Anne-Marie Mai (f. 1953)

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2022 / Litteratur

Begrundelse for tildeling

Anne-Marie Mai har i mere end fem årtier formidlet dansk litteratur og kulturhistorie til et kæmpe publikum i både ind- og udland – på universiteter, kulturinstitutioner, radio, tv, podcast og i en strøm af velskrevne artikler, anmeldelser, bøger og samleværker.

Altid er hun i bevægelse og på jagt efter nye måder at forstå dansk litteratur og dens betydning på. Således har hun været en dansk pioner inden for forskningen i litteratur skrevet af kvinder og en af de drivende kræfter bag Nordisk Kvindelitteraturhistorie (1993-1998). Samtidig har hun været hovedredaktør for fembindsværket Læsninger i dansk litteratur (1994-99) og for den seneste udgave af Danske digtere i det 20. århundrede, der udkom i tre bind i 1998-2000.

I 2010 afsluttede Mai trebindsværket Hvor litteraturen finder sted, der egenhændigt genskrev dansk litteraturhistorie med vægt på de institutionelle steder – katedralen, herregården, hoffet, akademiet, præstegården, salonen, bladhuset og metropolen – som har understøttet eller inspireret litteraturen.

Senest har hun i Galleri 66 (2016) udforsket dansk litteratur i ét år, 1966, mens hun i den helt nye Litteraturland – en GPS (2022) har taget os med til en lang række litterære møder – mellem læsere, forfattere og værker – for meget konkret og personligt at vise, hvordan litteraturen kan få betydning i vores liv.

For denne store, eksperimenterende og fortsatte almenkulturelle indsats for at udvide forståelsen og påskønnelsen af dansk litteratur tildeles Anne-Marie Mai Statens Kunstfonds hædersydelse.

Mere