Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

På listen finder du alle vores åbne puljer. Vi er klar til at modtage din ansøgning i Tilskudsportalen cirka en måned før ansøgningsfristen. Ansøgninger til Statens Kunstfond er omfattet af krav om digital selvbetjening. Din ansøgning vil derfor blive afvist, hvis du ikke søger via Tilskudsportalen, medmindre du er fritaget for Digital Post eller grundet særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning.

 

Ophold på udenlandske residencies

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.

Billedkunst , Internationalt

Frist: 15.08.2024

Kuratoriske researchrejser

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til kuratoriske researchrejser for institutionsledere, kuratorer og andre kunstformidlere.

Billedkunst

Frist: 15.08.2024

Værkproduktion og udstillinger

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

 

Billedkunst , Internationalt

Frist: 15.08.2024

Kunstkritik, viden og debat

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af kunstkritik, viden og debat inden for billedkunstområdet.

Billedkunst

Frist: 15.08.2024

Børn og unges møde med billedkunst

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Billedkunst

Frist: 15.08.2024

Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite

Frist: 02.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til et toårigt kunstnerisk og karrieremæssigt udviklingsforløb for unge og talentfulde kunstnere.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Internationalt , Kunsthåndværk og design , Film

Frist: 02.09.2024

Lån af kunst

Frist: 26.09.2024, kl. 14:00

Lån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Billedkunst , Kunsthåndværk og design

Frist: 26.09.2024

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal kunne danne grundlag for at rejse lokal- el. fondsfinansiering, så kunstopgaven kan blive realiseret.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 26.09.2024

Tilskud på max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 26.09.2024

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 26.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi for arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 26.09.2024

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Frist: 26.09.2024, kl. 14:00

Tilskud til institutioner der får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum. Samarbejdet indebærer samarbejde og rådgivning fra Kunstfonden.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 26.09.2024

Huskunstnerordningen

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler og institutioner

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film

Frist: 01.10.2024

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til kunstnerhonorar for kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film

Frist: 01.10.2024

Tidsskriftsstøtte

Frist: 10.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Film , Kunsthåndværk og design , Litteratur , Musik , Scenekunst

Frist: 10.10.2024

Kommunale billedkunstråd

Frist: 24.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Billedkunst

Frist: 24.10.2024

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2023 – 6. november 2024.

Billedkunst

Frist: 07.11.2024

Opstart af nye udstillingsplatforme

Frist: 10.01.2025, kl. 14:00

Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark

Billedkunst

Frist: 10.01.2025

Arbejdslegater for billedkunst

Frist: 15.01.2025, kl. 14:00

Arbejdslegater for billedkunstnere

 

Billedkunst

Frist: 15.01.2025

Etårigt udstillingsprogram

Frist: 01.04.2025, kl. 14:00

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Billedkunst

Frist: 01.04.2025

Kunstner- og kuratorophold på de tre residencies, Kunstfonden har aftaler med

Billedkunst

Frist: 01.04.2025

Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 01.04.2025, kl. 14:00

Tilskud til operatører, der driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Billedkunst

Frist: 01.04.2025

Tilskud til danske gallerier på internationale kunstmesser.

 

Billedkunst

Frist: Løbende
Mere