Henrik Plenge Jakobsen (f. 1967)

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2022 / Billedkunst

Begrundelse for tildeling

Henrik Plenge Jakobsens kunstneriske praksis er funderet i den konceptuelle kunst og udfolder sig fysisk i skulptur, performance, foto og værker i det offentlige rum. Hans arbejder tager ofte udgangspunkt i tematikker som økonomi, politik og kulturhistorie og behandler samtidig grundeksistentielle emner såsom angst, fremmedgørelse og frigørelse.

Henrik Plenge Jakobsen skaber værker, der leverer præcise kommentarer til vores verden med alle dens underlige systemer og skubber til vores vante blik på ting, vi troede, vi kendte: børnehaven, cirkusset, HT-bussen eller flaget.

”Everything is wrong” står der på et skilt, der former en regnbue med klare farver. På et andet står der ”Where do we go from here?”. De klare primærfarver er blevet en signatur for kunstneren, som han interessant nok benytter til at udstille nogle af velfærdssamfundets og forlystelseslivets skyggesider med.

Stripes and stripes fra 2019 er et flag bestående af røde og hvide striber, der minder om det amerikanske flag, bare uden stjernerne. Den lille udeladelse forvandler det ellers så magtfulde flag til noget andet – og bliver et stykke stof uden nogen veldefineret symbolsk betydning. Let og poetisk viser den lille gestus, hvordan det er muligt at skubbe til magten.

Henrik Plenge Jakobsens værker synes at trække på to traditioner simultant: den kontinentale avantgarde- og konceptkunst og den amerikanske pop art. Ionescos absurde teater møder Marcel Broodthaers, der møder Mike Kelley. Hos Plenge Jakobsen bliver det til kollaborative performances  og udstillinger, som udvikler sig over tid – som på hans soloudstilling Cirkus Pentium på SMK (2005), hvor det lidt lalleglade folkelige ved cirkusset kammede over i en anden form for afkoblet stemning og blev foruroligende eller det store middelalderoptog Tournement d’Objet (2013) med ham selv som heksedoktor på Kunsthal Charlottenborg, hvor han ankom til fernis med venetiansk pestmaske akkompagneret af en kamel, mens grise rendte rundt i Charlottenborgs gård.

Den særlige kombination af referencer har skabt en unik signatur, der rækker langt ud over den danske scene. I 1990’erne var Plenge Jakobsen med i den gruppe af kunstnere, der kom til at definere relationel æstetik, som på daværende tidspunkt var en helt ny kunstretning, da han deltog på den franske kurator Nicolas Bourriauds banebrydende udstilling TRAFFIC i Bordeaux i 1996.

Herhjemme har Plenge Jakobsen de senere år udført adskillige ambitiøse og meget gennemtænkte og smukke udsmykninger – fra Trekroner Kirke (2019) til den igangværende Ny Ellebjerg Metrostation.

Det viser et kunstnerskab, der formår at gå fra det eksperimenterende, performative og kollaborative til det stramt styrede i storstilede udsmykninger. De to spor trækker dog på samme åre af kunstnerisk signatur med farver, former, og konceptuel forholden sig til både det specifikke rum såvel som til det store samfundsrum.

For disse betydningsfulde og unikke kunstneriske bedrifter og for Henrik Plenge Jakobsens store bidrag til den danske kunstscene, indstilles han til Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.

Mere