Inspiration til grøn omstilling

Bæredygtighed og grøn omstilling er blevet et vigtigt fokuspunkt i vores samfund, og også kunst- og kulturlivet kan bidrage til en grønnere fremtid. 

I Statens Kunstfond mener vi, at vi alle har et ansvar for at arbejde så bæredygtigt som muligt. Her er 12 bud på konkrete grønne overvejelser og tiltag, som du kan bruge i dit kunstneriske projekt eller virke.

1. Reducer ressourceforbruget

Overordnet bør vi forbruge anderledes og i mindre grad. Du kan forsøge at reducere ressourceforbruget ved at forbruge smartere og klogere i dit valg af produkter, materialer og ressourcer. 

Overvej, hvad der kan skæres fra, genbruges eller om holdbarheden forlænges, hvis kvaliteten er bedre - uden at gå på kompromis med den kunstneriske kvalitet. Det kan være at undvære materialer, vælge produkter af god kvalitet med en lang levetid, som kan repareres, anvende genbrug eller en lejeløsning. Måske det er velegnet til at dele med andre, eller det kan sælges eller gives bort, når man er færdig med det.

2. Kend forbruget

Skab overblik, følg pengene og se hvor størstedelen af midlerne benyttes. Forbrug er meget forskelligt afhængig af det kunstneriske virke. Elforbrug, rekvisitter, transport til arrangementer, materialer til kunstværker eller scenografi, affald på festivalen osv. Undersøg, om forbruget kan ændres eller justeres der, hvor det er højt. Er I en institution, så undersøg også, hvad der smides ud, det kan være en god indikator på forbruget.

3. Gode materialevalg

Hav en holdning til de materialer og den kemi, du bruger ved fremstilling af værker, scenografi og lignende. Undersøg om der er alternativer, som har en mere sund og miljøvenlig profil, eksempelvis træ fremfor metal, vandbaseret maling og lim med lavt indhold af VOC (flygtige organiske forbindelser), brug af kompressor fremfor sprøjtedåser. Kan flamingo, vådservietter, engangsplastik og lignende produkter minimeres?

4. Tjek energiforbruget

Tjek energiforbruget - også hvis du lejer dig ind på fx et teater, atelier, studie, spillested. Hjælp med at slukke apparater for at undgå standbyforbrug. Vær opmærksom på om varme, ventilation, vand, lys, lyd og kølefaciliteter kører unødigt. Afvikler du udendørs kulturarrangementer så undersøg, om der er alternativer til dieselgeneratoren. Stil spørgsmål om miljøpolitik, bæredygtighedsinitiativer som eksempelvis brug af LED pærer, opvarmningsform og lignende.

5. Tænk på transportform

Transport står for en stor del af miljøpåvirkningen inden for det kunstneriske felt. Det gælder både blandt udøvere, logistik og gæster. Tænk over at prioritere bæredygtige transportformer som gang, cykel, tog, bus eller samkørsel. Fly og hurtigfærger bruger store mængder energi uanset om de transporterer forfattere, kunstnere, værker, instrumenter eller produktioner.

Ved planlægning af en turné er det muligt at optimere ruten, afvikle flere optrædener samme sted eller at slå flere aktiviteter sammen så gæstespil, turnéaktiviteter, forfatteroplæg udvides med andre aktiviteter som workshop, master class, research eller netværksaktiviteter. Det kan overvejes om indledende møder og research kan foretages online. Ved fragt af scenografi eller udstyr kan valg af materiale, pakning af udstyr og transportform være med til at reducere miljøbelastningen.

6. Undgå engangsemballage

Tænk over hvad du bruger på atelieret, i studiet, på scenen, på kontoret og på projekter, som kan erstattes af langtidsholdbare løsninger. Brug egen drikkedunk og kaffekop, hvis du er på farten. Står du med en produktion, som løber over en periode, kan I benytte drikkedunke fremfor vand på plastikflasker. Til festivaller og koncerter er det muligt at reducere emballage-forbruget ved at vælge genbrugsløsninger.

7. Grøn forplejning

Hvad enten du er på turné, afholder møder, premiere, fernisering, producerer film eller arrangerer et kulturprojekt, så tænk over den forplejning og de fødevarer, der tilbydes. Produktion af rødt kød belaster CO2-udledningen markant – så skru ned for kødforbruget. Tilbyd grønne alternativer produceret af lokale fødevarer. Spis de fødevarer, som er i sæson og kan dyrkes ude. Vælges økologiske madvarer reduceres mængden af sprøjtemidler og gødning. Hvis du vil mere, så reducer dit indtag af mælkeprodukter. Tilbyd postevand, det har et minimalt CO2 aftryk. Arbejd målrettet på at forhindre madspild.

8. Sorter affald

Sørg for at sortere affald. Behovene er meget forskellige afhængig af om du er forfatter, afvikler festivaller, eller der er tale om et teater. Lovkrav for affaldssortering er papir, pap, metal, glas, plast, hård PVC, træ, restaffald og farligt affald - heriblandt batterier og elektronik. I 2022 kommer tekstiler og fødevarekartoner med i paletten. Det er ikke nødvendigt at sortere affald, som ikke genereres, men det affald, som kan sorteres skal afleveres til genanvendelse. Er et produkt eller materiale udtjent, så skil det ad, for at sikre, at det kan bortskaffes bedst muligt.

9. Indkøb miljørigtigt

Det er muligt at benytte miljømærker og certificeringer, som en rettesnor ved indkøb. Der er mærker til alt fra papir, træ, tøj, fødevarer, hotel, rengøring og energi. Miljømærkerne sikrer, at de certificerede leverandører lever op til en række krav. (Bemærk at energimærkning på elektronik er ændret fra i år, så kravene er skærpede og der findes ikke længere A+++).

Eksempler på mærker er:

  • Svanemærket
  • EU Blomsten
  • GOTS (tøj)
  • The Green Key
  • MSC (fisk)
  • FSC (træ)
  • Energimærket
  • Cradle to cradle
  • Fairtrade

10. Print med omtanke

Undgå unødvendig print. Brug miljømærket papir eller genbrugspapir. Dette gælder alt fra toiletpapir, manuskripter, servietter, papirhåndklæder, nodepapir til garderobebilletter. Tænk over brug af programmer, plakater, posters, bannere, kan de erstattes af digitale løsninger? Er det nødvendigt at printe, så overvej materialevalg.

11. Hold virtuelle møder

Overvej om det er muligt at holde forberedende, indledende eller kortere sparringsmøder digitalt, uden at det påvirker indholdet eller udbyttet. Det sparer både tid, transport og energi.

12. Anvend elektronik effektivt

Behold dit elektronik, så længe du kan. Skal der opgraderes eller kreeres installationer, hvor elektronik indgår, så overvej en genbrugsløsning. I dag kommer de med opdateringer og garanti. Det er også en mulighed, som eksisterer inden for lys og lyd. Hvis du benytter elektroniske løsninger i din kunst, er det muligt at indtænke energieffektivitet i designet.

Mere