Organisering og arbejdsgrundlag

Statens Kunstfond består af 16 udvalg, en bestyrelse og et repræsentantskab. Der sidder 54 fagpersoner i udvalgene, og det er udvalgslederne for hvert udvalg, der udgør bestyrelsen.

Det er fagpersonerne i udvalgene, der er udpeget til at fordele kunststøtten til skabende kunstnere, nye kunstprojekter og formidling inden for:

  • arkitektur
  • billedkunst
  • film
  • kunsthåndværk og design
  • litteratur
  • musik
  • scenekunst

Læs om arbejdsgrundlaget for Kunstfondens virke

Udvalg

Som udgangspunkt findes der to udvalg for hvert kunstområde, et legatudvalg og et projektstøtteudvalg.

På filmområdet uddeler vi dog udelukkende legater, idet Det Danske Filminstitut uddeler projektstøtte til produktion og formidling.

På arkitekturområdet har vi et samlet legat – og projektstøtteudvalg.

Udpegning 

Statens Kunstfonds Repræsentantskab udpeger 33 medlemmer til udvalgene og kulturministeren udpeger 21 medlemmer.
Medlemmerne udpeges for en fire-årig periode.

Opgaver for medlemmer af kunstfonden

Et Kunstfondsmedlems hovedopgave ligger i det relevante kunstfaglige legat- eller projektstøtteudvalg. Men som udvalgsmedlem deltager man også i tværgående initiativer i Kunstfonden. For eksempel eksterne og interne seminarer samt bemanding af tværgående udvalg. Udvalgslederne sidder desuden i Kunstfondens bestyrelse. Der opstår løbende nye opgaver, som Kunstfondens medlemmer skal løse.

Kunstfonden bliver sekretariatsbetjent af medarbejdere i Slots- og Kulturstyrelsen.

Mere