Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

COVID-19 / Information: Hent information for ansøgere og tilskudsmodtagere

 

I listen finder du alle vores åbne puljer. Find den pulje som passer til dit kunstneriske virke eller dit kunstprojekt. Vi er klar til at modtage din ansøgning cirka en måned før ansøgningsfristen.

 

Scenekunst: Internationale aktiviteter

Frist: 01.11.2020, kl. 23:59

Tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. inden for scenekunstområdet

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.11.2020

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.11.2020

Teatre kan søge om at få godkendt en forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger.

Scenekunst , Performing arts

Frist: 02.11.2020

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2019 – 6. november 2020.

Billedkunst

Frist: 06.11.2020

Børn og unges møde med billedkunst

Frist: 10.11.2020, kl. 23:59

Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Billedkunst

Frist: 10.11.2020

Tilskud til et fireårigt forsøg med en kurateret gæstespilsscene for scenekunstneriske projekter og gæstespil i Hovedstaden.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 16.11.2020

Tilskud til realisering af nyskabende kunstopgaver i det offentlige rum. Kunsten skal være offentlig tilgængelig i minimum 12 måneder.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 18.11.2020

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 18.11.2020

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 18.11.2020, kl. 23:59

Tilskud til at få udviklet en kunststrategi for, hvordan kunst kan tænkes ind i jeres offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 18.11.2020

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Frist: 18.11.2020, kl. 23:59

Tilskud til institutioner, der, i samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 18.11.2020

Statens Kunstfond søger i samarbejde med Chicago Architecture Biennial en tværfaglig gruppe af arkitekter og designere/kunsthåndværkere til at udføre det officielle danske bidrag til Chicago Architecture Biennial i september 2021.

Kunsthåndværk og design , Arkitektur , Internationalt

Frist: 07.12.2020

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Frist: 31.12.2020, kl. 23:59

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Tværgående

Frist: 31.12.2020

Lån af kunst

Frist: 14.01.2021, kl. 23:59

Lån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Billedkunst , Kunsthåndværk og design

Frist: 14.01.2021

Scenekunst for børn, unge og voksne

Frist: 15.01.2021, kl. 23:59

Tilskud til professionelle scenekunstprojekter inklusiv de internationale aktiviteter i sæson 2020/21 og 2021/22, tilskud til flerårig drift inklusiv teatrets internationale aktiviteter i maks. tre sæsoner. Derudover kan der søges til enkeltstående internationale aktiviteter.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 15.01.2021

Værkproduktion og udstillinger

Frist: 21.01.2021, kl. 23:59

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

 

Billedkunst , Internationalt

Frist: 21.01.2021

Opstart af nye udstillingsplatforme

Frist: 21.01.2021, kl. 23:59

Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark

Billedkunst

Frist: 21.01.2021

Viden, dialog og debat

Frist: 21.01.2021, kl. 23:59

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet.

Billedkunst

Frist: 21.01.2021

Arbejdslegater for litteratur

Frist: 01.02.2021, kl. 23:59

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for litteraturområdet.

 

Litteratur

Frist: 01.02.2021

Arbejdslegater for musik

Frist: 01.02.2021, kl. 23:59

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for musik

Musik

Frist: 01.02.2021

Arbejdslegater for billedkunst

Frist: 02.02.2021, kl. 23:59

Arbejdslegater for billedkunstnere.

 

Billedkunst

Frist: 02.02.2021

Arbejdslegater for arkitektur

Frist: 04.02.2021, kl. 23:59

Arbejdslegater for arkitekter.

Arkitektur , Architecture

Frist: 04.02.2021

Projektstøtte for arkitektur

Frist: 04.02.2021, kl. 23:59

Tilskud til projekter udformet af arkitekter, tegnestuer og andre med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene.

Arkitektur , Architecture

Frist: 04.02.2021

Rejselegater for arkitektur

Frist: 04.02.2021, kl. 23:59

Tilskud til skabende kunstneres inspirations- og researchrejser.

Arkitektur , Internationalt

Frist: 04.02.2021

Tilskud til produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer og formidling af dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

Frist: 11.02.2021

Rejser og residencies

Frist: 11.02.2021, kl. 23:59

Tilskud til rejser og residency-ophold inden for kunsthåndværk og design. Herunder, research- og

inspirationsrejser samt arbejdsophold og residencies i udlandet.

 

 

Kunsthåndværk og design

Frist: 11.02.2021

Tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, formidlingsarrangementer for forfattere m.fl., researchrejser for forlæggere, samt rejselegater og netværks- og mentorstøtte for oversættere.

Litteratur , Internationalt

Frist: 15.02.2021

Tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, oversættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfestivaler, rejser, research, udvikling af digitale fortællinger og andre litterære projekter for børn og unge.

Litteratur , Internationalt

Frist: 15.02.2021

Dansk litteratur i Danmark

Frist: 15.02.2021, kl. 23:59

Tilskud til produktion af danske værker, til litterære arrangementer og litteraturfestivaler og til rejser og research. Desuden kan forfatterforeningerne søge tilskud til deres kursusvirksomhed.

Litteratur

Frist: 15.02.2021

Nordiske oversættelser

Frist: 15.02.2021, kl. 23:59

Tilskud til nordiske forlag til honorar ved oversættelse af et dansk værk til et nordisk sprog.

Litteratur , Internationalt

Frist: 15.02.2021

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Tværgående , Musik , Scenekunst

Frist: 01.03.2021

Arbejdslegater for film

Frist: 01.03.2021, kl. 23:59

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for film og digitale spil

Film

Frist: 01.03.2021

Rejselegater for film

Frist: 01.03.2021, kl. 23:59

Tilskud til inspirations- og researchrejser i Danmark og i udlandet for skabende kunstnere inden for film og digitale spil.

Film

Frist: 01.03.2021

Arbejdslegater for scenekunst

Frist: 01.03.2021, kl. 23:59

Arbejdslegater for skabende scenekunstnere

Scenekunst

Frist: 01.03.2021

Huskunstnerordningen

Frist: 02.03.2021, kl. 23:59

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Tværgående , Architecture

Frist: 02.03.2021

Arbejdslegater til nyuddannede kunsthåndværkere og designere

Kunsthåndværk og design

Frist: 04.03.2021

Arbejdslegater for kunsthåndværk og design

Frist: 04.03.2021, kl. 23:59

Arbejdslegater for kunsthåndværkere og designere.

Kunsthåndværk og design

Frist: 04.03.2021

Udgivelse af musik og realisering af lydkunst

Frist: 01.04.2021, kl. 23:59

Tilskud til musikudgivelser af høj kunstnerisk kvalitet, tværkunstneriske musikprojekter/installationer, musik-apps, musikfilm med mere.

Musik

Frist: 01.04.2021

Ophold på et af de fire internationale residencies, Statens Kunstfond har aftaler med, for danske billedkunstnere og kuratorer.

Billedkunst

Frist: 28.04.2021

Etårigt udstillingsprogram

Frist: 28.04.2021, kl. 23:59

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Billedkunst

Frist: 28.04.2021

Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 28.04.2021, kl. 23:59

Tilskud til operatører, der driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Billedkunst

Frist: 28.04.2021

Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre

Frist: 01.05.2021, kl. 23:59

Tilskud til kunstnerisk, organisatorisk og kommunikationsmæssig udvikling af egnsteatre.

 

Scenekunst

Frist: 01.05.2021

Bestillingsopgaver - musik

Frist: 03.05.2021, kl. 23:59

Tilskud til bestillinger af musikværker og kompositorisk arbejde hos skabende danske musikkunstnere inden for alle former for musik.

Musik

Frist: 03.05.2021

Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende sæsonerne 2020/21 og 2021/22.

Scenekunst

Frist: 01.06.2021

Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen, kan søge om underskudsgaranti. Udbetalinger foretages fra sæson 2019/20 samlet én gang om året af Turnéteater.dk fra medio maj 2020.

Scenekunst

Frist: 01.06.2021

Amatørmusik

Frist: 16.08.2021, kl. 23:59

Tilskud til musikfremmende aktiviteter af landsdækkende interesse for amatørområdets organisationer og foreninger samt andre arrangører inden for amatørmusik.

Musik

Frist: 16.08.2021

Tilskud til udgivelser af tidsskrifter, publikationer, informations- og dokumentationsvirksomhed om musik.

Musik

Frist: 16.08.2021

Koncertvirksomhed og musikfestivaler

Frist: 16.08.2021, kl. 23:59

Tilskud til afholdelse af koncerter, musikfestivaler og til netværksspillesteder

Musik

Frist: 16.08.2021

Tilskud til musikundervisning af forsøgsmæssig karakter samt udvikling af nyt pædagogisk materiale.

Musik

Frist: 16.08.2021

Orkestre, bands, kor og ensembler

Frist: 16.08.2021, kl. 23:59

Tilskud til udgifter og aktiviteter for orkestre, bands, kor og ensembler.

Musik

Frist: 16.08.2021

Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite

Frist: 01.09.2021, kl. 23:59

Tilskud til et toårigt kunstnerisk og karrieremæssigt udviklingsforløb for de mest talentfulde unge kunstnere, som enten har afsluttet en kunstnerisk uddannelse eller ad anden vej er ved at skabe sig et navn i kunstverdenen.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Internationalt , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 01.09.2021

Kommunale billedkunstråd

Frist: 28.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Billedkunst

Frist: 28.10.2021

Tilskud til danske gallerier på internationale kunstmesser.

 

Billedkunst

Frist: Løbende

Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.

Billedkunst , Internationalt

Frist: Løbende

Kuratoriske researchrejser

Frist: Løbende

Tilskud til kuratoriske researchrejser for institutionsledere, kuratorer og andre kunstformidlere.

Billedkunst

Frist: Løbende

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på ansøgning om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen

 

Scenekunst

Frist: Løbende

Transportstøtten flytter til JazzDanmark.

 

I kulturministerens musikhandlingsplan ”Talent forpligter” 2015 – 2018 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt til transportstøtte. Kriterierne for ordningen fastsættes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

 

Pr. 1. juli 2016 administreres ordningen af JazzDanmark i samarbejde med de øvrige genreorganisationer. Se link til transportstøtte nedenfor.

Musik

Frist: Løbende
Mere