Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

I listen finder du alle vores åbne puljer. Find den pulje som passer til dit kunstneriske virke eller dit kunstprojekt. Vi er klar til at modtage din ansøgning cirka en måned før ansøgningsfristen.

 

Lån af kunst

Frist: 10.01.2023, kl. 14:00

Lån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Billedkunst , Kunsthåndværk og design

Frist: 10.01.2023

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 10.01.2023

Tilskud på max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave, hvis I sammen med en professionel kunstner har fået udviklet en skitse og et præcist budget til en kunstopgave i det offentlige rum. Alle relevante tilladelser til opsætning af værket skal foreligge og værket skal være offentligt tilgængeligt i minimum 12 måneder.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 10.01.2023

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 10.01.2023, kl. 14:00

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi, der danner grundlag for et langsigtet og målrettet arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum. Kunststrategien kan fungere som redskab for beslutningstageres prioritering af kunstopgaver. Statens Kunstfond stiller strategi-skabeloner til rådighed for arbejdet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 10.01.2023

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Frist: 10.01.2023, kl. 14:00

Tilskud til institutioner, der, i samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum. Samarbejdet indebærer rådgivning fra Legatudvalget.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 10.01.2023

Værkproduktion og udstillinger

Frist: 19.01.2023, kl. 14:00

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

 

Billedkunst , Internationalt

Frist: 19.01.2023

Opstart af nye udstillingsplatforme

Frist: 19.01.2023, kl. 14:00

Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark

Billedkunst

Frist: 19.01.2023

Børn og unges møde med billedkunst

Frist: 19.01.2023, kl. 14:00

Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Billedkunst

Frist: 19.01.2023

Arbejdslegater for billedkunst

Frist: 01.02.2023, kl. 14:00

Arbejdslegater for billedkunstnere.

 

Billedkunst

Frist: 01.02.2023

Kunst på banen: Open call til alle kommuner

Frist: 23.02.2023, kl. 14:00

Statens Kunstfond tilbyder et treårigt partnerskab for kommuner, som ønsker at udvikle kunst- og kulturoplevelser i samspil med borgere, lokale kulturinstitutioner og kunstnere.

Målet er, at flere oplever, at kunst og kreative udfoldelser gør en forskel. For den enkelte, for fællesskabet og for lokalsamfundet. Der er afsat 11,2 mio. kr. til indsatsen, som strækker sig over perioden 2023-2025.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Film

Frist: 23.02.2023

Huskunstnerordningen

Frist: 01.03.2023, kl. 14:00

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 01.03.2023

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Frist: 01.03.2023, kl. 14:00

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 01.03.2023

Etårigt udstillingsprogram

Frist: 27.04.2023, kl. 14:00

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Billedkunst

Frist: 27.04.2023

Kunstner- og kuratorophold på de tre residencies, Kunstfonden har aftaler med

Billedkunst

Frist: 27.04.2023

Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 27.04.2023, kl. 14:00

Tilskud til operatører, der driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Billedkunst

Frist: 27.04.2023

Viden, dialog og debat

Frist: 17.08.2023, kl. 14:00

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet.

Billedkunst

Frist: 17.08.2023

Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite

Frist: 01.09.2023, kl. 14:00

Tilskud til et toårigt kunstnerisk og karrieremæssigt udviklingsforløb for de mest talentfulde unge kunstnere, som med størst muligt momentum er ved at skabe sig et navn i kunstverdenen eller markere sig gennem et skelsættende nybrud i deres kunstneriske praksis.

 

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Internationalt , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 01.09.2023

Kommunale billedkunstråd

Frist: 26.10.2023, kl. 14:00

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Billedkunst

Frist: 26.10.2023

Tilskud til danske gallerier på internationale kunstmesser.

 

Billedkunst

Frist: Løbende

Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.

Billedkunst , Internationalt

Frist: Løbende

Kuratoriske researchrejser

Frist: Løbende

Tilskud til kuratoriske researchrejser for institutionsledere, kuratorer og andre kunstformidlere.

Billedkunst

Frist: Løbende
Mere