Vision

Projektstøtteudvalget for Billedkunst 2018-2021

Kunstens værdi er, at den skaber en samtale omkring sig. Ved at stille spørgsmål giver kunsten os noget at tale sammen om. Den viser os nye perspektiver på verden, skaber et rum for refleksion og skubber os ud af vanetænkning. Kunsten virker med andre ord som en igangsætter, der kan være med til at forandre vores selvforståelse, både som individer og som gruppe. Kunsten har værdi for samfundet, fordi denne fælles samtale er en forudsætning for fællesskabet, for nytænkning og udvikling, og for demokratiet.

Derfor vil vi udbrede kunsten til så mange som muligt. Så forskellige befolkningsgrupper, på tværs af alder, køn, etnicitet og socioøkonomiske forhold får mulighed for at være en del af samtalen om vores fælles verden. Vi vil arbejde for, at kunsten når ud i hele landet og at dansk kunst når ud internationalt, og så vil vi give børn og unge mulighed for at møde kunsten.

Det er også væsentligt, at kunsten når helt frem til sit publikum. Derfor vil vi have et særligt blik for kunstprojekter, der nøje overvejer de fysiske og idémæssige sammenhænge, som de indgår i. Og for de udstillinger, der medtænker vedkommende måder at formidle på. For at sikre at vi får kunst af høj kvalitet til alle og for at fremme kunstens mangfoldighed og nyskabelse, vil vi samtidig bidrage til at det samlede kunstmiljø trives og udvikler sig. Derfor vil vi bakke op om talentudvikling og det kunstneriske eksperiment, og fremme mulighederne for udveksling med den internationale kunstscene.

Mere