Tidsskriftstøtteudvalget

I tidsskriftstøtteudvalget giver vi støtte til produktionen af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Udvalgets besættes primo 2022.

Midler til uddeling i 2022: 

1,7 mio. kr.

Vi støtter produktion af danske trykte tidsskrifter, nettidsskrifter og audiotidsskrifter (podcasts), der har væsentlig betydning for de kunstneriske miljøer inden for litteratur, billedkunst, arkitektur, musik, scenekunst og design og kunsthåndværk, og som er offentligt tilgængelige.

Mere