Tilskud over 500.000 kr

Hvis du har modtaget et projekttilskud på over 500.000 kr., skal du afrapportere dit projekt med et regnskab og en beretning.

Dit regnskab skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. 

Inden du udarbejder dit regnskab

 1. Hav dit budget for anvendelse af tilskuddet klar:
  Enten det budget du sendte sammen med din ansøgning, eller et justeret budget som du har fået godkendt senere i forløbet. 
 2. Se om der er stillet særlige krav til afrapportering i dit bevillingsbrev:
  Det er vigtigt, at det fremgår af dit regnskab eller i din beretning, hvordan disse krav er opfyldt. 

Dit regnskab skal indsendes via denne blanket:

Blanket til indsendelse af regnskab og beretning

BEMÆRK: at du ikke kan indsende Numbers. Hvis du ikke har Excel eller et Open Source program, der kan åbnes i Excel, skal du vedhæfte regnskabet som PDF.

Regnskabet

Dit regnskab skal indeholde følgende: 

 • Indtægter og udgifter. 
 • Sammentællinger af både indtægter og udgifter, samt et samlet resultat.
 • To underskrifter med dato: en fra dig som tilskudsmodtager og en fra revisoren. 

Beretningen

Din beretning skal redegøre for følgende: 

 • Om dit projekt er udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål, tilskuddet er bevilget til.
 • Om dit projekt har opfyldt eventuelle særlige mål, der er beskrevet i bevillingsbrevet.
 • Om der er sket ændringer i budgettet fra du indsendte din ansøgning eller fra da budgettet senest blev godkendt.

Når du har indsendt din afrapportering

Når du har indsendt blanketten, vil du automatisk modtage en kvittering på mail. 

Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen.

Gem dine kvitteringer

Vi beder ikke om dine bilag, kvitteringer eller lignende, når vi modtager dit regnskab. Det sker dog, at vi beder om dokumentation for projektets økonomi fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine regnskabsmaterialer, som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

Hent skabeloner:

Mere