Kuratoriske researchrejser

Frist: Løbende

Kunstområde :

Tilskud til kuratoriske researchrejser for institutionsledere, kuratorer og andre kunstformidlere.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Årsskifte procedure: Ansøgninger indsendt efter 31. oktober 2021 bliver først behandlet medio januar 2022.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Danske og udenlandske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere som arbejder professionelt med samtidskunst gennem professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder. 
 • Danske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere kan søge om tilskud til rejser og ophold i udlandet.
 • Udenlandske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere kan søge om tilskud til rejser og ophold i Danmark.
 • Kunstnere kan kun søge, hvis der er tale om kuratorisk research og kunstneren i øvrigt har dokumenteret væsentlig kuratorisk virke.

Researchprogrammet retter sig primært mod ansøgere, der allerede har kontakter på den kunstscene, de ønsker at besøge eller ansøgere, som ønsker at videreudvikle et konkret projekt. Som ansøger er du selv ansvarlig for at tilrettelægge møder og besøg hos kunstnere, institutioner og øvrige relevante aktører.

Her finder du ansøgningsvejledning og elektronisk ansøgningsskema på engelsk.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • rejser med henblik på at deltage i internationale kunstmesser, biennaler eller lignende.
 • diæter, lokal transport med videre. Udvalget giver kun tilskud til rejse og ophold.

Hvad er formålet med ordningen?

  Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunsten i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet ved at give udenlandske kuratorer mulighed for at møde danske kunstnere og få indsigt i den danske samtidskunstscene med henblik på fremtidige samarbejder. 

   Hertil ønsker udvalget at fremme samtidskunsten i Danmark ved at give danske kuratorer mulighed for at møde udenlandske samtidskunstnere og få indsigt i udlandets samtidskunstscener med henblik på fremtidige samarbejder. 

   Sådan vurderes din ansøgning

   Din ansøgning vurderes ud fra nedenstående kriterier:

   • Researchrejsen skal så vidt muligt være rettet mod konkrete fremtidige projekter i form af professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling.
   • Besøget skal fremme og styrke danske kunstnere og/eller danske kunstinstitutioners internationale netværk.
   • Besøget skal på afgørende vis fremme udlandets kendskab til danske kunstnere og/eller danske kunstinstitutioner.
   • Besøget skal fremme konkrete internationale samarbejder mellem parter på den danske kunstscene og parter på kunstscener i udlandet.

   Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

   Hvad skal ansøgningen indeholde?

   Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

   Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

   Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

   Du skal vedhæfte følgende bilag:

   I den obligatoriske bilag skal du beskrive, hvorfor du ønsker at foretage den givne researchrejse og hvordan du mener rejsen bidrager til at fremme samtidskunsten i Danmark og/eller dansk samtidskunst i udlandet. 

   Du skal også beskrive, hvad dit mål er for researchrejsen, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være møder med navngivne kunstnere, kuratorer, institutionsledere eller andre som arbejder professionelt med samtidskunst. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

   Du skal desuden skitsere et dagsprogram for rejsen, der tydeliggør, hvilke konkrete møder og aktiviteter du har planlagt, og du skal udarbejde et budget for rejsen, hvor du angiver de priser, du har indhentet på henholdsvis rejse og ophold.

   Hvis du søger tilskud til den samme researchrejse hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

   Du skal være opmærksom på:

   • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
   • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
   • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
   • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
   • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
   • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

   Økonomi

   Udvalget yder tilskud på højest 15.000 kroner til udgifter til rejse og ophold.

   Både rejse og ophold skal afholdes på "economy class". Den typiske researchrejse har en varighed på 3 til 7 dage. Men du kan også søge tilskud til længerevarende ophold forudsat, at du selv har arrangeret indkvartering.

   Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

   Udbetaling

   Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

   Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

   Modtager du tilskud, vil vi udbetale beløbet snarest muligt.

   Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

   Hvornår får du svar?

   Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger efter, du har indsendt ansøgningen.

   Bemærk, at du ikke kan forvente at få svar i juli måned.

   Ansøgninger skal indsendes senest 15. november behandles samme år. Ansøgninger indsendt efter 15. november bliver først behandlet medio januar året efter, hvor der også kan forventes svar.

   I perioden mellem indsendelse af ansøgning og svar, bliver ansøgningen klargjort og herefter læst og behandlet.

   Alle tildelinger bliver offentliggjort på vores hjemmeside.

   Når du har indsendt ansøgningen

   Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

   Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

   Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

   Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

   Hvem vurderer ansøgningen

   Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningerne i overensstemmelse med de kriterier, som er fastlagt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

   Ansøgningsskema som PDF?

   Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

   Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

   Ansøg
   Mere