Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

I Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur uddeler vi arbejdslegater, rejselegater og projekttilskud på baggrund af ansøgninger fra blandt andet arkitekter, tegnestuer og institutioner.

Periode:

1. januar 2022 - 31. december 2025

Midler til uddeling i 2024:

14,1 mio. kr.

Derudover administrerer vi et recidency i Jørn Utzons hus i Can Lis, som kan søges af arkitekter og andre professionelle med tilknytning til arkitekturområdet i Danmark

I udvalget uddeler vi også tilskud igennem initiativer, som vi selv igangsætter, for eksempel Fælledskaber og Boliglaboratorium.

Bemærk, at du desværre ikke kan ansøge om eller foreslå kandidater til hædersydelser eller præmieringer. 

Det er udvalget, der på baggrund af eget kendskab til den danske kunstscene beslutter, til hvem de vil tildele hædersydelser og præmieringer.

Se udvalgsmedlemmernes honorarer

Læs udvalgets strategi

Mere