Værktøjer til grøn omstilling

I Statens Kunstfond har vi fokus på bæredygtighed og grøn omstilling og stiller derfor et værktøj til CO2-beregning til rådighed og giver dig et overblik over, hvad du kan gøre for den grønne omstilling i dit kunstneriske virke.

 


Kvinde på vej op ad trappe i påklædningsrum

Vores vision

Som Danmarks største kunstfond giver vi tilskud til mere end 6.000 projekter, institutioner og ansøgere hvert eneste år. Det er en rolle, som forpligter. Derfor vil vi i Statens Kunstfond sætte os det mål, at de institutioner og projekter, vi støtter, skal have taget stilling til et bæredygtigt forbrug.

Vi ønsker at forbinde kunst og kultur med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og anerkender at miljø, det sociale og økonomi er tæt forbundet. Kunsten skal inkludere en mangfoldighed af stemmer, som afspejler samfundets diversitet. Det handler om, hvordan vi forholder os til og aktivt skaber de omgivelser vi lever i og med, og ikke mindst måden vi bebor kloden på.  

I Kunstfonden vil vi gå forrest, og hjælpe en bæredygtig omstilling på vej i de institutioner og projekter, som vi støtter. Til inspiration for hele kulturlivet.

Det er Kunstfondens håb, at vi i kulturlivet i fællesskab vil tage ansvaret på os. Ved at vise mod og fantasi, og ved at gå nye bæredygtige veje.

Læs om vores aktiviteter indenfor kunst og bæredygtighed

 

Nyheder

Mere