Orkestre, bands, kor og ensembler

Frist: 15.08.2022, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til udgifter og aktiviteter for orkestre, bands, kor og ensembler samt solister med international koncertvirksomhed.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

OBS: Der kan komme ændringer til ansøgningsvejledningen inden næste ansøgningsfrist - ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Hvem kan søge?

 • Professionelle danske orkestre, bands, kor og ensembler.
 • Solister (solooptræden) med international koncertvirksomhed.

Du kan søge tilskud til:

 • et professionelt orkester, band, kor, ensemble eller en solist
 • en enkeltperson, der leder flere orkestre, bands, kor eller ensembler
 • alle udgifter, undtagen musikeres honorar, relateret til aktiviteter for orkestre, bands, kor eller ensembler på under seks personer
 • alle udgifter, inklusive musikeres honorar, for orkestre, bands, kor og ensembler på seks personer eller derover
 • aktiviteter i 2022 og eventuelt i 2023. Udvalget giver som udgangspunkt etårige tilskud, men kan ud fra en konkret vurdering vælge at give tilskud for en toårig projektperiode

Øvrige krav for tilskud:

 • Det er en forudsætning for at få tilskud, at der kan dokumenteres aktiviteter i 2021 (året før tilskudsåret)
 • Såfremt den samme person leder flere professionelle orkestre, bands, kor eller ensembler, skal der dokumenteres en samlet koncertaktivitet i 2021 (året før tilskudsåret) på mindst 10 koncerter i ind- og udland for de pågældende orkestre, bands, kor eller ensembler (skolekoncerter tæller ikke med i antallet af koncerter). Tilskudsbehovet skal være mindst 25.000 kroner.

NB: Koncerter, der er aflyst i 2021 pga. myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19, kan tælles med som afholdte aktiviteter.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • Landsdelsorkestre, DR's kor og ensembler, Det Kgl. Teaters kor og ensembler, Den Jyske Operas kor og Forsvarets musikkorps.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • afholdelse af skolekoncerter

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med denne ordning er at sikre tilstedeværelsen og udviklingen af professionelle orkestre, bands, kor, ensembler og solooptræden inden for alle genrer på et højt kunstnerisk niveau.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Udvalget lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på:

 • beherskelse af form og udtryk
 • originalitet og nyskabelse
 • vision og ambition

Udvalget lægger desuden vægt på:

 • orkestrets/bandets/korets/ensemblets aktivitetsniveau i 2022
 • orkestrets/bandets/korets/ensemblets aktivitetsniveau i 2020 og 2021
 • at orkestret/bandet/koret/ensemblet i 2021 har opnået honorering svarende til et professionelt niveau
 • at orkestret/bandet/koret/ensemblets aktiviteter ikke kan gennemføres i rimeligt omfang på almindelige markedsvilkår
 • at de støttede ensembler fremmer musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet i forhold til mangfoldighed, genrer, geografi og ensembletyper.

NB: Koncerter, der er aflyst i 2021 pga. myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19, kan tælles med som dokumentation af aktivitetsniveau.

Statens Kunstfond opfordrer kunstnere, arrangører, koncertsteder og andre modtagere af tilskud til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling. I det obligatoriske skema beder vi derfor ansøgere om at oplyse om tiltag, der fremmer miljømæssig og/eller social bæredygtighed inden for det konkrete ansøgte projekt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Obligatorisk bilag – hent skabelon her. Bilaget skal blandt indeholde et budget samt en angivelse af tidligere og planlagte koncertaktiviteter.
  • I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være antal koncerter i Danmark og udlandet i 2022. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Maks. 2 musiknumre, som bedst muligt viser ensemblets kunstneriske kvalitet, i MP3-format. Du skal angive, hvilket musiknummer udvalget skal høre først
 • Udvalget ønsker desuden at give mulighed for, at ansøgere kan få vurderet deres ensemble/musik set i live-sammenhæng. Det kan ske ved, at du medsender et udvalgt link til videooptagede live-optrædener eller lignende. Det visuelle materiale indgår dog i sig selv ikke i vurderingen.
 • Eventuelt link til egen hjemmeside. Skriv hele URL-adressen ind i det obligatoriske bilag. Det er ansøgers ansvar, at linket virker.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 20 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Har du fået støtte i 2021 og/eller tidligere, betyder det ikke, at du automatisk kan forvente at modtage støtte i 2022.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail medio november.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere