Legatudvalget for Kunsthåndværk og design

I Legatudvalget for Kunsthåndværk og design uddeler vi arbejdslegater på baggrund af ansøgninger fra kunsthåndværkere og designere.

Periode:

1. januar 2016 - 31. december 2019

Midler til uddeling:

Ca. 13 mio. kr. årligt

Læs:

Strategi

Vi uddeler også på eget initiativ tilskud igennem præmieringer og køb af værker.

De indkøbte værker bliver, på baggrund af ansøgninger, langtidsudlånt til offentlige institutioner i Danmark.

Beskikkelser

Navn Periode  Honorar/år     

Formand, Bente Skjøttgaard     

1. jan. 2016 - 31. dec. 2019         

206.250 kr.

Iben Høj

1. jan. 2016 - 31. dec. 2019

148.750 kr.

Simon Skafdrup

1. jan. 2016 - 31. dec. 2019

148.750 kr.

Mere