Strategisk Fokus

Projektstøtteudvalget for Billedkunst har følgende strategiske fokus i perioden 2022-2025

”Vi har vi stillet os selv en række strategiske spørgsmål, som vil danne rammen for vores arbejde som udvalg. Vi vil gerne anspore til størst mulig diversitet blandt ansøgere og tilskudsmodtagere, og derfor spørger vi: Hvordan undgår vi, at vi ubevidst udviser bias når vi fordeler midler?  Dette spørgsmål griber ind i vores forpligtigelse til at arbejde for, at alle i Danmark skal have mulighed for at møde kunst af høj kvalitet, uanset hvor i landet de bor, og leder naturligt an til et andet spørgsmål, nemlig: Hvordan kan vi anspore til, at modtage endnu flere kvalificerede ansøgninger fra alle dele af landet? Og herunder hvordan tilskynder vi samtidig til refleksion over bæredygtighed i disse projekter? Andre spørgsmål omhandler kunstnernes vilkår, som vi oplever har stor betydning for den kunst der produceres, og derfor spørger vi: Hvilken rolle spiller Statens Kunstfond i forhold til kunstnernes vilkår? – og i forlængelse af dette: Hvordan fremmer vi danske kunstneres muligheder for eksponering internationalt?

Mere