Projektstøtteudvalget for Billedkunst

Projektstøtteudvalget for Billedkunst giver bl.a. tilskud til produktion af nye kunstværker og udstillinger både i Danmark og internationalt

Periode:

1. januar 2022 - 31. december 2025

Midler til uddeling i 2022: 

47,7 mio. kr.

I Projektstøtteudvalget for Billedkunst giver vi tilskud til en lang og bred række af projekter, som overordnet skal fremme billedkunst i Danmark og dansk billedkunst i udlandet.

De internationale indsatser ligger under vores udvalg, ligesom det er os, der er ansvarlige for det danske bidrag til Venedig Biennalen.

Vores midler går bl.a. til produktion af nye kunstværker, udstillinger med danske kunstnere både i Danmark og i udlandet, formidling af kunst og udstillingsprogrammer i kunsthaller.

Vi støtter også opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark og har flere indsatser for international udveksling for både kunstnere og kuratorer.

Se udvalgsmedlemmernes honorarer

Udvalgets strategiske fokus

 

Projektstøtteudvalgets kriterier for kunstnerisk kvalitet

Sådan vurderer vi kunstnerisk kvalitet 

Mere