Fordeling af kunststøtten

Herunder kan du få et overblik over, hvor mange finanslovs – og udlodningsmidler, de enkelte udvalg samt bestyrelsen har til rådighed i 2024.

Bestyrelsens og udvalgenes økonomi 2024

Alle beløb er i mio. kr.

                                                              

Finanslovsmidler*

   Udlodningsmidler

          I alt

Legatudvalget for Billedkunst

40,2

  40,2

Projektstøtteudvalget for Billedkunst

48,746 3,954 52,7

Legatudvalget for Film

4,8   4,8

Legatudvalget for Litteratur

35,1   35,1

Projektstøtteudvalget for Litteratur

19,0 3,7 22,7

Legatudvalget for Musik

17,6 2,0 19,6

Projektstøtteudvalget for Musik

241,7 30,96 272,66

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design

14,7   14,7

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design

14,2 0,5 14,7

Legatudvalget for Scenekunst

4,3   4,3

Projektstøtteudvalget for Scenekunst

111,6 16,2 127,8

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

14,1   14,1

Bestyrelsen

2,3   2,3

Huskunstnerordningen, tværgående pulje

10,6 11,1 21,7

Tidsskriftstøtte, tværgående pulje

- 2,4 2,4

Talentudvikling Den unge kunstneriske elite

4,5 1,0 5,5

I alt

    655,26

* I oversigten over finanslovsmidler indgår bevillinger fra følgende finanslovskonti:

- 21.21.01. Statens Kunstfond

- 21.22.18. Rytmiske spillesteder

- 21.23.21.30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

Honorarer til udvalgsmedlemmer

Alle udvalgsmedlemmer i Kunstfonden modtager et honorar for deres arbejde. Størrelsen på de enkelte medlemmers honorar kan du se på Kulturministeriets hjemmeside

Kunstfondens udgifter til medlemshonorarer og øvrige administrationsudgifter indgår på Slots- og Kultustyrelsens driftsbevilling på finansloven.

 

Hædersydelser

Ud over midlerne i oversigten ovenfor er der på Finansloven for 2024 afsat i alt 37,6 mio. kr. til hædersydelser (inkl. ydelser til kunstneres efterladte), som dækker alle kunstområder.
Læs mere om hædersydelser

Mere