Tilskudsportalen

Puljer i Statens Kunstfond søges via Tilskudsportalen. Du vil møde Tilskudsportalen, når du skal ansøge en pulje. Det er også her, du modtager svar og kommunikerer med os om dine ansøgninger. Slots- og Kulturstyrelsen drifter Tilskudsportalen.

Login med MitID

Tilskudsportalen kræver, at du logger på med MitID som privatperson eller med MitID Erhverv knyttet til den virksomhed, institution, foreningen eller lignende, som du søger på vegne af. 

Læs mere om login på slks.dk

I portalen skal du:

  • Oprette og indsende din ansøgning
  • Modtage tilsagn/afslag
  • Kontakte os vedr. din ansøgning
  • Afrapportere for dit tilskud

Rediger din ansøgning i portalen

Har du oprettet en ansøgning og vil redigere den eller vil du kommunikere med os om din ansøgning. 

Hjælp til portalen:

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse om:

 

Mere