Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

I listen finder du alle vores åbne puljer. Find den pulje som passer til dit kunstneriske virke eller dit kunstprojekt. Vi er klar til at modtage din ansøgning cirka en måned før ansøgningsfristen.

 

Musik- og scenekunstaktører fra Danmark, Norge og England kan ansøge om at deltage i et online udviklingsprogram med fokus på bæredygtigt internationalt samarbejde og praktiske tilgange til at reducere klimapåvirkningen. De udvalgte deltagere kan efterfølgende ansøge om tilskud til at etablere samarbejdsprojekter, som udvikles undervejs i programmet.

Scenekunst , Internationalt , Musik , Tværgående , International , Performing arts , Music

Frist: 30.11.2023

Interessenter med kunst-, scenekunst-, og/eller dansefaglig ekspertise kan nu søge om at blive indstillet som medlem til Dansehallernes bestyrelse for perioden 2024-2028. Statens Kunstfond skal indstille nye kandidater med beskikkelse pr. 1. maj 2024. Ansøgningsfristen er 15. december 2023.

Scenekunst

Frist: 15.12.2023

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Frist: 11.01.2024, kl. 14:00

Tilskud til institutioner der får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum. Samarbejdet indebærer samarbejde og rådgivning fra Kunstfonden.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 11.01.2024

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 11.01.2024, kl. 14:00

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi for arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 11.01.2024

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal kunne danne grundlag for at rejse lokal- el. fondsfinansiering, så kunstopgaven kan blive realiseret.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 11.01.2024

Tilskud på max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 11.01.2024

Scenekunst for børn, unge og voksne

Frist: 15.01.2024, kl. 14:00

Tilskud til professionelle scenekunstprojekter inklusiv de internationale aktiviteter i sæson 2023/24 og 2024/25.

Derudover kan der søges til enkeltstående internationale aktiviteter.

Ansøgningsvejledningen er ved at blive opdateret - den er klar senest 1. december.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 15.01.2024

OBS! Denne pulje er ved at blive fusioneret med puljen Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen. Der vil være fire frister fra og med 2024, og den nye ansøgningsvejledning vil blive slået op senest den 15. december.

Teatre og scenekunstaktører, som har erfaring som kuratorer, kan søge om at få godkendt et færdigproduceret professionelt udenlandsk gæstespil til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger.

 

Scenekunst , Internationalt

Frist: 16.01.2024

Arbejdslegater for scenekunst

Frist: 01.02.2024, kl. 14:00

Arbejdslegater for skabende scenekunstnere

Scenekunst

Frist: 01.02.2024

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på at ansøge om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen. Ansøgninger modtaget den 9. februar, 11. april, 2. september og 20. oktober behandles inden for en måned.

 

Scenekunst

Frist: 09.02.2024

OBS! Denne pulje er ved at blive fusioneret med puljen Godkendelse af udenlandske gæstespil: Refusionsordningen. Der vil fra og med 2024 være fire frister, og den nye ansøgningsvejledning vil blive slået op senest den 15. december.

Producenter af professionel scenekunst kan søge om at få godkendt en færdigproduceret forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger.

Scenekunst , Performing arts

Frist: 01.03.2024

Huskunstnerordningen

Frist: 01.03.2024, kl. 14:00

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film

Frist: 01.03.2024

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Frist: 01.03.2024, kl. 14:00

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film

Frist: 01.03.2024

Scenekunst: Internationale aktiviteter

Frist: 01.04.2024, kl. 14:00

Tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. inden for scenekunstområdet. Der er to ansøgningsfrister om året 1. april og 1. oktober.

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.04.2024

Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre

Frist: 01.05.2024, kl. 14:00

Egnsteatre kan søge til visionære og langsigtede projekter, der kan fremme teatrenes kunstneriske eller faglige kvalitet, fx i form af resicencies og udviklingsprojekter.

 

Scenekunst

Frist: 01.05.2024

Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende sæsonerne 2023/24 og 2024/25.

Scenekunst

Frist: 03.06.2024

Optagelse af professionelle scenekunstforestillinger til KSelekt på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater i sæson 2025/2026. KSelekt er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater

Scenekunst

Frist: 03.06.2024

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold. OBS! Ansøgningsvejledningen er opdateret i forhold til fristen 1. november 2023. Der kan komme ændringer til næste frist. Fra og med 2024 er fristen 1. oktober!

 

Scenekunst , Internationalt

Frist: 01.10.2024
Mere