Det tværgående udvalg for Den unge kunstneriske elite

I Det tværgående udvalg for Den unge kunstneriske elite giver vi tilskud til talentfulde kunstnere inden for alle kunstområderne, samt til dem der befinder sig i krydsfeltet mellem disse.

Midler til uddeling i 2024: 

5,5 mio. kr.

Som ansøger skal du enten have afsluttet en kunstnerisk uddannelse eller ad anden vej have skabt dig et navn i kunstverdenen.

Tilskuddet skal anvendes til udvikling og gennemførelse af et individuelt karriereprogram, som skal udvikles i samarbejde med en professionel konsulent.

Formålet med karriereprogrammet er at give talenterne mulighed for at udvikle deres kompetencer med henblik på at opnå fodfæste på de nationale og internationale kunstscener.

Udvalgets medlemmer:

  • Sine Tofte Hannibal, Projektstøtteudvalget for Musik  
  • Eske Kath, Legatudvalget for Billedkunst
  • Catherine Poher,  Legatudvalget for Scenekunst
  • Vakant, Film
  • Peder Frederik Jensen, Projektstøtteudvalget for Litteratur
  • Chris L. Halstrøm, Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design
  • Karsten Gori, Projektstøtteudvalget for Arkitektur
Mere