Ophold på udenlandske residencies

Frist: Løbende

Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Årsskifte procedure: Ansøgninger indsendt efter 31. oktober 2021 bliver først behandlet medio januar 2022.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kunstnere og kuratorer, med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene, som er blevet optaget på et udenlandsk residency, der opererer på et højt kunstfagligt niveau. 

Det gælder for kunstnere:

Du skal arbejde som professionelt udøvende billedkunstner, dvs.

 • Du skal have fuldendt din uddannelse fra det Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi - eller fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau.
 • Er du autodidakt kunstner eller har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, kan du søge, hvis du inden for de seneste fem år har deltaget på mindst tre professionelt kuraterede udstillinger, der er uden for kommercielt regi. Censurerede udstillinger er ikke medregnet under professionelt kuraterede udstillinger.

Det gælder for kuratorer:

 • Din primære beskæftigelse skal være professionel kuratering, eller også skal du kunne påvise væsentlig erfaring med kuratering i professionelle rammer.

Hvem kan ikke søge:

 • Kunstnergrupper der består af både studerende og færdiguddannede, hvis størstedelen af gruppen er studerende
 • Studerende på danske kunstakademier. Dog kan studerende søge, hvis opholdet begynder efter, at uddannelsen er afsluttet.

Du kan søge tilskud til:

 • Rejseudgift til og fra residencystedet
 • Boligudgifter under opholdet, såfremt residenciet ikke inkluderer bolig
 • Legat til dækning af almindelige leveomkostninger under opholdet (10.000 kr. pr. kalendermåned / 2.000 kr. pr. uge)
 • Udgift til selve residencyprogrammet 

Du kan ikke søge tilskud til:

Udgifter til forsikring, visum og vaccinationer og du kan ikke søge tilskud til disse formål hos Statens Kunstfond

 • Ophold på residencies, der alene stiller atelier og/eller bolig til rådighed, herunder refugier og retreats 
 • Ophold, der har værkproduktion som hovedfokus 
 • Ophold, der har inspiration og generel udvikling af egen praksis som hovedfokus. Vi henviser kunstnere til at søge arbejdslegater hos Legatudvalget for Billedkunst, som frit kan anvendes til rejser med henblik på general inspiration 
 • Materiale- eller produktionsudgifter i forbindelse med opholdet
 • Residencyophold, der er fuldt finansieret af værtsinstitutionen
 • Residencyophold, som er påbegyndt inden ansøgningen er indsendt
 • Residencyophold på institutioner, der drives fra Danmark
 • Residencyophold der ikke har et kunstfagligt program. Vi henviser kunstnere til at søge arbejdslegater hos Legatudvalget for Billedkunst.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunsten i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet, ved at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies.

Udvalget ønsker at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at udvikle og styrke internationale kunstfaglige netværk og udvikle deres praksis.  Det er derfor en forudsætning, at værten opererer på et højt kunstfagligt niveau og faciliterer et ambitiøst og professionelt program for opholdet.

Udvalget har fokus på at støtte ophold på residencies, der formidler kontakt til internationalt kunstfagligt netværk af kuratorer og kritikere og udbyder et ambitiøst kunstfagligt program med f.eks. relevante kurator- og kritikermøder, talks, workshop, lectures eller andet.

 • Udvalget støtter ophold på residencies i perioder fra 1 uge til 6 måneder.
 • Det er også muligt at søge støtte til ophold på de residencies, der hører under Statens Kunstfonds særlige aftaler.
 • Du kan søge generel inspiration om residencies på hjemmesiderne TransArtist.org og ResArtis.org - Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle residencies, på disse sider, der lever op til udvalgets kriterier for højt kunstfagligt niveau. 

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgeren har et professionelt virke som billedkunstner eller kurator. 
  Et professionelt virke defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau.
  Tilsvarende defineres professionelt virke for kuratorer som som fuldført uddannelse  fra Kunsthistorie, Moderne kultur, Æstetik, Museologi eller tilsvarende, kombineret med kuratorisk praksis i professionelle rammer.  
 • Residenciet drives professionelt på et højt kunstfagligt niveau 
 • Residenciet formidler kontakt til internationalt kunstfagligt netværk af kuratorer og kritikere
 • Residenciet udbyder et ambitiøst kunstfagligt program med f.eks. relevante kurator- og kritikermøder, talks, workshop, lectures eller andet
 • Residencyopholdet har tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis 
 • Udvalget lægger desuden vægt på, at ansøgeren og residenciet kan gøre rede for hvilke konkrete netværksskabende aktiviteter, der indgår i opholdet

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende fire bilag:

 • 1: Projektbeskrivelse og budget udfyldt i den obligatoriske skabelon, som du henter her.
  • I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det ophold, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være at styrke dit internationale kunstfaglige netværk og udvikle din kunstneriske/kuratoriske praksis. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • 2: CV på maks. 1 side
 • 3: Skriftlig aftale fra residenciet. Aftalen skal:
  • bekræfte optagelse på residenciet
  • redegøre for, hvad recidenciet faciliterer under opholdet i forhold til kunstfagligt program, netværksskabende aktiviteter, eventuelt atelier med mere.
  • redegøre for residenciets profil
 • 4: For kunstnere: billedmateriale, der dokumenterer den kunstneriske praksis. Maks. 5 A4-sider.
 • 4: For kuratorer: dokumentation af kuratorisk praksis i form af f.eks. billeder af kuraterede udstillinger eller publikationsliste. Maks. 5 A4-sider.

Derudover skal du indsætte et resumé af din projektbeskrivelse på 500 tegn i ansøgningsskemaet.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Det beløb du søger om, afvejes i forhold til residenciets eventuelle økonomiske bidrag til opholdet. Udvalget giver tilskud ud fra et realistisk budget og forventer, at de udgifter du fremlægger, er baseret på indhentede priser.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Du modtager et eventuelt tilskud snarest muligt.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger efter, du har indsendt ansøgningen.

Bemærk, at du ikke kan forvente at få svar i juli måned.

Ansøgninger skal indsendes senest 15. november, hvis de skal behandles samme år. Ansøgninger indsendt efter 15. november bliver først behandlet medio januar året efter, hvor der også kan forventes svar.

I perioden indtil da vil ansøgningen blive klargjort og herefter læst og behandlet.

Alle tildelinger bliver offentliggjort på vores hjemmeside.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne ifølge ovenstående kriterier, som er fastlagt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere