Rejselegater for film

Frist: 01.02.2022, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til inspirations- og researchrejser i Danmark og i udlandet for skabende kunstnere inden for film og digitale spil.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Bemærk, at der kan komme ændringer i ansøgningsvejledningen senest en måned før ansøgningsfristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Skabende kunstnere inden for film og digitale spil.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Produktion af film og spil samt lønninger til skabende kunstnere i forbindelse med film og spil. Det er Det Danske Filminstituts opgave at give tilskud til produktion af film og spil.
 • Rejser der er påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Rejselegater har det overordnede formål at fremme og udvikle dansk film og spil ved at give skabende, danske kunstnere inden for film og digitale spil mulighed for at søge inspiration og at foretage research i Danmark og i udlandet til kommende film- og spilprojekter.

Rejselegater gives til kunstneren som tilskud til transport og ophold i forbindelse med rejser i ind- og udland.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

I vurderingen lægger det siddende udvalg blandt andet vægt på at støtte kunstnere inden for film og digitale spil:

 • der tør satse og vise kunstnerisk mod og nerve
 • der vil forandre, bevæge og stille spørgsmål til verden
 • der fortæller ud fra en nødvendighed og et ønske om at møde publikum

Vi er opmærksomme på diversitet i køn, alder, etnicitet og miljø i vores arbejde, ligesom vi er opmærksomme over for ansøgere, der arbejder tværkunstnerisk.

Da udvalgets midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. Desuden kan udvalget vælge at tage hensyn til, om du modtager tilskud fra Det Danske Filminstitut.

En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • En ansøgningstekst på maksimum en side, hvor du beskriver rejsens formål og indsætter links til to film eller spil på Vimeo.
 • CV på maksimum en side, inklusive et foto af dig selv.
 • Budget og angivelse af mål (brug denne skabelon). I budgetskabelonen skal du oplyse følgende:
  • start- og slutdato for rejsen, priser for transport og ophold med mere. I skemaet finder du de udgifter, du kan søge om tilskud til. De beløb der er angivet i budgetskemaet, er Skatteforvaltningens vejledende satser for skattefrie tilskud til dækning af udgifter til logi (228 kroner per dag) samt kost og småfornødenheder (532 kroner per dag).
  • vi opfordrer til, at du planlægger rejsen med lavest mulige omkostninger, samtidig med at du benytter den miljømæssigt mest ansvarlige rejsemetode.
  • dine mål for rejsen, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være aktiviteter i form af et bestemt antal møder med kunstnere og/eller institutioner eller et mål om at få et bestemt antal nye relevante kontakter på din rejse. Når du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Eventuelt kunstnerisk dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde, for eksempel manuskript (max. 10 sider), visuelt materiale, designdokument (spil). Bilag 2 vedhæftes særskilt.

Du kan kun vedhæfte fire filer i alt (en for hvert bilag). Så hvis et af bilagene har flere filer, skal du først samle dem i én fil (filformat: PDF eller Word). 

Vær omhyggelig med at udvælge den dokumentation, du fremviser for udvalget i din ansøgningen. Det er nemlig umuligt for udvalget, at orientere sig i al dokumentation. Du kan dokumentere dit arbejde i form af mediefiler eller links til hjemmesider, oplæg, treatments eller digitalt videomateriale med tidligere eller kommende arbejde. Undlad gerne at indsende trailers for film.

Bemærk, at det er dit ansvar at sikre, at dokumentationen, for eksempel på nettet, er tilgængelig for udvalget og at links kan åbnes.

Hvis du både søger om rejselegat og arbejdslegat under Legatudvalget for Film, skal du indsende to ansøgninger. Søger du tilskud hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Det beløb du søger om, afhænger af din rejses destination og varighed. Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på legater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et rejselegat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Rejselegatet bliver udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere