Fordeling af kunststøtten

Herunder kan du få et overblik over, hvor mange finanslovs – og udlodningsmidler, de enkelte udvalg har til rådighed til uddelinger i 2019.

Udvalgenes økonomi 2019

Alle beløb er i mio. kr.

                                        

Finanslovsmidler*  

Udlodningsmidler  

I alt

 

Legatudvalget for Billedkunst

               34,5       

               -

34,5

Projektstøtteudvalget for Billedkunst

               42,9

            4,0

 46,9

Legatudvalget for Film

                 4,1

               -

   4,1

 

Legatudvalget for Litteratur

               30,2

               -

 30,2

 

Projektstøtteudvalget for Litteratur

               16,2

            3,7

19,9

Legatudvalget for Musik

               15,1

            2,0

 17,1

 

Projektstøtteudvalget for Musik

             187,9

          20,0

207,9

 

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design

               12,7

               -

 12,7

 

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design

               12,1

            0,5

 12,6

 

Legatudvalget for Scenekunst

                 3,7

               -

   3,7

 

Projektstøtteudvalget for Scenekunst

               95,5

          16,4

111,9

 

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

               12,2

               -

 12,2

 

Bestyrelsen

                 2,0

               -

   2,0

 

Huskunstnerordningen, tværgående pulje

                    -

           10,9

 10,9

 

Tidsskriftstøtte, tværgående pulje

                    -

            1,7

   1,7

 

Talentudvikling

Den unge kunstneriske elite

                  4,0

                    -

               -

            2,0

   4,0

   2,0

 

I alt

             468,8

          69,4

538,2

 

* I oversigten over finanslovsmidler indgår bevillinger fra følgende finanslovskonti:

- 21.21.01. Statens Kunstfond

- 21.22.18. Rytmiske spillesteder

- 21.23.21.30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

- 21.21.05 Talentindsats for unge kunstnere

Hædersydelser

Ud over midlerne i oversigten ovenfor er der på Finansloven for 2019 afsat i alt 33 mio. kr. til hædersydelser (inkl. ydelser til kunstneres efterladte), som dækker alle kunstområder.
Læs mere om hædersydelser

Honorarer til udvalgsmedlemmer og øvrige administrationsudgifter

Alle udvalgsmedlemmer i Kunstfonden modtager et honorar for deres arbejde. Størrelsen på de enkelte medlemmers honorar kan du se på udvalgenes sider

Kunstfondens udgifter til medlemshonorarer og øvrige administrationsudgifter indgår på Slots- og Kultustyrelsens driftsbevilling på finansloven.

 

Mere