Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

I listen finder du alle vores åbne puljer. Find den pulje som passer til dit kunstneriske virke eller dit kunstprojekt. Vi er klar til at modtage din ansøgning cirka en måned før ansøgningsfristen.

Ny tilskudsportal

Fra 1. oktober indfaser vi en ny portal til ansøgning med login. Læs mere om portalen og hvordan du logger ind

 

Huskunstnerordningen

Frist: 05.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående , Architecture

Frist: 05.10.2021

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Frist: 05.10.2021, kl. 23:59

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 05.10.2021

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Frist: 14.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til institutioner, der, i samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum. Samarbejdet indebærer rådgivning fra Legatudvalget.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 14.10.2021

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 14.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi, der danner grundlag for et langsigtet og målrettet arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum. Kunststrategien kan fungere som redskab for beslutningstageres prioritering af kunstopgaver. Statens Kunstfond stiller strategi-skabeloner til rådighed for arbejdet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 14.10.2021

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 14.10.2021

Tilskud til realisering af en nytænkende kunstopgave, hvis I sammen med en professionel kunstner har fået udviklet en skitse og et præcist budget til en kunstopgave i det offentlige rum. Værket skal være offentligt tilgængeligt i minimum 12 måneder.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 14.10.2021

Tidsskriftsstøtte

Frist: 15.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Litteratur , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 15.10.2021

Digital scenekunst

Frist: 15.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til udvikling af digital scenekunst i form af livestreaming i perioden frem til 2023.

Scenekunst

Frist: 15.10.2021

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på ansøgning om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen. Der er ansøgningsfrist 15. februar, 15. maj, 15. september og 20. oktober.

 

Scenekunst

Frist: 20.10.2021

Drømmestipendier understøtter unges talent og kunstneriske drømme. Den unge kan anvende et stipendie til skabende projekter og talentudvikling.

 

Det er en samarbejdspartner, der koordinerer og søger stipendiet sammen med den/de unge.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Tværgående

Frist: 27.10.2021

Scenekunst: Internationale aktiviteter

Frist: 01.11.2021, kl. 23:59

Tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. inden for scenekunstområdet.

 

BEMÆRK: Dette er ansøgningsvejledningen til fristen den 1. september 2021. Der kan komme ændringer til fristen den 1. november 2021.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.11.2021

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.11.2021

Scenekunst for børn, unge og voksne

Frist: 17.01.2022, kl. 23:59

Tilskud til professionelle scenekunstprojekter inklusiv de internationale aktiviteter i sæson 2020/21 og 2021/22og tilskud til flerårig drift inklusiv teatrets internationale aktiviteter i maks. tre sæsoner. Derudover kan der søges til enkeltstående internationale aktiviteter.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 17.01.2022

Optagelse af professionelle scenekunstforestillinger til at indgå i samarbejdsprojektet K:Selekt på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater med en eller flere forestillinger i sæson 2021/2022.

Scenekunst

Frist: 17.01.2022

Arbejdslegater for scenekunst

Frist: 01.03.2022, kl. 23:59

Arbejdslegater for skabende scenekunstnere

Scenekunst

Frist: 01.03.2022

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Tværgående , Musik , Scenekunst

Frist: 01.03.2022

Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre

Frist: 02.05.2022, kl. 23:59

Egnsteatre kan søge til projekter, der på forskellig vis kan fremme deres kunstneriske eller faglige kvalitet.

 

Scenekunst

Frist: 02.05.2022

Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende sæsonerne 2021/22 og 2022/23.

Scenekunst

Frist: 01.06.2022
Mere