Fordeling af kunststøtten

Herunder kan du få et overblik over, hvor mange finanslovs – og udlodningsmidler, de enkelte udvalg samt bestyrelsen har til rådighed i 2023.

Bestyrelsens og udvalgenes økonomi 2023

Alle beløb er i mio. kr.

                                                              

Finanslovsmidler*

   Udlodningsmidler

          I alt

Legatudvalget for Billedkunst

38,1

0 38,1

Projektstøtteudvalget for Billedkunst

46,1 4 50,1

Legatudvalget for Film

4,5  

4,5

Legatudvalget for Litteratur

33,3   33,3

Projektstøtteudvalget for Litteratur

18,0 3,7 21,7

Legatudvalget for Musik

16,7 2,0 18,7

Projektstøtteudvalget for Musik

184,2 24,0 208,2

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design

13,9   13,9

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design

13,5 0,5 14,0

Legatudvalget for Scenekunst

4,1   4,1

Projektstøtteudvalget for Scenekunst

105,8 18,0 123,8

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

13,4   13,4

Bestyrelsen

2,2   2,2

Huskunstnerordningen, tværgående pulje

10,0 11,1 21,1

Tidsskriftstøtte, tværgående pulje

- 2,4 2,4

Talentudvikling Den unge kunstneriske elite

4,3 1,0 5,3

I alt

    620,5

 

* I oversigten over finanslovsmidler indgår bevillinger fra følgende finanslovskonti:

- 21.21.01. Statens Kunstfond

- 21.22.18. Rytmiske spillesteder

- 21.23.21.30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

- 21.21.05 Talentindsats for unge kunstnere

Honorarer til udvalgsmedlemmer

Alle udvalgsmedlemmer i Kunstfonden modtager et honorar for deres arbejde. Størrelsen på de enkelte medlemmers honorar kan du se på Kulturministeriets hjemmeside

Kunstfondens udgifter til medlemshonorarer og øvrige administrationsudgifter indgår på Slots- og Kultustyrelsens driftsbevilling på finansloven.

 

Hædersydelser

Ud over midlerne i oversigten ovenfor er der på Finansloven for 2023 afsat i alt 34,7 mio. kr. til hædersydelser (inkl. ydelser til kunstneres efterladte), som dækker alle kunstområder.
Læs mere om hædersydelser

Mere