Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser

Frist: Løbende

Kunstområde :

Tilskud til danske gallerier på internationale kunstmesser.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Deadline 2021: 31.oktober. Ansøgninger indsendt efter denne dato, vil blive behandlet i slutningen af januar 2022.

 

Ansøgningen skal indsendes inden messen finder sted.

 

Svartid: ca. 5 uger

Ansøg

Hvem kan søge?

Danske gallerier, der har indgået et bindende tilsagn om at deltage på en af kunstmesserne nedenfor. Hvis messen i 2020/21 grundet COVID-19 afholdes som online-messe, kan der stadig søges midler til deltagelsen. Læs mere i afsnittet "Økonomi".

Der er ikke begrænsning på, hvor mange gange du kan søge om tilskud til at deltage i den samme messe.

Du kan søge tilskud til følgende messer i 2021: 

ARCOmadrid
Armory Show, New York
Art Basel
Art Basel, Miami Beach
Art Basel, Hong Kong
Art Brussels
Art Cologne
Art Düsseldorf
Art Los Angeles Contemporary
Art Miami
Art Rotterdam
Art Vilnius
Art021 Shanghai Contemporary Art Fair
ArtBo
ArteBA
Artissima, Torino
Dallas Art Fair
Drawing Now
Expo Chicago
Felix Art Fair, Los Angeles
FIAC, Paris
Frieze Art Fair, London
Frieze Art Fair, Los Angeles
Frieze Art Fair, New York
Independent, NY
June Art Fair, Basel
Liste Basel 
Market, Stockholm
Material Art Fair, Mexico City
Miart Milano
NADA, Miami
Paris Internationale
Paris Photo, New York
Paris Photo, Paris
Scope Miami
SP Arte
Taipei Dangdai
Vienna Contemporary
Volta Basel
Volta New York
West Bund Art & Design
Zona MACO, Mexico City 

Vil du søge tilskud til at deltage på en messe, der ikke er på listen, kan du søge under puljen Værkproduktion og udstillinger.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk samtidskunst i udlandet, ved at støtte danske gallerier i forbindelse med promovering af danske kunstnere på internationale kunstmesser. Derfor yder udvalget støtte, såfremt et galleri udstiller mindst én dansk kunstner, på en af de internationale kunstmesser, der er på listen over støtteberettigede messer.

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning vurderes ud fra nedenstående kriterier

 • For at opnå refusion skal der være indgået bindende tilsagn om deltagelse på messen mellem galleriet og den pågældende kunstmesse. Kopi af dette tilsagn skal vedlægges ansøgningen. For at opnå støtte til transport skal denne varetages af et professionelt transportfirma – prisoverslag skal vedlægges ansøgningen, såfremt der ansøges om transportstøtte.
   
 • En liste over alle kunstnere, som galleriet har tænkt sig at præsentere på den pågældende messe, der søges om støtte til, skal vedlægges ansøgningen. For at opnå støtte skal mindst én af disse kunstnere være dansk, og galleriet skal præsentere nulevende kunstnere – men ikke nødvendigvis udelukkende nulevende kunstnere. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Udfyldt projektbeskrivelse og budget - brug denne skabelon (doc).
 • I budgettet skal du kun anføre de beløb, du søger tilskud til hos Projektstøtteudvalget for Billedkunst (skriv 0 i budgetposter som ikke er relevante). Du skal anføre projektets samlede budget i oversigten over finansieringen på næste side.
  • I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er med at deltage på den messe, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være at gennemføre en udstilling med et bestemt antal danske kunstnere på en støtteberettiget messe. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Dokumentation for invitation til messen
 • Pris på messestand
 • Prisoverslag på transportudgift fra et professionelt transportfirma

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du kan søge tilskud til en messestand og transport af værker på op til 45.000 kroner per galleri/år. Et galleri kan altså højest blive tildelt 45.000 kroner per år til messer, der står på messelisten ovenfor. 

Særlig støttemulighed grundet COVID-19
Hvis messen, grundet COVID-19, afholdes som online-messe, kan du i perioden 2010-2021 søge om tilskud til følgende udgifter til onlinepræsentationen:

 

 • Udgift til online-messegebyr
 • Udgift til værktransport i forbindelse med opsætning og dokumentation af udstillingen
 • Udgift til den dokumentation af udstillingen, der udgør præsentationen på online messen

 

Loftet for et samlet tilskud til fysiske- eller onlinemesser er 45.000 kroner per galleri/år.

Du skal være opmærksom på, at puljen har en fast ramme, som kan blive opbrugt inden årets udgang. Sker det at puljen løber tør for midler på det tidspunkt, du indsender en ansøgning, kan din ansøgning ikke imødekommes.

Du kan se en oversigt over tilskud, der er givet i puljen, ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud, bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 5 uger efter du har indsendt ansøgningen. Bemærk, at du ikke kan forvente at få svar i juli måned.

I perioden indtil da vil ansøgningen blive klargjort og herefter læst og behandlet.

Alle tildelinger bliver offentliggjort på vores hjemmeside.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningerne i overensstemmelse med de kriterier, som er fastlagt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere