Fordeling af kunststøtten

Herunder kan du få et overblik over, hvor mange finanslovs – og udlodningsmidler, de enkelte udvalg har til rådighed til uddelinger i 2022.

Udvalgenes økonomi 2022

Alle beløb er i mio. kr.

                                        

Finanslovsmidler*  

Udlodningsmidler  

I alt

 

Legatudvalget for Billedkunst

               36,1       

               -

36,1

Projektstøtteudvalget for Billedkunst

               43,7

            4,0

 47,7

Legatudvalget for Film

                 4,3

               -

   4,3

 

Legatudvalget for Litteratur

               31,6

               -

 31,6

 

Projektstøtteudvalget for Litteratur

               17,1

            3,7

20,8

Legatudvalget for Musik

               15,8

            2,0

 17,8

 

Projektstøtteudvalget for Musik

             126,7

          5,1

131,8

 

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design

               13,2

               -

 13,2

 

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design

               12,8

            0,5

 13,3

 

Legatudvalget for Scenekunst

                 3,9

               -

   3,9

 

Projektstøtteudvalget for Scenekunst

               100,3

          16,2

116,5

 

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

               12,7

               -

 12,7

 

Bestyrelsen

                 2,1

               -

   2,1

 

Huskunstnerordningen, tværgående pulje

                9,5

           11,1

 20,6

 

Tidsskriftstøtte, tværgående pulje

                    -

            1,7

   1,7

 

Talentudvikling Den unge kunstneriske elite

                  4

            2,0

   6

 

I alt

             

          

480,06

 

* I oversigten over finanslovsmidler indgår bevillinger fra følgende finanslovskonti:

- 21.21.01. Statens Kunstfond

- 21.22.18. Rytmiske spillesteder

- 21.23.21.30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

- 21.21.05 Talentindsats for unge kunstnere

Honorarer til udvalgsmedlemmer

Alle udvalgsmedlemmer i Kunstfonden modtager et honorar for deres arbejde. Størrelsen på de enkelte medlemmers honorar kan du se på Kulturministeriets hjemmeside

Kunstfondens udgifter til medlemshonorarer og øvrige administrationsudgifter indgår på Slots- og Kultustyrelsens driftsbevilling på finansloven.

 

Hædersydelser

Ud over midlerne i oversigten ovenfor er der på Finansloven for 2022 afsat i alt 33,9 mio. kr. til hædersydelser (inkl. ydelser til kunstneres efterladte), som dækker alle kunstområder.
Læs mere om hædersydelser

Mere