Afrapportering for honorarstøtte

Hvis du har modtaget honorarstøtte skal du afrapportere med et regnskab og en beretning. Regnskabet og beretningen skal redegøre for jeres koncertvirksomhed, og for hvordan du har imødekommet de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet.

For tilskud på:

  • 100.000 kr. eller derunder skal du som tilskudsmodtager selv underskrive dit regnskab. 
  • over 100.000 kr. og op til 500.000 kr. skal dit regnskab underskrives af dig som tilskudsmodtager og af en regnskabskyndig
  • 500.000 kr. eller derover skal dit regnskab være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. 

Læs denne side inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab.

Inden du udarbejder dit regnskab

  • Hav dit budget for anvendelse af tilskuddet klar: 
    Enten det budget du sendte sammen med din ansøgning, eller et justeret budget som du har fået godkendt senere i forløbet. (brug dit bilag 2 i ansøgningen om tilskud til indeværende år)
  • Regnskabet udarbejdes i regnskabsskabelonen - derefter skal: udskrives, underskrives, scannes, gemmes på din computer og vedhæftes blanketten sammen med beretningen

Hent regnskabsskabelon her på siden.

Regnskabet

Dit regnskab skal indeholde

  • Beskrivelse af koncerter som der aflægges regnskab for: Dato, kunstner, billetpris, entréindtægt, honorarudgifter, antal musikere og anvendte antal klip
  • Angivelse af om tilskudsforudsætninger er opfyldt
  • Underskrifter som beskrevet i regnskabsskabelonerne

Beretningen

Sammen med regnskabet skal du indsende en kort beretning om, hvordan tilskuddet er brugt. I beretningen skal du redegøre for om eventuel udvikling/nye tiltag i koncertvirksomheden er lykkedes, tag baggrund i din beskrivelse i ansøgningens bilag 1: Koncertform, repertoire, m.v.

For tilskud over 100.000 kr

Bemærk, at hvis tilskuddet er over 100.000 kr., skal du også have en regnskabskyndigs underskrift. Vi har udarbejdet en vejledning, som du som tilskudsmodtager kan vedlægge til den regnskabskyndige, der skal efterprøve regnskabet.

Læs om krav til den regnskabskyndig og hent vejledning

Når du har indsendt

Når du har indsendt blanketten, modtager du automatisk en kvittering på mail. Slots- og Kulturstyrelsen gennemgår det indsendte, og du hører fra os senest otte uger efter indsendelsen.

Behold dine kvitteringer

Vi beder ikke om dine bilag, kvitteringer eller lignende, når vi modtager dit regnskab. Det sker dog, at vi beder om dokumentation for projektets økonomi fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine regnskabsmaterialer, som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

Mere