litteratur

Frist: 01.02.2022

Arbejdslegater for film

Frist: 01.02.2022, kl. 23:59

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for film og digitale spil

Film

Frist: 01.02.2022

Rejselegater for film

Frist: 01.02.2022, kl. 23:59

Tilskud til inspirations- og researchrejser i Danmark og i udlandet for skabende kunstnere inden for film og digitale spil.

Film

Frist: 01.02.2022

Arbejdslegater for musik

Frist: 01.02.2022, kl. 23:59

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for musik

Musik

Frist: 01.02.2022

Nordiske oversættelser

Frist: 01.02.2022, kl. 23:59

Tilskud til nordiske forlag til honorar ved oversættelse af et dansk værk til et nordisk sprog.

Litteratur , Internationalt

Frist: 01.02.2022

Arbejdslegater til nyuddannede kunsthåndværkere og designere

Kunsthåndværk og design

Frist: 01.02.2022

Arbejdslegater for kunsthåndværk og design

Frist: 01.02.2022, kl. 23:59

Arbejdslegater for kunsthåndværkere og designere.

Kunsthåndværk og design

Frist: 01.02.2022

Arbejdslegater for arkitektur

Frist: 23.02.2022, kl. 23:59

Arbejdslegater for arkitekter. Bemærk at fristen for ansøgninger er 23.februar og at der er kan forekomme ændring af puljen op til to måneder før puljefrist. Du kan søge puljen en måned før ansøgningsfristen

Arkitektur , Architecture

Frist: 23.02.2022

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Tværgående , Musik , Scenekunst

Frist: 01.03.2022

Arbejdslegater for scenekunst

Frist: 01.03.2022, kl. 23:59

Arbejdslegater for skabende scenekunstnere

Scenekunst

Frist: 01.03.2022

Tilskud til produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer og formidling af dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

Frist: 03.03.2022

Kunstner- og kuratorophold på de tre residencies, Kunstfonden har aftaler med

Billedkunst

Frist: 10.04.2022

Etårigt udstillingsprogram

Frist: 10.04.2022, kl. 23:59

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Billedkunst

Frist: 10.04.2022

Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 10.04.2022, kl. 23:59

Tilskud til operatører, der driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Billedkunst

Frist: 10.04.2022

Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre

Frist: 02.05.2022, kl. 23:59

Egnsteatre kan søge til projekter, der på forskellig vis kan fremme deres kunstneriske eller faglige kvalitet.

 

Scenekunst

Frist: 02.05.2022

Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende sæsonerne 2021/22 og 2022/23.

Scenekunst

Frist: 01.06.2022

Amatørmusik

Frist: 12.08.2022, kl. 23:59

Tilskud til musikfremmende aktiviteter af landsdækkende interesse for amatørområdets organisationer og foreninger samt andre arrangører inden for amatørmusik.

Musik

Frist: 12.08.2022

Tilskud til udgivelser af tidsskrifter, publikationer, informations- og dokumentationsvirksomhed om musik.

Musik

Frist: 12.08.2022

Koncertvirksomhed og musikfestivaler

Frist: 12.08.2022, kl. 23:59

Tilskud til afholdelse af koncerter og musikfestivaler.

OBS. Ændring i sidste punkt under "Du kan ikke søge tilskud til" (ændret d. 9/7-2021)

Musik

Frist: 12.08.2022

Tilskud til musikundervisning af forsøgsmæssig karakter samt udvikling af nyt pædagogisk materiale.

Musik

Frist: 12.08.2022

Orkestre, bands, kor og ensembler

Frist: 12.08.2022, kl. 23:59

Tilskud til udgifter og aktiviteter for orkestre, bands, kor og ensembler samt solister med international koncertvirksomhed.

Musik

Frist: 12.08.2022

Tilskud til danske gallerier på internationale kunstmesser.

 

Billedkunst

Frist: Løbende

Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.

Billedkunst , Internationalt

Frist: Løbende

Kuratoriske researchrejser

Frist: Løbende

Tilskud til kuratoriske researchrejser for institutionsledere, kuratorer og andre kunstformidlere.

Billedkunst

Frist: Løbende

Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer.

Ordningen er finansieret af kulturministerens musikhandlingsplan og tilskudskriterierne er fastsat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

JazzDanmark administrerer transportstøtteordningen i samarbejde med de øvrige genreorganisationer. Find oplysninger om ansøgning på Den Nationale Transportstøtteordning - JazzDanmark og søg via linket under 'Hvem kan søge?' her på siden.

 

Musik

Frist: Løbende
Mere