Arbejdslegater for scenekunst

Frist: 01.03.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Arbejdslegater for skabende scenekunstnere

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

OBS! Denne ansøgningsvejledning vedrører fristen 1. marts 2022. Der kan komme ændringer til fristen 1. marts 2023. Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

 • Legatudvalget for Scenekunst støtter udviklingen af skabende kunstnere, som allerede har en vis produktion bag sig.

Tilskuddet retter sig primært mod enkeltpersoner, men grupper af scenekunstnere kan godt søge om et fælles legat.

Hvem kan ikke søge:

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studerende på en af de statslige kunstneriske uddannelser (dvs. kunstakademierne, arkitektskolerne, designskolerne, Den Danske Scenekunstskole, Forfatterskolen, musikkonservatorierne, Filmskolen) eller studerende på videregående uddannelser, der er godkendt til SU.
Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og vil gerne prioritere at støtte de professionelle kunstnere, der har opnået en vis erfaring. Det kan være det nye talent eller den mere erfarne kunstner.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Produktion af forestillinger
 • Bogprojekter om Scenekunst (eller relaterede emner)

Er du dramatiker, har du mulighed for at søge arbejdslegater hos Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur og hos Legatudvalget for Scenekunst.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Da Legatudvalget for Scenekunsts midler er begrænsede, kan udvalget desværre ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. 

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Legatudvalget for Scenekunst lægger i sin vurdering af ansøgningen især vægt på at støtte kunstnere inden for scenekunst, som:

 • har et personligt og originalt formsprog
 • vil udfordre sig selv gennem fordybelse og har mod til at udvikle sit særlige kunstneriske udtryk
 • kan bidrage til fornyelse af kunstarten og åbne vores øjne for den verden, vi lever i.

Vi er opmærksomme på:

 • Kunstnerisk kvalitet: håndværk, mod, vision og originalitet
 • Nye narrativer og formater: vi vægter originale nyskabende historier og formater, der er genrefornyende
 • Børn og unge: vi har fokus på scenekunst til børn og unge som kulturelt dannende  
 • Geografisk spredning: vi støtter kunstnere fra hele landet - både hvad angår bopæl og arbejdsarena
 • Bæredygtighed: vi ser det som alle scenekunstneres medansvar at have fokus på bæredygtig produktion
 • Diversitet i ordets bredeste forstand: vi er opmærksomme på diversitet i vores arbejde

Hvad definerer en skabende kunstner?

Legatudvalget for Scenekunst ønsker at se betegnelsen "skabende kunstner" som et overordnet begreb, der ikke kun bestemmes af de forskellige professioner inden for scenekunsten.

Ved vurderingen af en ansøgning lægger udvalget primært vægt på to ting: Ansøgers tidligere scenekunstneriske produktion samt den udviklingsproces, som ansøger ønsker at få støtte til.

Det er vigtigt, at det arbejde, man søger støtte til, indebærer en kunstnerisk udvikling. Derudover er det afgørende, at udvalget kan se, at ansøger har haft en central og selvstændig kunstnerisk funktion i en eller flere af vedkommendes tidligere scenekunstneriske produktioner.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal. Find knap ANSØG her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • En kort motiveret ansøgning på maksimum to normalsider (à 2400 anslag per side), som beskriver, hvad det er, du søger om tilskud til. Udvalget lægger vægt på, hvor du er i din kunstneriske udvikling som skabende kunstner, hvad du har lavet tidligere, og hvor du er på vej hen. Ansøgningsteksten skal rumme refleksioner over de seneste års kunstneriske arbejde.
 • CV på maksimum én side, hvor det tydeligt fremgår, hvad du har lavet som skabende kunstner.
 • Dokumentation for kunstnerisk arbejde må maksimum fylde 15 sider. Udvalget ønsker udelukkende at se eksempler, som er relevante for ansøgningen. Dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde kan ske i form af mediefiler eller links til hjemmesider. Dokumentationen kan være oplæg, treatments, videomateriale samt synopser med beskrivelse af tidligere og kommende arbejde.

Bemærk, at du kan samle dine bilag til én fil i formaterne PDF eller Word.

Hvis du søger arbejdslegater hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Er I flere personer, der vil søge om et legat, som I vil dele mellem jer, så skal hvert medlem af gruppen sende en elektronisk ansøgning, hvor alle gruppens medlemmer bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. Af ansøgningsteksten og eksemplerne skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Word. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Scenekunst beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal gives et treårigt arbejdslegat. 

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger, efter du har modtaget svarbrevet.
 • et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger efter, du har modtaget svarbrevet. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil få oplyst datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest tre måneder efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvittering. I kvitteringen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Modtager du et treårigt arbejdslegat, vil du efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for dit kunstneriske arbejde. 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere