Afrapportering

Har du modtaget tilskud til projekter og aktiviteter, så skal du afrapportere til Statens Kunstfond. 

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning nedenfor. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal afrapportere.

COVID-19 / Information:

Har du modtaget et projekttilskud fra Statens Kunstfond, og har din støttede aktivitet ikke kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden mellem d. 9. marts – 8. juni 2020 som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19? 

Herunder finder du vejledninger og skemaer til den afrapportering du skal afgive som betingelse for, at du kan beholde dit tilskud.

Se Spørgsmål/Svar om dit tilskud

Udsættelse af regnskab: 
Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller en aktivitet og får brug for at udsætte fristen for aflevering af regnskab som følge af coronavirus/COVID19, kan du kontakte os, så vi kan fastsætte en ny frist. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn.

Udsættelse eller andre væsentlige ændringer af dit projekt:
Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af coronavirus/COVID-19, skal du kontakte os. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn.

Læs mere om ændringer og tiltag for tilskudsmodtagere afledt af COVID-19

Vejledning i afrapportering:

Arbejdslegater

Du skal ikke afrapportere, hvis du har modtaget et personligt arbejdslegat fra et af vores legatudvalg. Er du i tvivl, om du har fået projekttilskud eller arbejdslegat, kan du se i tilsagnsbrevet, om der er krav om regnskab forbundet med dit tilskud.

Lovgivning

Kravene til afrapportering for tilskud er fastsat i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Mere