Rejselegater for film

Frist: 02.09.2024, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til inspirations- og researchrejser i Danmark og i udlandet for skabende kunstnere inden for film og digitale spil.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Hvem kan søge?

Hvad er formålet med ordningen?

Rejselegater har det overordnede formål at fremme og udvikle dansk film og spil ved at give skabende, danske kunstnere inden for film og digitale spil mulighed for at søge inspiration og at foretage research i Danmark og i udlandet til kommende film- og spilprojekter.

Rejselegater gives til kunstneren som tilskud til transport og ophold i forbindelse med rejser i ind- og udland.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

I vurderingen lægger det siddende udvalg blandt andet vægt på at støtte kunstnere inden for film og digitale spil:

 • der tør satse og vise kunstnerisk mod og nerve
 • der vil forandre, bevæge og stille spørgsmål til verden
 • der fortæller ud fra en nødvendighed og et ønske om at møde publikum

Vi er opmærksomme på

 • diversitet i køn, alder, etnicitet og social baggrund blandt ansøgere fra hele landet
 • ansøgere, der arbejder med fortællinger for børn og unge
 • ansøgere, der arbejder tværkunstnerisk

Vi opfordrer til, at du tilstræber den mest bæredygtige rejseform, samtidig med at du planlægger rejsen med lavest mulige omkostninger. Derfor lægger udvalget vægt på den kunstneriske relevans i forhold til rejsemålet, og om du har undersøgt muligheden for at foretage research via digital kontakt.

Da udvalgets midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

 • Udvalget støtter ikke produktion af film og spil eller lønninger til skabende kunstnere i forbindelse med film- og spilproduktioner. Det er Det Danske Filminstituts opgave at give tilskud til produktion af film og spil.
 • Udvalget støtter ikke ansøgere, der ønsker at foretage karriereskift fra udøvende til skabende kunstner, for eksempel fra skuespiller til instruktør. Du kan først komme i betragtning, når skiftet har fundet sted.
 • Udvalget støtter ikke rejser, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
 • Udvalget støtter ikke deltagelse i filmfestivaler.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • En ansøgningstekst på maksimum en side, hvor du beskriver rejsens formål og indsætter links til to film eller spil på Vimeo.
 • CV på maksimum en side.
 • Budget og angivelse af mål (brug denne skabelon). I budgetskabelonen skal du oplyse følgende:
  • start- og slutdato for rejsen, priser for transport og ophold med mere. I skemaet finder du de udgifter, du kan søge om tilskud til. De beløb der er angivet i budgetskemaet, er Skatteforvaltningens vejledende satser for skattefrie tilskud til dækning af udgifter til logi (231 kroner per dag) samt kost og småfornødenheder (539 kroner per dag).
  • vi opfordrer til, at du tilstræber den mest bæredygtige rejseform, samtidig med at du planlægger rejsen med lavest mulige omkostninger.
  • dine mål for rejsen, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være aktiviteter i form af et bestemt antal møder med kunstnere og/eller institutioner eller et mål om at få et bestemt antal nye relevante kontakter på din rejse. Når du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Eventuelt kunstnerisk dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde, for eksempel manuskript (max. 10 sider), visuelt materiale, designdokument (spil). Bilag 2 vedhæftes særskilt.

Du kan kun vedhæfte fire filer i alt (en for hvert bilag). Så hvis et af bilagene har flere filer, skal du først samle dem i én fil (filformat: PDF eller Word). 

Vær omhyggelig med at udvælge den dokumentation, du fremviser for udvalget i din ansøgningen. Det er nemlig umuligt for udvalget at orientere sig i al dokumentation. Du kan dokumentere dit arbejde i form af mediefiler eller links til hjemmesider, oplæg, treatments eller digitalt videomateriale med tidligere eller kommende arbejde. Undlad gerne at indsende trailers for film.

Bemærk, at det er dit ansvar at sikre, at dokumentationen, for eksempel på nettet, er tilgængelig for udvalget og at links kan åbnes.

Hvis du både søger om rejselegat og arbejdslegat under Legatudvalget for Film, skal du indsende to ansøgninger. Søger du legat hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Det beløb du søger om, afhænger af din rejses destination og varighed. Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på legater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et rejselegat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Rejselegatet bliver udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere