FORFATTERBESØG PÅ DIN SKOLE?

Skal dine elever være forfattere for en dag eller opleve en illustrator i aktion? Nu kan du finde inspiration i et katalog med mere end 60 litteraturarrangementer for børn og unge eller tilrettelægge dit eget.

 

Værd at vide om puljen 'levende litteraturmøder for børn og unge'

  • Du kan søge om tilskud på 5.000 kr. pr. forfatterhonorar ved solooptræden og 4.000 kr. pr. honorar ved flere optrædende på samme tid.
  • Du skal blot udfylde én ansøgning pr. arrangement, og du kan max søge til tre arrangementer pr. ansøgningsrunde.
  • Husk kort at beskrive, hvordan I inddrager forfatterens bøger og sammen med eleverne åbner litteraturen før/under/efter besøget.

Søg puljen ’Levende litteraturmøder for børn og unge’
Ansøgningsfristen er d. 17. januar og 15. august 2023 kl. 14.00

 

Sølystskolen i Silkeborg havde i April 2022 besøg af forfatter Morten Dürr. I månederne efter hans besøg måtte skolebiblioteket melde udsolgt på alle hans bøger, som var lånt ud til eleverne på skolen.

Læs mere om Morten Dürrs besøg på Sølystskolen

Værd at vide om Huskunstnerordningen

  • Formålet med ordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 25 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et forløb med en professionel, aktiv kunstner.
  • I skal som institution medfinansierer 10 % af kunstnerhonoraret.
  • Søger I til flere forløb med forskellige forfattere/illustratorer etc. skal I sende én ansøgning pr. forløb.

Søg puljen ’Huskunstnerordningen’
Fristerne for puljen er 1. marts og 2. oktober 2023 kl. 14.00