Afrapportering

Har du modtaget tilskud til projekter og aktiviteter, så skal du afrapportere til Statens Kunstfond. 

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning nedenfor. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal afrapportere.

COVID-19-INFO: Ny vejledning for afrapportering

Det er muligt at beholde dele af sit projekt- eller aktivitetstilskud fra Statens Kunstfond, hvis man er ramt af de nyeste COVID-19-restriktioner. Det blev vedtaget med en ny politisk aftale fra den 18. december 2021 om midlertidig ændret tilskudsbetaling fra Statens Kunstfond og De Regionale Kunstfonde samt aktstykke fra den 13. januar og bekendtgørelse fra den 31. januar 2022. 


Se den politiske aftale på Kulturministeriets hjemmeside
Hent aktstykket på Økonomistyrelsens hjemmeside
Se bekendtgørelsen på retsinformation.dk 
 

Læs mere om de ændrede regler i forbindelse med COVID-19 (2022)

Spørgsmål/svar

 

Vejledning i afrapportering:

Arbejdslegater

Du skal ikke afrapportere, hvis du har modtaget et personligt arbejdslegat fra et af vores legatudvalg. Er du i tvivl, om du har fået projekttilskud eller arbejdslegat, kan du se i tilsagnsbrevet, om der er krav om regnskab forbundet med dit tilskud.

Lovgivning

Kravene til afrapportering for tilskud er fastsat i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Mere