Udvalgene

I Kunstfonden har vi 12 kunstfaglige udvalg, der dækker kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, og scenekunst

Derudover har vi fire udvalg, der går på tværs af kunstområderne.

16 udvalg i alt 

12 udvalg fordelt på kunstområderne

Fire tværgående udvalg

Tilskud til mere end 6.000 kunstprojekter

Det er udvalgene der tildeler kunststøtten på baggrund af ansøgninger fra kunstnere, institutioner, virksomheder, kommuner og organisationer, og tilsammen giver de tilskud til mere en 6.000 projekter hvert år.

Udvalgene definerer selv de kvalitetskriterier, der ligger til grund for vurderingen af ansøgningerne, men har som forpligtelse at dække alle relevante genrer inden for deres kunstområde.

Alle kriterier fremgår altid af ansøgningsvejledningen til den enkelte pulje.

Kunst i hele landet

Kunstfonden er til for borgere i hele landet, og derfor skal udvalgenes prioriteringer tilgodese at alle i hele landet kan opleve kunst.

Samtidigt har vi en særlig forpligtelse til at tilgodese produktion og formidling af kunst til børn og unge.

Mere