Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

I listen finder du alle vores åbne puljer. Find den pulje som passer til dit kunstneriske virke eller dit kunstprojekt. Vi er klar til at modtage din ansøgning cirka en måned før ansøgningsfristen.

 

Nu kan rytmiske spillesteder søge om at blive udpeget som regionale spillesteder for perioden 2021-2024.

Musik

Frist: 28.02.2020

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Tværgående , Musik , Scenekunst

Frist: 02.03.2020

Til arrangører af turnerende teater sæson 2020/2021.

Scenekunst

Frist: 02.03.2020

Arbejdslegater for scenekunst

Frist: 02.03.2020

Arbejdslegater for skabende scenekunstkunstnere

Scenekunst

Frist: 02.03.2020

Huskunstnerordningen

Frist: 03.03.2020

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Tværgående , Architecture

Frist: 03.03.2020

Tilskud til kommuners udgifter til kunstnerhonorar, når en kunstner knyttes til en kommune i en længere periode med henblik på at fremme børn og unges møde med kunst.

 

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Tværgående

Frist: 03.03.2020

Tilskud til produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer og formidling af dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

Frist: 04.03.2020

Rejser og residencies

Frist: 04.03.2020

Tilskud til rejser og residency-ophold inden for kunsthåndværk og design. Herunder, research- og

inspirationsrejser samt arbejdsophold og residencies i udlandet.

 

Kunsthåndværk og design

Frist: 04.03.2020

Tilskud til danske gallerier til udstilling af dansk kunsthåndværk og design med en uddeling på 5 tilskud á 100.000 kroner.

Kunsthåndværk og design

Frist: 04.03.2020

Open call til et arbejdsophold for en grafisk designer fra 22. juni – 12. juli 2020 i samarbejde med Otis College of Art and Design, Los Angeles, USA.

 

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Kunsthåndværk og design

Frist: 04.03.2020

Tilskud til internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter for udenlandske og danske musikaktører.

Musik , Internationalt

Frist: 09.03.2020

Arbejdslegater til nyuddannede kunsthåndværkere og designere

Kunsthåndværk og design

Frist: 11.03.2020

Arbejdslegater for kunsthåndværkere og designere.

Kunsthåndværk og design

Frist: 11.03.2020

Koreografer og kompagnier kan ansøge om rejse og ophold til deltagelse på den danske stand på Internationale Tanzmesse NRW den 26.-30. august 2020 i Düsseldorf.

 

Scenekunst , Internationalt

Frist: 15.03.2020

Tilskud til pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet.

 

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

International , Scenekunst

Frist: 16.03.2020

Tilskud til musikudgivelser af høj kunstnerisk kvalitet, tværkunstneriske musikprojekter/installationer, musik-apps, musikfilm med mere.

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Musik

Frist: 01.04.2020

Boliglab - 1. ansøgningsrunde

Frist: 03.04.2020

Deltagelse i Statens Kunstfond og Realdanias boliglaboratorium for arkitekt- og byggebranchen med eksperimenterende boligprojekter.

Arkitektur

Frist: 03.04.2020

Statens Kunstfond har aftaler med fire internationale residencies, som danske billedkunstkunstnere og kuratorer kan søge ophold på

Billedkunst

Frist: 30.04.2020

Tilskud til værkproduktion og udstillinger af samtidskunst i Danmark og udlandet

 

Billedkunst , Internationalt

Frist: 30.04.2020

Etårigt udstillingsprogram

Frist: 30.04.2020

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Billedkunst

Frist: 30.04.2020

Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 30.04.2020

Tilskud til operatører, som driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Billedkunst

Billedkunst

Frist: 30.04.2020

Tilskud til aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.05.2020

Tilskud til kvalitetsudvikling af egnsteatre.

 

Scenekunst

Frist: 01.05.2020

Her kan I søge støtte til kunstnerhonorar og værkproduktion i forbindelse med udvikling og realisering af nyskabende kunstprojekter til det offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2020

Her kan I søge støtte til kunstneres honorar, hvis I ønsker at få udarbejdet et skitseforslag til et kunstprojekt i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2020

Her kan I søge støtte til at få udviklet en kunststrategi, som kortlægger og analyserer, hvordan kunst kan tænkes ind i jeres offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2020

Her kan I søge tilskud til samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst om udvikling af kunstprojekter i det offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2020

Her kan I søge tilskud til initiativer, der ikke er omfattet af de øvrige puljer inden for kunst i det offentlige rum. Initiativerne skal fremme udviklingen af kunst i det offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2020

Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen, kan søge om underskudsgaranti. Udbetalinger foretages fra sæson 2019/20 samlet én gang om året af Turnéteater.dk fra medio maj 2020.

Scenekunst

Frist: 01.06.2020

Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende sæsonerne 2020/21 og 2021/22.

Scenekunst

Frist: 02.06.2020

Der er to frister om året: Til vinterfristen kan professionelle scenekunstaktører ansøge om projekttilskud i indeværende og næste sæson. Til sommerfristen kan der søges om både projekttilskud i indeværende og næste sæson, og driftstilskud kan søges 3 sæsoner frem.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 02.06.2020

Teatre kan søge om at få godkendt en forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger.

Scenekunst , Performing arts

Frist: 03.08.2020

I denne pulje kan man søge tilskud til opstart af en ny udstillingsplatform i Danmark

Billedkunst

Frist: 13.08.2020

Viden, dialog og debat

Frist: 13.08.2020

Tilskud til viden, dialog og debat projekter indenfor billedkunstområdet.

Billedkunst

Frist: 13.08.2020

Amatørmusik

Frist: 14.08.2020

Musik

Frist: 14.08.2020

Tilskud til udgivelser af tidsskrifter, publikationer, informations- og dokumentationsvirksomhed om musik.

Musik

Frist: 14.08.2020

Musik

Frist: 14.08.2020

Musikundervisning af forsøgsmæssig karakter samt udvikling af nyt pædagogisk materiale.

Musik

Frist: 14.08.2020

Musik

Frist: 14.08.2020

I denne pulje kan du søge tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, formidlingsarrangementer for forfattere m.fl., mentorstøtte, netværksstøtte og rejselegater til oversættere og researchrejser for forlæggere mv.

Litteratur , Internationalt

Frist: 15.08.2020

I denne pulje kan du søge tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, til oversættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfestivaler, støtte til udvikling af digitale fortællinger for børn og unge, rejser og research og andre litterære projekter for børn og unge.

Litteratur , Internationalt

Frist: 15.08.2020

Dansk litteratur i Danmark

Frist: 15.08.2020

I denne pulje kan du søge tilskud til produktion af danske værker, til litterære arrangementer og litteraturfestivaler, til rejser og research.

 

Projekter for børn og unge skal søges i puljen ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge”.

Litteratur

Frist: 15.08.2020

Nordiske oversættelser

Frist: 15.08.2020

Tilskud til oversætterhonorar. Kan søges af nordiske forlag, der ønsker at udgive et dansk værk i oversættelse til et nordisk sprog. Ansøgning fra danske forlag om støtte til oversættelse af nordiske titler fra andre nordiske sprog skal søges i det pågældende oprindelsesland.

Litteratur , Internationalt

Frist: 15.08.2020

Lån af kunst

Frist: 20.08.2020

Her kan I søge om at låne billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Billedkunst , Kunsthåndværk og design

Frist: 20.08.2020

Tidsskriftsstøtte

Frist: 15.09.2020

Tilskud til produktion af danske almenkulturelle tidsskrifter.

Litteratur , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 15.09.2020

Spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer.

Musik

Frist: 01.10.2020

Kommunale billedkunstråd

Frist: 22.10.2020

Grundtilskud til kommunale/lokale billedkunstråd.

 

Billedkunst

Frist: 22.10.2020

Tilskud til festivaler/platforme i Danmark med internationalt indhold.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.11.2020

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2019 – 6. november 2020.

Billedkunst

Frist: 06.11.2020

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere inden for litteraturområdet tildelt af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur.

 

Litteratur

Frist: 01.02.2021

Ca. 5 ugers svartid.

OBS. Deadline for indsendelse af ansøgninger, der vil blive behandlet i 2020 er d. 16. november. Ansøgninger indsendt efter denne dato, vil blive behandlet omkring uge 3 i 2021.

Billedkunst

Frist: Løbende

Tilskud til danske billedkunstnere og kuratorer, som er blevet optaget på residencies i udlandet. // Ca. 3 ugers svartid.

Billedkunst , Internationalt

Frist: Løbende

Kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere kan søge om støtte til kuratoriske researchrejser.

Billedkunst

Frist: Løbende

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på ansøgning om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen

 

Scenekunst

Frist: Løbende

Transportstøtten flytter til JazzDanmark.

 

I kulturministerens musikhandlingsplan ”Talent forpligter” 2015 – 2018 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt til transportstøtte. Kriterierne for ordningen fastsættes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

 

Pr. 1. juli 2016 administreres ordningen af JazzDanmark i samarbejde med de øvrige genreorganisationer. Se link til transportstøtte nedenfor.

Musik

Frist: Løbende
Mere