Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

COVID-19 / Information: Hent information for ansøgere og tilskudsmodtagere

 

I listen finder du alle vores åbne puljer. Find den pulje som passer til dit kunstneriske virke eller dit kunstprojekt. Vi er klar til at modtage din ansøgning cirka en måned før ansøgningsfristen.

 

Kommunale billedkunstråd

Frist: 22.10.2020, kl. 23:59

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Billedkunst

Frist: 22.10.2020

Værkproduktion og udstillinger

Frist: 22.10.2020, kl. 23:59

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

 

Billedkunst , Internationalt

Frist: 22.10.2020

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2019 – 6. november 2020.

Billedkunst

Frist: 06.11.2020

Børn og unges møde med billedkunst

Frist: 10.11.2020, kl. 23:59

Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Billedkunst

Frist: 10.11.2020

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 18.11.2020

Tilskud til realisering af nyskabende kunstopgaver i det offentlige rum. Kunsten skal være offentlig tilgængelig i minimum 12 måneder.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 18.11.2020

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 18.11.2020, kl. 23:59

Tilskud til at få udviklet en kunststrategi for, hvordan kunst kan tænkes ind i jeres offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 18.11.2020

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Frist: 18.11.2020, kl. 23:59

Tilskud til institutioner, der, i samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 18.11.2020

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Frist: 31.12.2020, kl. 23:59

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Tværgående

Frist: 31.12.2020

Lån af kunst

Frist: 14.01.2021, kl. 23:59

Lån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Billedkunst , Kunsthåndværk og design

Frist: 14.01.2021

Opstart af nye udstillingsplatforme

Frist: 21.01.2021, kl. 23:59

Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark

Billedkunst

Frist: 21.01.2021

Viden, dialog og debat

Frist: 21.01.2021, kl. 23:59

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet.

Billedkunst

Frist: 21.01.2021

Arbejdslegater for billedkunst

Frist: 02.02.2021, kl. 23:59

Arbejdslegater for billedkunstnere.

 

Billedkunst

Frist: 02.02.2021

Huskunstnerordningen

Frist: 02.03.2021, kl. 23:59

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Tværgående , Architecture

Frist: 02.03.2021

Etårigt udstillingsprogram

Frist: 28.04.2021, kl. 23:59

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Billedkunst

Frist: 28.04.2021

Ophold på et af de fire internationale residencies, Statens Kunstfond har aftaler med, for danske billedkunstnere og kuratorer.

Billedkunst

Frist: 28.04.2021

Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 28.04.2021, kl. 23:59

Tilskud til operatører, der driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Billedkunst

Frist: 28.04.2021

Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite

Frist: 01.09.2021, kl. 23:59

Tilskud til et toårigt kunstnerisk og karrieremæssigt udviklingsforløb for de mest talentfulde unge kunstnere, som enten har afsluttet en kunstnerisk uddannelse eller ad anden vej er ved at skabe sig et navn i kunstverdenen.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Internationalt , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 01.09.2021

Tilskud til danske gallerier på internationale kunstmesser.

 

Billedkunst

Frist: Løbende

Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.

Billedkunst , Internationalt

Frist: Løbende

Kuratoriske researchrejser

Frist: Løbende

Tilskud til kuratoriske researchrejser for institutionsledere, kuratorer og andre kunstformidlere.

Billedkunst

Frist: Løbende
Mere