Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

I listen finder du alle vores åbne puljer. Find den pulje som passer til dit kunstneriske virke eller dit kunstprojekt. Vi er klar til at modtage din ansøgning cirka en måned før ansøgningsfristen.

 

Producenter af professionel scenekunst kan søge om at få godkendt en færdigproduceret forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger. Der er to årlige frister den 2. oktober 2023 og den 1. marts 2024

Scenekunst , Performing arts

Frist: 02.10.2023

Scenekunst: Internationale aktiviteter

Frist: 02.10.2023, kl. 14:00

Tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. inden for scenekunstområdet. OBS. Ansøgningsfristen er kl. 14.00.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 02.10.2023

Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Frist: 02.10.2023, kl. 14:00

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Musik

Frist: 02.10.2023

Huskunstnerordningen

Frist: 02.10.2023, kl. 14:00

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film

Frist: 02.10.2023

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Frist: 02.10.2023, kl. 14:00

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film

Frist: 02.10.2023

Tilskud til internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter for udenlandske og danske musikaktører.

OBS! Der gives ikke transportstøtte til koncertturnéer. Her henvises til puljerne til internationale koncertaktiviteter hos genreorganisationerne.

Musik , Internationalt

Frist: 02.10.2023

Bestillingsopgaver - musik

Frist: 03.10.2023, kl. 14:00

Tilskud til bestilling af ny musik hos skabende kunstnere inden for alle former for musik.

Musik

Frist: 03.10.2023

Tidsskriftsstøtte

Frist: 12.10.2023, kl. 14:00

Tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Film , Kunsthåndværk og design , Litteratur , Musik , Scenekunst

Frist: 12.10.2023

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Tværgående , Musik , Scenekunst

Frist: 16.10.2023

Teatre og scenekunstaktører, som har erfaring som kuratorer, kan søge om at få godkendt et færdigproduceret professionelt udenlandsk gæstespil til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger. Der er fem årlige frister den 16. januar, den 16. marts, den 16. maj, 16. august og den 16. oktober kl. 14.00.

 

Scenekunst , Internationalt

Frist: 16.10.2023

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på at ansøge om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen. Ansøgninger modtaget den 20. oktober, 10. februar, 11. april, 2. september behandles inden for en måned.

 

Scenekunst

Frist: 20.10.2023

Kommunale billedkunstråd

Frist: 26.10.2023, kl. 14:00

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Billedkunst

Frist: 26.10.2023

Værkproduktion og udstillinger

Frist: 26.10.2023, kl. 14:00

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

 

Billedkunst , Internationalt

Frist: 26.10.2023

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold. OBS! Fra og med 2024 er fristen 1. oktober!

 

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.11.2023

Strategisk udviklingsforløb for scenekunstaktører i forbindelse med dansk deltagelse på den canadiske scenekunstkonference CINARS 2024.

 

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.11.2023

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2022 – 6. november 2023.

Billedkunst

Frist: 07.11.2023

Kunsthåndværk og Design sætter dagsordenen

Frist: 16.11.2023, kl. 14:00

Tilskud til samarbejdsprojekter, der gennem visionære formater sætter kunsthåndværk og design på dagsordenen og skaber udveksling mellem kunsthåndværk- og designfeltet og andre samfunds-, videns-, og praksisområder.

Kunsthåndværk og design

Frist: 16.11.2023

Opstart af nye udstillingsplatforme

Frist: 10.01.2024, kl. 14:00

Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark

Billedkunst

Frist: 10.01.2024

Børn og unges møde med billedkunst

Frist: 10.01.2024, kl. 14:00

Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Billedkunst

Frist: 10.01.2024

Scenekunst for børn, unge og voksne

Frist: 15.01.2024, kl. 14:00

Tilskud til professionelle scenekunstprojekter inklusiv de internationale aktiviteter i sæson 2023/24 og 2024/25.

Driftstilskud inklusiv teatrets internationale aktiviteter i sæson 2024/25, 2025/26 og 2026/27.

Derudover kan der søges til enkeltstående internationale aktiviteter.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 15.01.2024

Levende litteraturmøder for børn og unge

Frist: 16.01.2024, kl. 14:00

Honorarstøtte til børn og unges enkeltstående møder med forfattere og illustratorer.

Litteratur

Frist: 16.01.2024

Forfattermøder for voksne

Frist: 16.01.2024, kl. 14:00

Tilskud til honorarer til forfattere, oversættere og illustratorer i forbindelse med enkeltstående litteraturmøder med et publikum.

Litteratur

Frist: 16.01.2024

Arbejdslegater for arkitektur

Frist: 01.02.2024, kl. 14:00

Arbejdslegater for arkitekter.

Arkitektur , Architecture

Frist: 01.02.2024

Arbejdslegater for billedkunst

Frist: 01.02.2024, kl. 14:00

Arbejdslegater for billedkunstnere

 

Billedkunst

Frist: 01.02.2024

Arbejdslegater for film

Frist: 01.02.2024, kl. 14:00

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for film og digitale spil

Film

Frist: 01.02.2024

Rejselegater for film

Frist: 01.02.2024, kl. 14:00

Tilskud til inspirations- og researchrejser i Danmark og i udlandet for skabende kunstnere inden for film og digitale spil.

Film

Frist: 01.02.2024

Arbejdslegater for litteratur

Frist: 01.02.2024, kl. 14:00

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for litteraturområdet.

Litteratur

Frist: 01.02.2024

Arbejdslegater for musik

Frist: 01.02.2024, kl. 14:00

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for musik

Musik

Frist: 01.02.2024

Arbejdslegater for scenekunst

Frist: 01.02.2024, kl. 14:00

Arbejdslegater for skabende scenekunstnere

Scenekunst

Frist: 01.02.2024

Arbejdslegater til nyuddannede kunsthåndværkere og designere

Kunsthåndværk og design

Frist: 01.02.2024

Arbejdslegater for kunsthåndværk og design

Frist: 01.02.2024, kl. 14:00

Arbejdslegater for kunsthåndværkere og designere

Kunsthåndværk og design

Frist: 01.02.2024

Projektstøtte for arkitektur

Frist: 01.02.2024, kl. 14:05

Tilskud til projekter udformet af arkitekter, tegnestuer og andre med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene.

Arkitektur , Architecture

Frist: 01.02.2024

Rejselegater for arkitektur

Frist: 01.02.2024, kl. 14:05

Tilskud til arkitekters inspirations- og researchrejser.

Arkitektur , Internationalt

Frist: 01.02.2024

Nordiske oversættelser

Frist: 06.02.2024, kl. 14:00

Tilskud til nordiske forlag til honorar ved oversættelse af et dansk værk til et nordisk sprog. Ikke-nordiske forlag henvises til puljen Udgivelsesstøtte /Literary production and translation.

Litteratur , Internationalt

Frist: 06.02.2024

Udgivelsesstøtte

Frist: 06.02.2024, kl. 14:00

Udgivelses- og oversættelsesstøtte til litterære værker (bøger, e-bøger, dramatik, litterære podcasts mv.) både for voksne, børn og unge.

Litteratur

Frist: 06.02.2024

Prøveoversættelser fra dansk

Frist: 06.02.2024, kl. 14:00

Tilskud til prøveoversættelser fra dansk af værker for både voksne, børn og unge.

Litteratur

Frist: 06.02.2024

Større litterære arrangementer og formidling

Frist: 06.02.2024, kl. 14:00

Tilskud til større litterære arrangementer, initiativer, litteraturformidlende- og øvrige projekter.

Litteratur

Frist: 06.02.2024

Rejsetilskud for litteratur

Frist: 16.02.2024, kl. 14:00

Tilskud til rejser i forbindelse med litterær research.

Litteratur

Frist: 16.02.2024

Tilskud til projekter for og med dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

Frist: 11.03.2024

Kunstner- og kuratorophold på de tre residencies, Kunstfonden har aftaler med

Billedkunst

Frist: 01.04.2024

Etårigt udstillingsprogram

Frist: 01.04.2024, kl. 14:00

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Billedkunst

Frist: 01.04.2024

Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 01.04.2024, kl. 14:00

Tilskud til operatører, der driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Billedkunst

Frist: 01.04.2024

Udgivelse af musik og realisering af lydkunst

Frist: 03.04.2024, kl. 14:00

Tilskud til musikudgivelser af høj kunstnerisk kvalitet, tværkunstneriske musikprojekter/installationer, musik-apps, musikfilm med mere.

Musik

Frist: 03.04.2024

Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre

Frist: 01.05.2024, kl. 14:00

Egnsteatre kan søge til visionære og langsigtede projekter, der kan fremme teatrenes kunstneriske eller faglige kvalitet, fx i form af resicencies og udviklingsprojekter.

 

Scenekunst

Frist: 01.05.2024

Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende sæsonerne 2023/24 og 2024/25.

Scenekunst

Frist: 03.06.2024

Optagelse af professionelle scenekunstforestillinger til KSelekt på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater i sæson 2025/2026. KSelekt er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater

Scenekunst

Frist: 03.06.2024

Viden, dialog og debat

Frist: 10.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet.

Billedkunst

Frist: 10.08.2024

Amatørmusik

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til aktiviteter inden for amatørmusik.

Musik

Frist: 15.08.2024

Publikationer og anden musikformidling

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til trykte og digitale publikationer samt anden formidling om musik

Musik

Frist: 15.08.2024

Koncertvirksomhed og musikfestivaler

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til afholdelse af koncerter og musikfestivaler i Danmark.

 

Musik

Frist: 15.08.2024

Tilskud til musikpædagogiske projekter og talentudvikling.

Musik

Frist: 15.08.2024

Orkestre, bands, kor og ensembler

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til udgifter og aktiviteter for orkestre, bands, kor og ensembler.

Musik

Frist: 15.08.2024

Tilskud til og ophold i huset Can Lis på Mallorca som residency-ophold for danske arkitekter og folk med tilknytning til den danske arkitekturscene

Arkitektur

Frist: 06.09.2024

Tilskud til danske gallerier på internationale kunstmesser.

 

Billedkunst

Frist: Løbende

Kuratoriske researchrejser

Frist: Løbende

Tilskud til kuratoriske researchrejser for institutionsledere, kuratorer og andre kunstformidlere.

Billedkunst

Frist: Løbende

Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer.

Ordningen er finansieret af kulturministerens musikhandlingsplan og tilskudskriterierne er fastsat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

JazzDanmark administrerer transportstøtteordningen i samarbejde med de øvrige genreorganisationer. Find oplysninger om ansøgning på Den Nationale Transportstøtteordning - JazzDanmark og søg via linket under 'Hvem kan søge?' her på siden.

 

Musik

Frist: Løbende

Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.

Billedkunst , Internationalt

Frist: Løbende
Mere