Troels Troelsen (f. 1942)

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2022 / Arkitektur

Begrundelse for tildeling

Troels Troelsen indstilles til Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse for med nysgerrighed, talent og generøsitet at insistere på arkitekturens poetiske kraft og for at give stemme til stedets og rummets poesi gennem projekter af ekstraordinær kunstneriske kvalitet.

Troels Troelsen er lavmælt både som person og på sin vis også i sit virke som arkitekt. Han har aldrig haft sit navn på døren til tegnestuen. Men som arkitekt er hans stemme kraftfuld, klar og præcis. Han råder over et stort arkitektonisk ordforråd, men har samtidig en bevidsthed om, at ikke alt nødvendigvis kan eller skal siges på samme tid. Det handler om mådehold, om at lytte og om at finde balancen mellem stedets kvaliteter og projektets arkitektoniske potentialer. Det er karakteristisk for de bygninger og steder rundt omkring i verden, som Troels Troelsen gennem årene har været med til at give stemme, at de bliver ved med at have noget på hjerte, uanset afstanden i tid. Oplevelsesrige rammer om livets udfoldelse skabt med indsigt, indlevelse og uendelig generøsitet.

I 1965 blev Troels Troelsen ansat på Henning Larsens tegnestue som nyuddannet arkitekt – og der blev han. Et helt arkitektliv gennem mere end 40 år, satte Troels Troelsen sit præg på tegnestuens bedste arbejder, som arkitekt, som partner og som en del af tegnestuens ledelse. Fra Trondheim til Frederiksberg, Moesgård og til Riyadh har Troels Troelsen i sit samarbejde med Henning Larsen været med til vise vejen frem for dansk arkitektur ude i verden. En arkitekturtradition, som hylder hverdagen, men som også giver plads til livets særlige begivenheder og øjeblikke. En tradition, som fortæller os, at stor arkitektur ikke nødvendigvis findes der, hvor der råbes højest. Det kan vi lære af Troels Troelsen; at de største arkitektoniske oplevelser også kan findes i mådeholdet. At arkitektur kan rumme dyb kompleksitet uden at være kompliceret. Og at arkitektur også handler om at være generøs og nysgerrig i samarbejdet med andre, at dele idéer og bidrage til fagets diskussioner og udvikling.

Troels Troelsens vigtigste arbejder for Henning Larsen omfatter Ministery of Foreign Affairs og den danske ambassade i Riyadh, CBS Dalgas Have Campus på Frederiksberg, Ny Carlsberg Glyptotek, Kunsthalle Würth, Operaen på Holmen og ikke mindst Moesgård Museum i Aarhus. Troels Troelsen har desuden gennem hele sit virke taget del i udviklingen af tegnestuens utallige konkurrenceprojekter og på den måde sat sig afgørende spor i forhold til tegnestuens sprog og tone – også i øvrige projekter.

Troels Troelsen tildeltes Eckersberg Medaillen 2007 for sin talentfulde arkitektoniske indsats.

Troels Troelsen har siden Henning Larsens død været formand for Henning Larsens Fond, hvor hans nysgerrighed og interesse for arkitekturens værktøjer og poetikker; skitsen, fotografiet, at skrive om arkitektur, arkitektur og film, arkitektur og musik og senest ’Utopien i arkitekturen’ har medvirket til at fremme og formidle eksperimentet i dansk arkitektur. 

Troels Troelsen råber måske ikke så højt, men hans arkitektur rummer til overflod netop det, som alene kan fremkaldes i et utrætteligt kunstnerisk udviklingsarbejde, i skitserne, tegningsarbejdet og skalamodellerne – lysets, rummets og materialernes orden og poesi.

På baggrund af dette indstiller Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur Troels Troelsen til Statens Kunstfonds hædersydelse

Mere