Sekretariatet

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

Udvalgenes højre hånd

Kunstfondens bestyrelse, repræsentantskab og 16 udvalg betjenes af et sekretariat i Slots- og Kulturstyrelsen. Sekretariatet består blandt andre af kunstfaglige medarbejdere og udvalgssekretærer, som rådgiver og betjener de enkelte udvalg. Sekretariatet driver også projekter og understøtter de kunstneriske samarbejder, som Kunstfonden hvert år beslutter at igangsætte.

Klar til at hjælpe ansøgere

Når du modtager information om puljer, eller har spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse og indsendelse af din ansøgning, så er det sekretariatets medarbejdere, du er i dialog med. Medarbejderne varetager også udbetalingen og behandlingen af din afrapportering for brug af de midler, som udvalgsmedlemmerne har besluttet at tildele. Sekretariatet vurderer ikke ansøgninger eller træffer beslutninger på vegne af Kunstfondens udvalgsmedlemmer.

Sekretariatet er en del af fagcentret ’Center for Kunst og Biblioteker’ i Slots-og Kulturstyrelsen, som har til huse i København. Det er Kulturministeriet, som stiller sekretariatsbistand til rådighed for Kunstfonden.

Kontakt

Vil du kontakte os, så kan du skrive til centeret på ckb@slks.dk eller du kan skrive direkte med spørgsmål til for eksempel puljer på et specifikt kunstområde:

Mere