Tilskud over 100.000 til og med 500.000 kr.

Hvis du har modtaget et projekttilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal du afrapportere dit projekt med et regnskab og en beretning.

Indsend regnskabet via Tilskudsportalen:

Hvis du har ansøgt via Tislkudsportalen, er det også her du skal afrapportere.

Gå til Tilskudportalen

Har du ikke ansøgt via Tilskudsportalen skal du benytte nedenstående link.

Indsend regnskab og beretning

Skabeloner:
Hent skabelon til regnskab og beretning

I regnskabet og beretningen skal du redegøre for projektets forløb, og for hvordan du har indfriet de betingelser, der fremgår af dit bevillingsbrev. Dit regnskab skal både underskrives af dig selv som tilskudsmodtager og af en regnskabskyndig person. 

Det er vigtigt, at du læser hele denne side, inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab. 

Inden du udarbejder dit regnskab

 • Hav dit budget for anvendelse af tilskuddet klar:
  Enten det budget du sendte sammen med din ansøgning, eller et justeret budget som du har fået godkendt senere i forløbet. 
 • Se om der er stillet særlige krav til afrapportering i dit bevillingsbrev:
  Det er vigtigt, at det fremgår af dit regnskab eller i din beretning, hvordan disse krav er opfyldt. 

Obligatorisk regnskabsskabelon  

Når du udarbejder dit regnskab, er det vigtigt, at du anvender vores regnskabsskabelon og indsender via blanket. BEMÆRK: at du ikke kan indsende Numbers. Hvis du ikke har Excel eller et Open Source program, der kan åbnes i Excel, skal du vedhæfte regnskabet som PDF.

Når du har udfyldt regnskabsskabelonen, skal den: 

 • enten udskrives, underskrives i hånden, scannes, gemmes på din computer og vedhæftes sammen med blanketten og beretningen. 
 • eller gemmes på din computer og underskrives med Nem ID for eksempel via PENNEO, hvor underskrifterne er juridisk bindende. 

Hent obligatorisk regnskabsskabelon (xls) 

Regnskabet

Dit regnskab skal indeholde følgende: 

 • Indtægter og udgifter. 
 • Sammentællinger af både indtægter og udgifter, og et samlet resultat.
 • To underskrifter med dato: en fra dig som tilskudsmodtager og en fra en regnskabskyndig. 

Hent vejledning nedenfor, som den regnskabskyndige skal have sammen med regnskabet, i forbindelse med gennemgangen af dette.

Beretningen

Din beretning skal redegøre for følgende: 

 • Om dit projekt er udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål, tilskuddet er bevilget til.
 • Om dit projekt har opfyldt eventuelle særlige mål, der er beskrevet i bevillingsbrevet.
 • Om der er sket ændringer i budgettet fra du indsendte din ansøgning eller fra da budgettet senest blev godkendt.
 • Om der er sket ændringer i projektet, som ikke er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen på forhånd. 
 • Regnskabskyndiges underskrift (læs mere herunder).

Regnskabskyndig kan underskrive

Kontrollen af regnskaber for tilskud på under 500.000 kan foretages af en regnskabskyndig, det vil sige en ikke-faguddannet reviser. Det kan betyde en besparelse af tid og penge for dig som tilskudsmodtager.

Læs om krav til den regnskabskyndige

Se vejledning til den regnskabskyndige

Kvittering for indsendelse

Når du har indsendt blanketten, vil du automatisk modtage en kvittering på mail. Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen.

Gem dine kvitteringer

Vi beder ikke om dine bilag, kvitteringer eller lignende, når vi modtager dit regnskab. 

Det sker dog, at vi beder om dokumentation for projektets økonomi fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine regnskabsmaterialer, som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

Mere