Arbejdsgrundlag

Herunder kan du finde de love, bekendtgørelser, forretningsordener og andre retningslinjer, som Kunstfonden arbejder ud fra.

Mere