Open call: Artist-in-Residence for kunstner inden for smykkekunst eller korpus

Frist: 09.03.2023, kl. 14:00

Open call til Artist-in-Residence ophold for en smykkekunstner eller kunstner der arbejder med korpus i efteråret 2023 i München, Tyskland.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Bemærk, at ansøgningsfristen den 9. marts 2023, kl. 14:00. Du kan først søge puljen en måned før fristen og du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor puljen kan søges i tilskudsportalen.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Ansøg

Hvem kan søge?

Professionelt udøvende smykkekunstnere og kunstnere som arbejder med korpus, som har et stærkt kunstnerisk sprog og viden inden for smykkeområdet eller korpus og som har en væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om støtte fra Statens Kunstfond, hvis du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU. Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og ønsker at prioritere at støtte professionelle kunstnere.

Hvad er formålet med ordningen?

Artist-in-Residence opholdet (Gaststudierende) er etableret i samarbejde med det internationalt anerkendte Akademie der Bildenden Künste i München, Jewellery and Hollowware. Opholdet er målrettet en professionelt udøvende smykkekunstner eller korpusarbejder, som har et stærkt kunstnerisk sprog og viden inden for smykke- eller korpusområdet, og som ønsker at videreudvikle sin eksisterende position. Med udgangspunkt i et konkret projekt af enten research- eller materialeorienteret karakter, vil du få mulighed for at arbejde med din kunstneriske udvikling og erhverve dig ny teoretisk forståelse for og indsigt i egen praksis. 

For at sikre en solid faglig forankring på Akademie der Bildenden Künste i München, er opholdet af seks måneders varighed (oktober 2023 – marts 2024). Du vil få adgang til alle relevante værksteder og aktiviteter på universitetet. Som Artist-in-Residence vil du indgå i undervisningen på kunstakademiet under ledelse af professor og smykkekunstner Karen Pontoppidan, som også vil give dig individuel sparring.

Som Artist-in-Residence skal du være villig til og åben overfor at indgå i kunstakademiets måde at arbejde på, som bl.a. er karakteriseret ved at forholde sig aktivt til omverdenen og eksisterende kritiske diskurser som fx grøn-, social- og kulturel bæredygtighed, konsumsamfundet, identitet og feminisme.

Endelig forventes det at du deltager aktivt i de netværksaktiviteter på smykkescenen i München som understøttes af kunstakademiet, ligesom du skal bidrage til en mindre publikation. Dit endelige projekt vil blive præsenteret sammen med andre smykke- og korpuskunstnere på kunstakademiet i forbindelse med Internationalen Handwerksmesse Schmuck.

Artist-in-Residence opholdet er etableret i samarbejde med det internationalt anerkendte Akademie der Bildenden Künste i München ud fra en erkendelse af de manglende muligheder for videreuddannelse af professionelle danske smykke- og korpuskunstnere på et tilstrækkeligt højt niveau i Danmark. Det planlægges at der kan søges om ophold i hhv. 2023, 2024 og 2025.

Praktisk information

Som Artist-in-Residence vil du modtage et samlet tilskud til dit ophold til at dække omkostninger for bolig under ophold, transport, leveomkostninger, materialeudgifter samt administrationsgebyr til akademiet, som Artist-in-Residence betaler, på i alt 137.000 kr.

Som resident får du desuden:

 • adgang til alle relevante værksteder
 • adgang til skolernes faglige miljø, netværk og aktiviteter
 • mulighed for at arbejde med og udvikle dine kunstneriske praksis og et konkret projekt
 • individuel feedback og sparring med professor og smykkekunstner Karen Pontoppidan
 • præsentation af dine værker sammen med øvrige smykke- og korpuskunstnere fra kunstakademiet i forbindelse med Schmuck
 • omtale i en mindre publikation i forbindelse med kunstakademiets præsentation af værker
 • hjælp fra det Danske Konsulat i München til at finde en lejlighed

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er projektets kunstneriske kvalitet og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt. Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgningerne ud fra følgende kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektets kunstneriske kvalitet:

 • Faglighed
  projektet udvikler og udfordrer praksis, ideer, traditioner og materialer
   
 • Sammenhæng
  projektet har en gennemtænkt kobling mellem ide og valgte metoder og/eller virkemidler
   
 • Betydning
  projektet viser refleksion over, hvordan projektet skaber betydning i relevante sammenhænge

Der lægges desuden vægt på, at du i din motiverede ansøgning klart gør rede for ambitionerne for Artist-in-Residence opholdet samt udviser lyst til at bruge opholdet til at skabe professionelle udviklingsmuligheder og netværk. Desuden lægges der vægt på, at du vil indgå aktivt i skolernes undervisning og netværksaktiviteter.

Du skal samtidig redegøre for, hvordan du efter opholdet vil sikre en lokal dansk forankring af din oplevelse/erfaring/viden fra dit ophold i en relevant form. Vær opmærksom på, at afhængigt af hvilket format du vil gøre dette i, kan du søge om yderligere projektstøtte til at realisere dette i puljen Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet. 

Du vil desuden blive bedt om at bidrage med en præsentation af dit arbejde til en mindre publikation. Dette arbejde vil sandsynligvis også ligge uden for Artist-in-Residence opholdet.

Alle ansøgninger vurderes af Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design som herefter udarbejder en short-list til Akademie der Bildenden Künste, München, der træffer den endelige beslutning om hvem der tilbydes Artist-in-Residence opholdet. Du vil få besked fra sekretariatet i uge 18, hvis du er på denne short-list. Det endelige svar på din ansøgning vil du få senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

Desuden skal du være opmærksom på:

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå i behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din motiverede ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde, samt argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor projektet er vigtigt og relevant for ansøger, faget og omverdenen.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Motiveret ansøgning: Én sides tekst á maks. 2400 enheder inklusiv mellemrum
 • Billedmateriale: Maks. to A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, du vil arbejde med under opholdet. Billedmaterialet kan være fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller Word)
 • Op til fem A4-sider, der dokumenterer tidligere praksis (filformat: PDF eller Word).
 • Målrettet CV på maks. én A4-side

Vedhæft venligst ikke inspirationsbilleder, mood boards eller andre billeder af andres arbejde. Har du en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning, at billederne ikke visualiserer dit arbejde. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre.

Du skal være opmærksom på:

 • At de vedhæftede bilag maks. må fylde 25 MB i alt
 • At vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Word. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • At du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • At du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • At bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • At det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget samt Akademie der Bildenden Künste, München.
 • At din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i puljevejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • At du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • At du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CPR/CVR-nummer, du benytter.
 • Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Økonomi

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale det. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud:

 • bliver tilskuddet udbetalt samlet så hurtigt som muligt herefter. Tilskuddet dækker omkostninger for bolig under ophold, transport, leveomkostninger, materialeudgifter samt administrationsgebyr til kunstakademiet, men ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig og booke transport samt eventuelle forsikringer i forbindelse med opholdet.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte tilskud. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Udvalget udarbejder en short-list til Akademie der Bildenden Künste i München, der træffer den endelige beslutning om hvem der tilbydes Artist-in-Residence. Kommer du på denne short-list, vil du høre fra sekretariatet i uge 18. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design vurderer alle ansøgninger og udarbejder herefter en short-list til Akademie der Bildenden Künste, München, som på denne baggrund beslutter hvem der skal tilbydes Artist-in-Residence.

Ansøg
Mere