Fordeling af kunststøtten

Herunder kan du få et overblik over, hvor mange finanslovs – og udlodningsmidler, de enkelte udvalg har til rådighed til uddelinger i 2019.

Udvalgenes økonomi 2020

Alle beløb er i mio. kr.

                                        

Finanslovsmidler*  

Udlodningsmidler  

I alt

 

Legatudvalget for Billedkunst

               35,6       

               -

35,6

Projektstøtteudvalget for Billedkunst

               44,3

            4,0

 48,3

Legatudvalget for Film

                 4,2

               -

   4,2

 

Legatudvalget for Litteratur

               31,2

               -

 31,2

 

Projektstøtteudvalget for Litteratur

               16,8

            3,7

20,5

Legatudvalget for Musik

               15,6

            2,0

 17,6

 

Projektstøtteudvalget for Musik

             192,9

          20,0

212,9

 

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design

               13,0

               -

 13,0

 

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design

               12,6

            0,5

 13,1

 

Legatudvalget for Scenekunst

                 3,8

               -

   3,8

 

Projektstøtteudvalget for Scenekunst

               99,0

          16,2

115,2

 

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

               12,5

               -

 12,5

 

Bestyrelsen

                 2,0

               -

   2,0

 

Huskunstnerordningen, tværgående pulje

                    -

           11,1

 11,1

 

Tidsskriftstøtte, tværgående pulje

                    -

            1,7

   1,7

 

Talentudvikling Den unge kunstneriske elite

                  4,1

                    -

            2,0

            2,0

   6,1

   2,0

 

I alt

             487,6

          63,2

550,8

 

* I oversigten over finanslovsmidler indgår bevillinger fra følgende finanslovskonti:

- 21.21.01. Statens Kunstfond

- 21.22.18. Rytmiske spillesteder

- 21.23.21.30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

- 21.21.05 Talentindsats for unge kunstnere

Hædersydelser

Ud over midlerne i oversigten ovenfor er der på Finansloven for 2020 afsat i alt 33,4 mio. kr. til hædersydelser (inkl. ydelser til kunstneres efterladte), som dækker alle kunstområder.
Læs mere om hædersydelser

Honorarer til udvalgsmedlemmer og øvrige administrationsudgifter

Alle udvalgsmedlemmer i Kunstfonden modtager et honorar for deres arbejde. Størrelsen på de enkelte medlemmers honorar kan du se på udvalgenes sider

Kunstfondens udgifter til medlemshonorarer og øvrige administrationsudgifter indgår på Slots- og Kultustyrelsens driftsbevilling på finansloven.

 

Mere