Sådan vurderer vi kunstnerisk kvalitet

Projektstøtteudvalget for Billedkunst 2022-2025

Når vi vurderer et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau vægter vi, at ansøger kort, konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til.

 

Vi foretager en samlet vurdering ud fra tre kriterier:

 

 • Faglig helhed
  Er der sammenhæng imellem idé og form?
  Vi prioriterer ansøgninger, der demonstrerer en kompetent og gennemtænkt anvendelse af billedkunstneriske virkemidler, herunder medier, materialer, teknik og idémæssigt indhold. Vi finder det væsentligt, at der er overensstemmelse mellem projektets indholds- og udtryksformer i den givne kontekst.

 • Nødvendighed
  Hvad vil projektet formidle? 
  Kunsten er for os alle, men har værdi og relevans for hver enkelt på forskellige måder. Vi ønsker at fremme æstetisk forståelse og samtalen om kunst med et blik for mangfoldighed og diversitet. Her lægger vi vægt på en reflekteret bevidsthed hos ansøgeren i forhold til kunstens rolle og betydning set i lyset af historiske, samfundsmæssige, etiske og miljømæssige problemstillinger.

 • Nye perspektiver
  Stiller projektet spørgsmål til vores fælles virkelighed, og bringer det nye erkendelser med sig?
  Her vurderer vi, om ansøgningerne udviser vilje og mod til at udvikle billedkunstens udtryk og genrekonventioner på tankevækkende og eksperimenterende vis.

 

Mere