Arbejder du på tværs af kunstarter?

Du kan sagtens søge støtte til kunstnerisk arbejde, der bryder med de gængse faggrænser, flyder mellem genrer eller bare er svært at definere.

I Kunstfonden støtter vi kreativ tænkning og nyskabende idéer. Men den slags kunstnerisk virke passer ikke altid ind i de kasser, som vi har delt kunstarter og vores udvalg op efter. Ikke desto mindre er den kunst, der favner flere kunstarter eller går på tværs af dem, lige så vigtigt, som den der ikke gør.

Derfor modtager alle Kunstfondens udvalg gerne ansøgninger, der ligger lige på kanten eller lidt uden for deres kunstområde. Og hvis et udvalg mangler ekspertise på netop det felt eller kunstområde, du berører i din ansøgning, vil de søge viden fra et af Kunstfondens andre udvalg. 

Din ansøgning skal selvfølgelig leve op til de kriterier, der er for den pulje, du søger. Men herudover er der nogle yderligere elementer, du skal kende til, alt efter om du søger om arbejdslegat eller projektstøtte.

Søger du arbejdslegat?

Du kan godt søge om et arbejdslegat, når du arbejder inden for eller på tværs af flere kunstarter. En ansøger kan dog kun modtage ét 3-årigt arbejdsstipendie.

Søger du projektstøtte?

Du skal kun indsende én ansøgning, hvis dit projekt primært omfatter én kunstart – og kun i mindre grad favner flere. Ansøgningen sender du til den pulje, du synes er mest relevant.

Indgår der flere kunstarter på lige fod i dit projekt, kan du dele projektet op. Nærmere bestemt, deler du dit projekt op i selvstændige delprojekter, der skal have hver deres ansøgning. De ansøgninger kan du så sende til forskellige puljer.

Når du opdeler dit projekt, er det vigtigt, at du også deler budgettet op. Du må nemlig ikke søge om tilskud til den samme udgift i flere puljer. Herudover skal du huske at skrive i ansøgningerne, at du har søgt støtte til andre dele af projektet i Kunstfondens andre puljer.

Giver det ikke mening at dele dit projekt op, må du i stedet beslutte, hvilken pulje du vil søge om tilskud til det samlede projekt.

I nogle særlige tilfælde går flere udvalg sammen om at finansiere et tilskud. Det sker typisk, hvis budgettet for projektet er for stort til, at et udvalg kan uddele det alene.

Mere