Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

I listen finder du alle vores åbne puljer. Find den pulje som passer til dit kunstneriske virke eller dit kunstprojekt. Vi er klar til at modtage din ansøgning cirka en måned før ansøgningsfristen.

 

Tilskud til samarbejdsprojekter med partnere i USA: udvikling af samarbejdsrelationer, produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer og formidling af samtidig dansk kunsthåndværk og design.

Kunsthåndværk og design , Internationalt

Frist: 22.01.2020

Tilskud til værkproduktion og udstillinger af samtidskunst i Danmark og udlandet

 

Billedkunst , Internationalt

Frist: 23.01.2020

I denne pulje kan man søge tilskud til opstart af en ny udstillingsplatform i Danmark

Billedkunst

Frist: 23.01.2020

Viden, dialog og debat

Frist: 23.01.2020

Tilskud til viden, dialog og debat projekter indenfor billedkunstområdet.

Billedkunst

Frist: 23.01.2020

Arbejdslegater – Billedkunst

Frist: 28.01.2020

Her kan billedkunstnere søge arbejdslegater, herunder treårige arbejdslegater.

 

Billedkunst

Frist: 28.01.2020

Arbejdslegater - film

Frist: 29.01.2020

Arbejdslegater, herunder tre-årige, for skabende kunstnere inden for film.

Film

Frist: 29.01.2020

Rejselegater for skabende filmkunstnere tildelt af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film.

Film

Frist: 29.01.2020

Arbejdslegater – musik

Frist: 29.01.2020

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere inden for musik.

Musik

Frist: 29.01.2020

Lån af kunst

Frist: 31.01.2020

Her kan I søge om at låne billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Billedkunst , Kunsthåndværk og design

Frist: 31.01.2020

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst søger en professionel scenekunstner (kunstner, producent, tekniker ol.) til Korea-Nordic Connection 2020. Det omfatter netværksmøder i hhv. København og Helsingør 21.-24. maj 2020 i forbindelse med CLICK Festivalen og i Seoul i oktober 2020.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 31.01.2020

I denne pulje kan du søge tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, formidlingsarrangementer for forfattere m.fl., mentorstøtte, netværksstøtte og rejselegater til oversættere og researchrejser for forlæggere mv.

Litteratur , Internationalt

Frist: 01.02.2020

I denne pulje kan du søge tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, til oversættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfestivaler, støtte til udvikling af digitale fortællinger for børn og unge, rejser og research og andre litterære projekter for børn og unge.

Litteratur , Internationalt

Frist: 01.02.2020

Dansk litteratur i Danmark

Frist: 01.02.2020

I denne pulje kan du søge tilskud til produktion af danske værker, til litterære arrangementer og litteraturfestivaler, til rejser og research.

 

Projekter for børn og unge skal søges i puljen ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge”.

Litteratur

Frist: 01.02.2020

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere inden for litteraturområdet tildelt af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur.

Litteratur

Frist: 01.02.2020

Nordiske oversættelser

Frist: 01.02.2020

Tilskud til oversætterhonorar. Kan søges af nordiske forlag, der ønsker at udgive et dansk værk i oversættelse til et nordisk sprog

Litteratur , Internationalt

Frist: 01.02.2020

Arkitektur - arbejdslegater

Frist: 05.02.2020

Arbejdslegater og treårige arbejdsstipendier for arkitekter tildelt af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Arkitektur , Architecture

Frist: 05.02.2020

Støtte til residency-ophold i Can Lis på Mallorca for danske arkitekter m.fl.

Arkitektur

Frist: 05.02.2020

Arkitektur - Projektstøtte

Frist: 05.02.2020

Projektstøtte til arkitekter, tegnestuer og andre tildelt af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Arkitektur , Architecture

Frist: 05.02.2020

Arkitektur rejselegater

Frist: 05.02.2020

Rejselegater for skabende kunstnere inden for arkitektur tildelt af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Arkitektur , Internationalt

Frist: 05.02.2020

Nu kan rytmiske spillesteder søge om at blive udpeget som regionale spillesteder for perioden 2021-2024.

Musik

Frist: 28.02.2020

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere indenfor scenekunst.

Scenekunst

Frist: 01.03.2020

Tværgående , Musik , Scenekunst

Frist: 02.03.2020

Til arrangører af turnerende teater sæson 2020/2021.

Scenekunst

Frist: 02.03.2020

Huskunstnerordningen

Frist: 03.03.2020

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Tværgående , Architecture

Frist: 03.03.2020

Tilskud til kommuners udgifter til kunstnerhonorar, når en kunstner knyttes til en kommune i en længere periode med henblik på at fremme børn og unges møde med kunst.

 

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Tværgående

Frist: 03.03.2020

Tilskud til produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer og formidling af dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

Frist: 04.03.2020

Rejser og residencies

Frist: 04.03.2020

Tilskud til rejser og residency-ophold inden for kunsthåndværk og design. Herunder, research- og

inspirationsrejser samt arbejdsophold og residencies i udlandet.

 

Kunsthåndværk og design

Frist: 04.03.2020

Arbejdslegater til nyuddannede kunsthåndværkere og designere

Kunsthåndværk og design , Crafts & Design

Frist: 11.03.2020

Arbejdslegater for kunsthåndværkere og designere.

Kunsthåndværk og design

Frist: 11.03.2020

Tilskud til pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet

International , Scenekunst

Frist: 16.03.2020

Musik

Frist: 01.04.2020

Statens Kunstfond har aftaler med fem internationale residencies, som danske billedkunstkunstnere og kuratorer kan søge ophold på

Billedkunst

Frist: 30.04.2020

Etårigt udstillingsprogram

Frist: 30.04.2020

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Billedkunst

Frist: 30.04.2020

Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 30.04.2020

Tilskud til operatører, som driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Billedkunst

Billedkunst

Frist: 30.04.2020

Tilskud til aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.05.2020

Tilskud til kvalitetsudvikling af egnsteatre.

 

Scenekunst

Frist: 01.05.2020

Her kan I søge støtte til kunstnerhonorar og værkproduktion i forbindelse med udvikling og realisering af nyskabende kunstprojekter til det offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2020

Her kan I søge støtte til kunstneres honorar, hvis I ønsker at få udarbejdet et skitseforslag til et kunstprojekt i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2020

Her kan I søge støtte til at få udviklet en kunststrategi, som kortlægger og analyserer, hvordan kunst kan tænkes ind i jeres offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2020

Her kan I søge tilskud til samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst om udvikling af kunstprojekter i det offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2020

Her kan I søge tilskud til initiativer, der ikke er omfattet af de øvrige puljer inden for kunst i det offentlige rum. Initiativerne skal fremme udviklingen af kunst i det offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2020

Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen, kan søge om underskudsgaranti. Udbetalinger foretages fra sæson 2019/20 samlet én gang om året af Turnéteater.dk fra medio maj 2020.

Scenekunst

Frist: 01.06.2020

Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende sæsonerne 2020/21 og 2021/22.

Scenekunst

Frist: 02.06.2020

Der er to frister om året: Til vinterfristen kan professionelle scenekunstaktører ansøge om projekttilskud i indeværende og næste sæson. Til sommerfristen kan der søges om både projekttilskud i indeværende og næste sæson, og driftstilskud kan søges 3 sæsoner frem.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 02.06.2020

Amatørmusik

Frist: 14.08.2020

Musik

Frist: 14.08.2020

Tilskud til udgivelser af tidsskrifter, publikationer, informations- og dokumentationsvirksomhed om musik.

Musik

Frist: 14.08.2020

Musik

Frist: 14.08.2020

Musikundervisning af forsøgsmæssig karakter samt udvikling af nyt pædagogisk materiale.

Musik

Frist: 14.08.2020

Musik

Frist: 14.08.2020

Tidsskriftsstøtte

Frist: 15.09.2020

Tilskud til produktion af danske almenkulturelle tidsskrifter.

Litteratur , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 15.09.2020

Spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer.

Musik

Frist: 01.10.2020

Kommunale billedkunstråd

Frist: 22.10.2020

Grundtilskud til kommunale/lokale billedkunstråd.

 

Billedkunst

Frist: 22.10.2020

Tilskud til festivaler/platforme i Danmark med internationalt indhold.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.11.2020

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2019 – 6. november 2020.

Billedkunst

Frist: 06.11.2020

Ca. 5 ugers svartid.

OBS. Deadline for indsendelse af ansøgninger, der vil blive behandlet i 2020 er d. 16. november. Ansøgninger indsendt efter denne dato, vil blive behandlet omkring uge 3 i 2021.

Billedkunst

Frist: Løbende

Tilskud til danske billedkunstnere og kuratorer, som er blevet optaget på residencies i udlandet. // Ca. 3 ugers svartid.

Billedkunst , Internationalt

Frist: Løbende

Kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere kan søge om støtte til kuratoriske researchrejser.

Billedkunst

Frist: Løbende

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på ansøgning om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen

 

Scenekunst

Frist: Løbende

Transportstøtten flytter til JazzDanmark.

 

I kulturministerens musikhandlingsplan ”Talent forpligter” 2015 – 2018 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt til transportstøtte. Kriterierne for ordningen fastsættes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

 

Pr. 1. juli 2016 administreres ordningen af JazzDanmark i samarbejde med de øvrige genreorganisationer. Se link til transportstøtte nedenfor.

Musik

Frist: Løbende
Mere