Arbejdslegater til nye talenter inden for kunsthåndværk og design

Frist: 01.02.2022, kl. 14:00

Arbejdslegater til nyuddannede kunsthåndværkere og designere

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Bemærk, at du først kan ansøge puljen en måned før ansøgningsfristen den 1. februar 2022, kl. 14:00. Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Skabende kunsthåndværkere og designere med tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene, som inden for de seneste tre år, det vil sige efter den 1. januar 2019, har taget afgang fra en relevant kunstnerisk uddannelse. 
 • Illustratorer, der arbejder med grafiske fortællinger opfordres til at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur.

Bemærk, at hvis du både er kvalificeret til at søge arbejdslegater og arbejdslegater til nye talenter beder udvalget om, at du vurderer hvilken pulje, du vil søge frem for, at du søger begge.

Du kan godt søge arbejdslegater til nye talenter flere gange, så længe du har taget afgang inden for de seneste tre år.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studerende på en af de statslige kunstneriske uddannelser (dvs. kunstakademierne, arkitektskolerne, designskolerne, Den Danske Scenekunstskole, Forfatterskolen, musikkonservatorierne, Filmskolen) eller studerende på videregående uddannelser, der er godkendt til SU.

 

Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og gerne vil prioritere at støtte de professionelle kunstnere, der har opnået en vis erfaring. Denne pulje er specifikt rettet mod nyuddannede med tilknytning til kunsthåndværk og designscenen. 

Du kan ikke søge tilskud til:

 • konkrete projektudgifter, som for eksempel til produktion eller formidling.

Søger du tilskud til et specifikt projekt, skal du i stedet søge Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Designs puljer. Du kan læse mere om disse puljer her på vores hjemmeside. 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater til nye talenter er at give spirende og talentfulde kunsthåndværkere og designere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget arbejder for at fremme og understøtte høj kunstnerisk kvalitet inden for vores fagområde. Ved dette forstår udvalget kunsthåndværk og design som udviser vilje og mod til at udforske, udvikle og udfordre design og kunsthåndværkområdet og det omgivende samfund på baggrund af en stærk faglig integritet og med blik for en bæredygtig udvikling i bred forstand.

Ved at udforske forstår udvalget en praksis med fokus på processen, en vilje til gå i dybden med uprøvede tanker og til at eksperimentere og afprøve metoder, materialer og faglige grænser

Ved at udvikle, eller raffinere, forstår udvalget en vedholdende forfinelse af håndværk og kunnen og mod til at arbejde med en egenartet praksis

Ved at udfordre forstår udvalget en aktiv forholden sig til og udfordren af omgivelserne, og at der udvises risikovillighed og fagligt og samfundsmæssigt mod og engagement

Kunsthåndværk og design er et bredt område og udvalget ønsker at støtte praksisser med høj kunstnerisk kvalitet inden for hele området, heriblandt, men ikke begrænset til keramik, glas, tekstil, beklædning, møbel, produkt, digitalt design, grafik, illustration, immaterielt design, smykker, udtryk på tværs af medier og fagområder mm.

Endvidere ønsker udvalget at støtte op om praksisser, som understøtter børn og unges møde med design og kunsthåndværk og styrker deres selvforståelse som medskabere af den verden, de er en del af, samt at understøtte, at kunsthåndværk og design når ud i hele landet.

Derudover skal du være opmærksom på det følgende:

 • Et arbejdslegat skal søges til egen kunstneriske udvikling og uddeles ikke til eksempelvis løn under praktik eller til kunstnerisk udviklingsarbejde på uddannelsesinstitutioner (KUV).

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • En kortfattet motiveret ansøgning på maksimum en side på højst 2200 tegn inklusive mellemrum. Da udvalget har begrænset tid til at læse ansøgningerne læses kun en side pr ansøgning. I ansøgningen skal du beskrive dit kunstneriske arbejde, herunder en beskrivelse af, hvilke ideer, der optager dig i forhold til dit fortsatte kunstneriske arbejde. Procesbeskrivelser og beskrivelser af eksperimenter er velkomne. Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du også motivere dette i din ansøgning. 
 • Et kort CV, gerne med portræt eller signaturbillede.
 • Dokumentation for dit kunstneriske arbejde inden for kunsthåndværk eller design i form af billeder på
 • Dokumentation for dit kunstneriske arbejde inden for kunsthåndværk eller design på maksimum 10 sider med højst fire billeder pr. side. Billederne skal være dokumentation af de seneste års kunstneriske arbejde. Minimum en side skal give indblik i ansøgerens proces. Billederne skal være forsynet med en meget kort billedtekst med værktitel, materiale, produktionsår, mål og andre relevante data. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre, og du skal tydeliggøre hvad din del er i et samarbejdsprojekt. 

I ansøgningen kan du angive et link til dit website. Det er dit ansvar, at linket og websitet virker. Materiale på websitet behandles som sekundært materiale. Ansøgere, der arbejder i medier som involverer bevægelse eller lyd, kan lave en 1 min. lang video og linke til denne fra ansøgningen.

Anbefalinger og udtalelser fra tidligere arbejdsgivere eller samarbejdspartnere bliver ikke vurderet og skal derfor ikke indgå i ansøgningen. Budgetter skal heller ikke indgå i ansøgningen.

Hvis du søger legater hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Er I flere personer, der vil søge om et legat, som I vil dele mellem jer, skal hvert medlem af gruppen sende en ansøgning. Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af hver ansøgning, at der er tale om en gruppeansøgning. Det skal fremgå tydeligt, at der er flere ansøgere, og hvem de øvrige ansøgere er. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag med dokumentation for arbejde. 

Du skal være opmærksom på:

 • at den vedhæftede tekst max må være 1 side lang (2200 enheder inklusive mellemrum).
 • at afgangsprojekter kan indgå, men må ikke være en bærende del af ansøgningen.
 • at udvalget har mange ansøgninger at læse og læser alle ansøgninger på en i Pad, derfor opfordres du til at udarbejde en kort og visuelt klar ansøgning
 • at lægge hovedvægt på de seneste tre års virke i billedmateriale og dokumentation og at der skal være årstal på alle eksempler. Ældre dokumentation kan indgå, hvis det er væsentligt for ansøgningen, men det skal fremgå klart. Ansøgerne opfordres til at undlade "moodboards" med materiale/fotos fremstillet af andre. 
 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at bilagene enten kan vedhæftes i en samlet fil eller i tre separate filer (filformat: PDF, word). Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i puljevejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design, beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest tre måneder efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere