Hæder til danske kunstnere

Med den livslange hædersydelse hylder vi kunstnere, som har markeret sig afgørende med deres kunstneriske virke. De har skabt værker af en helt særlig standard, hvis betydning kan spores i vores fælles kunst og kulturliv. Både nu og fremover.

Hædersydelserne tildeles af Kunstfondens repræsentantskab efter indstilling fra legatudvalgene fra litteratur, billedkunst, scenekunst, musik, arkitektur, film og kunsthåndværk og design. Antallet af hædersydelser er fastlagt på finansloven. Der er i alt 275 modtagere af hædersydelsen.

Nye modtagere i 2023

Som noget nyt i 2023 uddeles hædersydelserne halvårligt. I foråret er der syv nye kunstnere udvalgt til at modtage hædersydelsen. Se forårets hædersmodtagere og læs begrundelserne:

 

 

 

 

Fakta

Stillbillede fra Arnt Jensens spil Inside. Grafik: Playdead

Fakta

Om hædersydelser

I alt 275 kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse.

  • De fordeler sig mellem de enkelte kunstarter: Billedkunst, litteratur, scenekunst, film, musik, arkitektur samt kunsthåndværk og design.
  • Prisen tildeles skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere.
  • Der kan tildeles en ydelse, når den er blevet ”ledig” på grund af dødsfald blandt modtagerne.
  • Indtil videre modtager syv nye kunstnere hædersydelsen i foråret 2023.
  • Hædersydelsen er livsvarig.
  • Ydelsernes størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt.
  • Kunstnere, der har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 426.000 kr./år eller derover, modtager ingen ydelse.
  • Den maksimale ydelse udgør ca. 171.000 kr./år før skat.

 

Mere