Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

På listen finder du alle vores åbne puljer. Vi er klar til at modtage din ansøgning i Tilskudsportalen cirka en måned før ansøgningsfristen. Ansøgninger til Statens Kunstfond er omfattet af krav om digital selvbetjening. Din ansøgning vil derfor blive afvist, hvis du ikke søger via Tilskudsportalen, medmindre du er fritaget for Digital Post eller grundet særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning.

 

Levende litteraturmøder for børn og unge

Frist: 13.08.2024, kl. 14:00

Honorarstøtte til børn og unges enkeltstående møder med forfattere og illustratorer. Bemærk, at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Litteratur

Frist: 13.08.2024

Forfattermøder for voksne

Frist: 13.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til honorarer til forfattere, oversættere og illustratorer i forbindelse med enkeltstående litteraturmøder med et publikum.

Litteratur

Frist: 13.08.2024

Litterære oplevelser for nye målgrupper

Frist: 13.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til mindre eller større litterære arrangementer og litteraturmøder for nye publikumsmålgrupper, der ikke umiddelbart opsøger litteraturoplevelser eller fællesskaber omkring litteratur.

Litteratur

Frist: 13.08.2024

Ophold på udenlandske residencies

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.

Billedkunst , Internationalt

Frist: 15.08.2024

Kuratoriske researchrejser

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til kuratoriske researchrejser for institutionsledere, kuratorer og andre kunstformidlere.

Billedkunst

Frist: 15.08.2024

Værkproduktion og udstillinger

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

 

Billedkunst , Internationalt

Frist: 15.08.2024

Teatre, producenter af professionel scenekunst og scenekunstaktører, som har erfaring som kuratorer, kan søge om at få godkendt en professionel forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger (inklusive udenlandske gæstespil). Forestillingen skal være færdigproduceret på ansøgningstidspunktet.

Der er tre ansøgningsfrister: 15. august 2024, 1. november 2024 og 1. marts 2025

Scenekunst , Performing arts

Frist: 15.08.2024

Amatørmusik

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til aktiviteter inden for amatørmusik.

Musik

Frist: 15.08.2024

Publikationer og anden musikformidling

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til trykte og digitale publikationer samt anden formidling om musik

Musik

Frist: 15.08.2024

Orkestre, bands, kor og ensembler

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til udgifter og aktiviteter for orkestre, bands, kor og ensembler til kommende års projektaktiviteter

Musik

Frist: 15.08.2024

Kunstkritik, viden og debat

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af kunstkritik, viden og debat inden for billedkunstområdet.

Billedkunst

Frist: 15.08.2024

Børn og unges møde med billedkunst

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Billedkunst

Frist: 15.08.2024

Koncertvirksomhed

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til afholdelse af koncerter i Danmark

Musik

Frist: 15.08.2024

Festivaler

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til festivaler og festivalaktiviteter i Danmark, hvor musik er det bærende element

Musik

Frist: 15.08.2024

Tilskud til ophold eller residency ved produktionsmiljøer på tværs af Norden.

Kunsthåndværk og design , Internationalt

Frist: 29.08.2024

Kunsthåndværk og Design sætter dagsordenen

Frist: 29.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til samarbejdsprojekter, der gennem visionære formater sætter kunsthåndværk og design på dagsordenen og skaber udveksling mellem kunsthåndværk- og designfeltet og andre samfunds-, videns-, og praksisområder.

Kunsthåndværk og design

Frist: 29.08.2024

Rejselegater for film

Frist: 02.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til inspirations- og researchrejser i Danmark og i udlandet for skabende kunstnere inden for film og digitale spil.

Film

Frist: 02.09.2024

Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite

Frist: 02.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til et toårigt kunstnerisk og karrieremæssigt udviklingsforløb for unge og talentfulde kunstnere.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Internationalt , Kunsthåndværk og design , Film

Frist: 02.09.2024

Nordiske oversættelser

Frist: 03.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til nordiske forlag til honorar ved oversættelse af et dansk værk til et nordisk sprog. Ikke-nordiske forlag henvises til puljen Udgivelsesstøtte /Literary production and translation.

Litteratur , Internationalt

Frist: 03.09.2024

Udgivelsesstøtte

Frist: 03.09.2024, kl. 14:00

Udgivelses- og oversættelsesstøtte til litterære værker (bøger, e-bøger, dramatik, litterære podcasts mv.) både for voksne, børn og unge.

Litteratur

Frist: 03.09.2024

Prøveoversættelser fra dansk

Frist: 03.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til prøveoversættelser fra dansk af værker for både voksne, børn og unge.

Litteratur

Frist: 03.09.2024

Større litterære arrangementer og formidling

Frist: 03.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til større litterære arrangementer, initiativer, litteraturformidlende- og øvrige projekter. Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger allersenest en måned før fristen. Bemærk, at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Litteratur

Frist: 03.09.2024

Rejsetilskud for litteratur

Frist: 03.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til rejser i forbindelse med litterær research.

Litteratur

Frist: 03.09.2024

Tilskud til og ophold i huset Can Lis på Mallorca som residency-ophold.

Arkitektur

Frist: 04.09.2024

Projektstøtte for arkitektur

Frist: 04.09.2024, kl. 14:05

Tilskud til at skabe projekter, der fremmer og formidler den kunstneriske dimension af arkitekturen.

Arkitektur , Architecture

Frist: 04.09.2024

Tilskud til projekter for og med dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

Frist: 19.09.2024

Lån af kunst

Frist: 26.09.2024, kl. 14:00

Lån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Billedkunst , Kunsthåndværk og design

Frist: 26.09.2024

Tilskud på max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 26.09.2024

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal kunne danne grundlag for at rejse lokal- el. fondsfinansiering, så kunstopgaven kan blive realiseret.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 26.09.2024

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 26.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi for arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 26.09.2024

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Frist: 26.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til institutioner der får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum. Samarbejdet indebærer samarbejde og rådgivning fra Kunstfonden.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 26.09.2024

Scenekunst: Internationale aktiviteter

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Aktører, der arbejder med scenekunstaktiviteter, kan søge om tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. Der er to ansøgningsfrister om året i henholdsvis april og oktober.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.10.2024

Bestillingsopgaver - musik

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til bestilling af ny musik hos skabende kunstnere inden for alle former for musik.

Musik

Frist: 01.10.2024

Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Musik

Frist: 01.10.2024

Huskunstnerordningen

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler og institutioner

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film

Frist: 01.10.2024

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold. OBS! Ansøgningsvejledningen er opdateret i forhold til fristen 1. november 2023. Der kan komme ændringer til næste frist. Fra og med 2024 er fristen 1. oktober!

 

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.10.2024

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til kunstnerhonorar for kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film

Frist: 01.10.2024

Tilskud til internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter for udenlandske og danske musikaktører.

 

Musik , Internationalt

Frist: 02.10.2024

Tilskud til musikpædagogiske projekter, talentudvikling og partnerskaber.

Musik

Frist: 04.10.2024

Tidsskriftsstøtte

Frist: 10.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Film , Kunsthåndværk og design , Litteratur , Musik , Scenekunst

Frist: 10.10.2024

Børn, unge og arkitektur

Frist: 11.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til at skabe projekter, der styrker børn og unges forhold til arkitekturen

Arkitektur

Frist: 11.10.2024

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Tværgående , Musik , Scenekunst

Frist: 15.10.2024

Kommunale billedkunstråd

Frist: 24.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Billedkunst

Frist: 24.10.2024

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2023 – 6. november 2024.

Billedkunst

Frist: 07.11.2024

Opstart af nye udstillingsplatforme

Frist: 10.01.2025, kl. 14:00

Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark

Billedkunst

Frist: 10.01.2025

Arbejdslegater for billedkunst

Frist: 15.01.2025, kl. 14:00

Arbejdslegater for billedkunstnere

 

Billedkunst

Frist: 15.01.2025

Arbejdslegater for arkitektur

Frist: 03.02.2025, kl. 14:00

Arbejdslegater for arkitekter.

Arkitektur , Architecture

Frist: 03.02.2025

Arbejdslegater for film

Frist: 03.02.2025, kl. 14:00

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for film og digitale spil

Film

Frist: 03.02.2025

Arbejdslegater for litteratur

Frist: 03.02.2025, kl. 14:00

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for litteraturområdet.

Litteratur

Frist: 03.02.2025

Arbejdslegater for musik

Frist: 03.02.2025, kl. 14:00

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for musik

Musik

Frist: 03.02.2025

Rejselegater for arkitektur

Frist: 03.02.2025, kl. 14:00

Tilskud til researchrejser, der fremmer og formidler den kunstneriske dimension af arkitekturen.

Arkitektur , Internationalt

Frist: 03.02.2025

Arbejdslegater for scenekunst

Frist: 03.02.2025, kl. 14:00

Arbejdslegater for skabende scenekunstnere

Scenekunst

Frist: 03.02.2025

Arbejdslegater til nye talenter inden for kunsthåndværk og design

Kunsthåndværk og design

Frist: 03.02.2025

Arbejdslegater for kunsthåndværk og design

Frist: 03.02.2025, kl. 14:00

Arbejdslegater for kunsthåndværkere og designere

Kunsthåndværk og design

Frist: 03.02.2025

Open Call: V&A Wedgwood Collection Fellowship

Frist: 26.02.2025, kl. 14:00

Tilskud til et tremåneders ophold ved V&A Wedgwood Collection, Stoke-on-Trent, England.

Kunsthåndværk og design , International

Frist: 26.02.2025

Tilskud til et seksmåneders ophold ved Young V&A, London, England.

Kunsthåndværk og design , Internationalt

Frist: 26.02.2025

Open call til fem Detroit Visiting Artist Fellowship ved Cranbrook Academy of Art eller College for Creative Studies (CCS) inden for fagområderne fiber/tekstil, grafisk design (2D), metal, glas samt keramik i efteråret 2025/vinter 2026 og vinter/foråret 2026 i Detroit, Michigan, USA.

Kunsthåndværk og design , International

Frist: 26.03.2025

Open call til Artist-in-Residence ophold for en smykkekunstner eller kunstner, der arbejder med korpus i efteråret 2025 i München, Tyskland.

 

Kunsthåndværk og design , Internationalt

Frist: 26.03.2025

Kunstner- og kuratorophold på de tre residencies, Kunstfonden har aftaler med

Billedkunst

Frist: 01.04.2025

Udgivelse af musik og realisering af lydkunst

Frist: 01.04.2025, kl. 14:00

Tilskud til musikudgivelser af høj kunstnerisk kvalitet og lydkunstprojekter/installationer.

Musik

Frist: 01.04.2025

Etårigt udstillingsprogram

Frist: 01.04.2025, kl. 14:00

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Billedkunst

Frist: 01.04.2025

Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 01.04.2025, kl. 14:00

Tilskud til operatører, der driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Billedkunst

Frist: 01.04.2025

Tilskud til danske gallerier på internationale kunstmesser.

 

Billedkunst

Frist: Løbende

Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer.

Ordningen er finansieret af kulturministerens musikhandlingsplan og tilskudskriterierne er fastsat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

JazzDanmark administrerer transportstøtteordningen i samarbejde med de øvrige genreorganisationer. Find oplysninger om ansøgning på Den Nationale Transportstøtteordning - JazzDanmark og søg via linket under 'Hvem kan søge?' her på siden.

 

Musik

Frist: Løbende
Mere