Henrik Plenge Jakobsens Circus Portikus. Foto: Helmuth Günzel

Hæder til 15 kunstnere

Statens Kunstfonds hædersydelser går i år til 15 kunstnere, der hver især har ydet en stor og betydningsfuld kunstnerisk indsats på tværs af forskellige felter.

Pressemeddelelse
29. november 2022

Kunstfondens hædersydelse er en mere end 100 år gammel tradition for at tildele hæder til kunstnere, som har bidraget helt enestående til kunst- og kulturlivet i Danmark. De i alt 15 kunstnere, der modtager Kunstfondens hædersydelse i 2022, har gjort netop det.

Leder af Statens Kunstfonds repræsentantskab, Henrik Tvarnø, siger:

”Der gemmer sig stor kvalitet, tyngde og idérigdom bag alle de 15 modtageres kunstneriske virke. Inden for vidt forskellige områder har de glædet og inspireret os - og gør det stadig. Ligesom deres værker ofte stimulerer os til selv at tænke over livet og verden. Det er derfor en stor fornøjelse at kunne hædre alle disse kunstnere, der trods forskellige arbejder og udtryk, har det til fælles, at de på markant vis har skabt værdi og beriget dansk kulturliv. Det er et sundt samfund, der vælger at hædre sine kunstnere på denne værdige måde."

De 15 kunstnere er:

Anne Marie Mai (Litteratur)

Anne-Marie Mai har i mere end fem årtier formidlet dansk litteratur og kulturhistorie til et kæmpe publikum i både ind- og udland – på universiteter, kulturinstitutioner, radio, tv, podcast og i en strøm af velskrevne artikler, anmeldelser, bøger og samleværker. Altid er hun i bevægelse og på jagt efter nye måder at forstå dansk litteratur og dens betydning på. Således har hun været en dansk pioner inden for forskning i litteratur skrevet af kvinder og en af de drivende kræfter bag Nordisk Kvindelitteraturhistorie (1993-1998).

Læs hele begrundelsen

Harald Voetmann Christiansen (Litteratur)

Alle gode forfattere går egne veje med deres kunst. Ikke at de så er alene på den vej, de finder blot fæller, der ikke er ilet i forvejen. Sådan er det med Harald Voetmann, der siden den vilde, egensindige og meget talentfulde debut ’Kapricer’ i 2000 har forfinet både sit sprog og sit greb om historien, men også sit blik for alt det der lever skjult iblandt os, og som er en uomgængelig del af det at være levende.

Læs hele begrundelsen

Iben Mondrup (Litteratur)

I sine smukke, ubarmhjertige, elegante og stofmættede romaner har Iben Mondrup vist sig eminent til, med stor kompleksitet, at fremmane medrivende liv, stemninger og indtryk – til at udforske vores fælles verden og med sit sitrende intense greb om fortællingen, på poetisk vis og med stort overskud, at fremvise alt det, der ikke umiddelbart lader sig afsløre. Det der ofte forties, det der ikke umiddelbart kan sættes ord på.

Læs hele begrundelsen

Peter Øvig Knudsen (Litteratur)

Peter Øvig skriver om verden og menneskets mørkeste sprækker. Han er ikke bange for at skrive om sin egen skrøbelighed og nedbryde tabuer. Peter Øvig er en af de journalister, der åbnede for nye måder at skrive journalistisk på, hvor jeget bliver en del af historien, og skønlitteraturen er en del af skriften. Portrættet er Peter Øvigs varemærke, som for eksempel den særlige række forfatterinterviews i bogen: ’Børn skal ikke lege under fuldmånen’.

Læs hele begrundelsen

Boris Berlin (Kunsthåndværk og design)

Boris Berlin har sat et afgørende præg på dansk design med sin sikre hånd og store nysgerrighed, der har gjort ham til en af de mest innovative danske møbeldesignere i vores samtid. Boris Berlin har altid eksperimenteret, udfordret materialerne og med tiden fundet kniven, der skærer helt ind til benet. Med omhu, disciplin og leg har han fundet nyskabende løsninger ved at udfordre og udvikle såvel materialer som produktionsmåder – og derigennem bidraget til en fremtid med mere bæredygtige designs, som kan holde længe.

Læs hele begrundelsen

Lotte Anker (Musik)

Saxofonist og komponist Lotte Anker er en kompromisløs kunstner, der konstant er på udkig efter nye mulighedsrum for at skabe, formidle og opleve musik. Hun har gennem en lang og indholdsrig karriere valgt at bevæge sig ad de smalle stier, og hendes konstante musikalske søgen lader hende opdage skjulte veje, der leder til store musikalske møder – mellem hende og dem hun samarbejder med, og mellem hende som formidler og hendes publikum.

Læs hele begrundelsen

Bodil Kjær (Arkitektur)

Bodil Kjær har gennem hele sit virke været optaget af selve designprocessen. Hun sætter mennesket i centrum og er optaget af at løse samfundsproblemer frem for at skabe ikoner. Alligevel er hendes designs for længst blevet klassikere, hvoraf flere i disse år relanceres. Hendes værker kan blandt andet fortsat opleves på Harvard University, MIT og Boston University, som de er skabt til.

Læs hele begrundelsen

John Lassen (Arkitektur)

John Lassen er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, før han blev uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus i 1984. I 1986 dannede han sammen med Morten Schmidt og Bjarne Hammer tegnestuen Schmidt Hammer & Lassen. En tegnestue, der i mange år markerede sig inden for kulturbyggeri både nationalt og internationalt. John Lassen er en eksemplarisk repræsentant for praktiserende arkitekter, der dagligt kæmper for smuk, langtidsholdbar hverdagsarkitektur.

Læs hele begrundelsen

Troels Troelsen (Arkitektur)

Troels Troelsen indstilles til Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse for med nysgerrighed, talent og generøsitet at insistere på arkitekturens poetiske kraft og for at give stemme til stedets og rummets poesi gennem projekter af ekstraordinær kunstneriske kvalitet. Det er karakteristisk for de bygninger og steder rundt omkring i verden, som Troels Troelsen gennem årene har været med til at give stemme, at de bliver ved med at have noget på hjerte uanset afstanden i tid. Oplevelsesrige rammer om livets udfoldelse skabt med indsigt, indlevelse og uendelig generøsitet.

Læs hele begrundelsen

Katya Sander (Billedkunst)

Med sin konceptuelt baserede praksis har Katya Sander som kunstner en markant position i dansk kunst. Hun stiller i sin kunst spørgsmål ved helt grundlæggende betingelser for, hvordan mennesker forstår verden. Dette leder hende til at rette opmærksomheden mod videnskabshistorie, erkendelsesteori og på mange forskellige måder at undersøge, hvad menneskelig viden er, hvordan den skabes og udnyttes, men også hvordan den gives videre til andre.

Læs hele begrundelsen

Yvette Brackman (Billedkunst)

Yvette Brackman har med sin baggrund og familiehistorie en helt særlig stemme i dansk kunstliv. Med performance, syede objekter, kostumer, skrevne ord og video fortæller hun historier om kulturel overlevelse og tilpasning, samt påvirkningen fra politiske systemer. Igennem sit arbejde har Brackman vist en sjælden evne til at kombinere mode, teater, design og strategier, der udfordrer beskuerens rolle. Igennem snart 30 års arbejde og en lang række store internationale og nationale udstillinger bag sig, viser hun sin evne til at jonglere med et miks af formater, uden at miste grebet om de meget vigtige tematikker hun ønsker at formidle.

Læs hele begrundelsen

Jesper Rasmussen (Billedkunst)

Jesper Rasmussens virke spænder over et enormt felt. Fra kollaborative projekter til konceptuel fotografi, og fra monumentale udsmykninger til grafik, film, installation og skulptur. Fra begyndelsen af Rasmussens virke har det arkitektoniske og konceptuelle været centrale markører – det samme har det kollaborative. Fra 2007 til 2015 var Rasmussen rektor for det Jyske Kunstakademi, og det er dermed ikke kun via sin kunst, men også som rektor og underviser, at han har præget det danske kunstliv igennem årene.

Læs hele begrundelsen

Henrik Plenge Jacobsen (Billedkunst)

Henrik Plenge Jakobsens kunstneriske praksis er funderet i den konceptuelle kunst og udfolder sig fysisk i skulptur, performance, foto og værker i det offentlige rum. Hans arbejder tager ofte udgangspunkt i tematikker som økonomi, politik og kulturhistorie og behandler samtidig grundeksistentielle emner såsom angst, fremmedgørelse og frigørelse. Henrik Plenge Jakobsen skaber værker, der leverer præcise kommentarer til vores verden med alle dens underlige systemer, og skubber til vores vante blik på ting, vi troede, vi kendte: børnehaven, cirkusset, HT-bussen eller flaget.

Læs hele begrundelsen

Karin Betz (Scenekunst)

Karin Betz er en af sin generations mest talentfulde og indflydelsesrige scenografer og kostumedesignere. Hendes virke indbefatter både teater, ballet og opera, og hun har skabt scenografier til forestillinger på de største scener – ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Som scenograf og kostumedesigner er Karin Betz’ virke kendetegnet ved klare og stærke koncepter, der ikke blot danner passiv baggrund for forestillingerne, men aktivt indgår i forestillingens samlede udsagn, ofte med et poetisk og refleksivt resultat.

Læs hele begrundelsen

Palle Granhøj (Scenekunst)

Palle Granhøj er som danser, koreograf og kunstnerisk leder en af den danske dansescenes mest markante og betydningsfulde skikkelser gennem mere end 30 år. Han har med sit kompagni, Granhøj Dans, udbredt sit særlige koreografiske og æstetiske udtryk i Danmark såvel som internationalt. Palle Granhøj benytter i sine værker sin personlige fortolkning af ’obstruktion’ eller ’obstruktionsteknik’ som det bærende koreografiske princip. Obstruktion tager udgangspunkt i begrænsningen af danserens bevægelse, hvormed de kropslige muligheder for at udføre koreografien reduceres. Palle Granhøj søger med denne teknik at finde ind til selve dansens kerne gennem koreografiens kontinuerlige dekonstruktion og genskabelse.

Læs hele begrundelsen

Kvinde på vej op ad trappe i påklædningsrum

Om hædersydelse

  • I alt 275 kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse.
  • De fordeler sig mellem de enkelte kunstarter: Billedkunst, litteratur, scenekunst, film, musik, arkitektur samt kunsthåndværk og design.
  • Prisen tildeles skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere.
  • Der kan tildeles en ydelse, når den er blevet ”ledig” på grund af dødsfald blandt modtagerne.
  • I 2022 modtager i alt 15 nye kunstnere hædersydelsen.
  • Hædersydelsen er livsvarig.
  • Ydelsernes størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt.
  • Kunstnere, der har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 426.000 kr./år eller derover, modtager ingen ydelse.
  • Den maksimale ydelse udgør ca. 171.000 kr./år før skat.

Læs mere om hædersydelserne

 

Mere