Huskunstnerudvalget

I Huskunstnerudvalget giver vi tilskud til samarbejder og partnerskaber imellem kunstnere og skoler, dagtilbud, kommuner, kulturinstitutioner og foreninger, som fremmer børn og unges møde med professionel kunst i hverdagen.

Periode:

1. januar 2022 - 31. december 2025

Midler til uddeling i 2024: 

21,7 mio. kr.

Vi støtter, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Formålet med huskunstnerordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.

Udvalgets medlemmer:

  • Mette Mikkelsen, Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design
  • Ellen Holmboe, Projektstøtteudvalget for Litteratur 
  • Molly Haslund, Projektstøtteudvalget for Billedkunst 
  • Ditte Fromseier Hockings, Projektstøtteudvalget for Musik
  • Gry Worre Hallberg, Projektstøtteudvalget for Scenekunst
  • Marianne Levinsen, Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur
Mere