Tilskud på 100.000 kr. eller derunder

Hvis du har modtaget et projekttilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal du indsende erklæring om, at dit tilskud er blevet anvendt fuldt ud til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i bevillingsbrevet.

Blanket:
Indsend erklæring

Husk signering med MitID

Når du har indsendt den elektroniske erklæring, modtager du en kvittering for indsendelsen på mail. Herefter skal du ikke gøre mere. Dog skal du være opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen kan udtage dig til en stikprøve. I så fald kontakter vi dig. 

Indsend elektronisk

Erklæringen er en elektronisk blanket, som skal indeholde: 

  • Navn og CVR/CPR-nummer
  • Journalnummer (dette fremgår af bevillingsbrevet)
  • Projekttitel
  • Det bevilgede og anvendte beløb
  • E-mailadresse 

Du signerer erklæringen ved at indsende den med MitID. 

Du står inde for anvendelsen af dit tilskud

Når du afgiver din erklæring, står du inde for, at dit tilskud er anvendt til det formål, som det er bevilliget til. Du står også inde for at de betingelser for anvendelse af tilskuddet, som fremgår af dit bevillingsbrev, er opfyldt.

Det er vigtigt at bemærke at afgivelse af falsk erklæring, kan straffes efter straffelovens §163.

Overskydende tilskud

Du skal skrive i erklæringen, hvor stor en del af dit tilskud, du har anvendt.

Hvis du ikke har anvendt hele tilskudsbeløbet, og du endnu ikke har fået udbetalt dit tilskud, får du det anvendte beløb udbetalt. 

Hvis du har fået udbetalt hele dit tilskud, men ikke har anvendt det hele, beder vi dig om at tilbagebetale den overskydende del af tilskudsbeløbet.   

Stikprøver

I Slots- og Kulturstyrelsen udtager vi en andel af projekttilskuddene til stikprøver, og beder om et regnskab. Hvis dit projekt udtages til en stikprøve, giver vi dig besked inden for tre uger, efter vi har modtaget din erklæring. Hvis dit projekt bliver udtaget til stikprøve, vejleder vi dig i, hvordan dit regnskab skal se ud. 

Er dit tilskud udtaget til stikprøve, læs vejledning

Gem dine kvitteringer

Vi beder ikke om dine bilag, kvitteringer eller lignende, når vi modtager dit regnskab. Det sker dog, at vi beder om dokumentation for projektets økonomi fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine regnskabsmaterialer, som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

Mere