AFRAPPORTERING

Har du modtaget tilskud til projekter og aktiviteter, så skal du afrapportere til Statens Kunstfond.

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning nedenfor. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal afrapportere. Har du ansøgt i vores Tilskudsportal, så skal du afrapportere via portalen. Gå til Tilskudsportalen

Vejledning i afrapportering:

Arbejdslegater

Du skal ikke afrapportere, hvis du har modtaget et personligt arbejdslegat fra et af vores legatudvalg. Er du i tvivl, om du har fået projekttilskud eller arbejdslegat, kan du se i tilsagnsbrevet, om der er krav om regnskab forbundet med dit tilskud.

Lovgivning

Kravene til afrapportering for tilskud er fastsat i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Mere