Jakob Kudsk Steensen, Catharsis, 2019-20, Udendørs installation ved Serpentine Galleries. Foto: Hugo Glendinning.

Kunst og bæredygtighed

Bæredygtighed og grøn omstilling er blevet et vigtigt fokuspunkt i vores samfund, og også kunst- og kulturlivet kan bidrage til en grønnere fremtid. Derfor har vi i Statens Kunstfond sat os det mål, at de institutioner og projekter, vi støtter, skal have taget stilling til et bæredygtigt forbrug.

Vores vision

Som Danmarks største kunstfond giver vi tilskud til mere end 6.000 projekter, institutioner og ansøgere hvert eneste år. Det er en rolle, som forpligter. Derfor vil vi i Statens Kunstfond sætte os det mål, at de institutioner og projekter, vi støtter, skal have taget stilling til et bæredygtigt forbrug.

Vi ønsker at forbinde kunst og kultur med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og anerkender at miljø, det sociale og økonomi er tæt forbundet. Kunsten skal inkludere en mangfoldighed af stemmer, som afspejler samfundets diversitet. Det handler om, hvordan vi forholder os til og aktivt skaber de omgivelser vi lever i og med, og ikke mindst måden vi bebor kloden på.  

I Kunstfonden vil vi gå forrest, og hjælpe en bæredygtig omstilling på vej i de institutioner og projekter, som vi støtter. Til inspiration for hele kulturlivet.

Det er Kunstfondens håb, at vi i kulturlivet i fællesskab vil tage ansvaret på os. Ved at vise mod og fantasi, og ved at gå nye bæredygtige veje.

Nyheder