Vi lod fire kunstnere flytte ind i en tom butik i Værebro Parks bycenter. Foto: Søren Malmose.

Kunst i Værebro Park

I 2018 rykkede fire kunstnere ind i en tom butik i Værebro Parks bycenter. I løbet af seks måneder skulle de arbejde og udvikle kunst i dialog med parkens beboere. Det blev blandt andet til en kunststi, som alle kan bidrage til og en malerskole, fordi beboerne ikke kun ville kigge og tale om kunst, men ville være kreative sammen.

Projekt:
Igangsat 2017

Kunstnere:

Karoline H. Larsen

Jesper Aabille

Heine Thorhauge Mathiasen

Javier Tapia

Følg med på Facebook

Kunststi binder byen sammen på en ny måde

Et af projektets markante resultater har været Karoline H. Larsens samarbejde med fem børnehuse i Værebro Park og Bagsværd om at skabe en kunststi. Langs stien er der malet 24 blå cirkler på fliserne. I dem kan børnene nu lave deres egne midlertidige kunstværker og musikalske udtryk, ligesom cirklerne kan bruges af områdets øvrige beboere og gæster.

Som stop på stien er der opført to nye, midlertidige skulpturer: Zigzagbroen og Cirkelbroen. Skulpturerne inviterer til leg, bevægelse og udendørs udstillinger. Den ene i Værebro Park, og den anden i den mere velstillede del af Bagsværd. Kunststien har givet børn og voksne en anledning til at opdage deres by på tværs af skillelinjer og selv at sætte kreative aftryk på Bagsværd. Karoline har arbejdet tæt sammen med pædagogerne i børnehusene om at gøre det nemt for dem at gøre kunst til en del af børnenes hverdag.

Kreative sammen

En populær aktivitet i forbindelse med projekt Kunst i Værebro Park blev malerskolen. Beboerne i Værebro Park ville udfolde sig kreativt, frem for blot at kigge på og tale om kunst. Ideen blev grebet, og der blev lavet gratis voksen- og børnehold, åbne for både beboere i Værebro Park og i de omkringliggende villakvaterer i Bagsværd. Malerskolen blev en mulighed for at give beboere i Bagsværd egne erfaringer med kunst og at møde professionelle kunstnere.

Om malerskolen:

Den er et unikt eksempel på, at kunsten kan nedbryde skel, binde folk sammen og få folk gjort nysgerrige.

Sten Thorup, formand for afdelingsbestyrelsen, Værebro Park

Nye permanente værker på vej

Kunstnernes arbejdsophold og de midlertidige aktiviteter og værker lægger nu grund for tre permanente værker. Karoline H. Larsen arbejder videre med områdeinstitutionen Skovbrynet om en udvidelse af projektet ’Opdag din by’ i form af et eller flere varige værker, hvor lyd tænkes ind i kunstværkerne og i samarbejdet med de fem børnehuse. Jesper Aabille arbejder på et forslag til et permanent værk med arbejdstitlen ‘Fra beboer til gavl – illustrerede Værebro-fortællinger’, og Javier Tapia er inviteret til at komme med forslag til en ”afslapningsoase” ved en boligblok. Samlet investerer Gladsaxe Kommune, boligafdelingen og Statens Kunstfond knap 3 mio. kr. i kunst i Værebro Park de næste år.

Hvorfor kunst i Værebro Park?

Der bor omkring 3.000 mennesker i Værebro Parks otte boligblokke. Bebyggelsen har en attraktiv beliggenhed omkranset af naturområder, men adskilt fra resten af Bagsværd. Bydelen kæmper med et dårligt omdømme på grund af banderelateret kriminalitet, der tidligere har skabt overskrifter og utryghed. Der er store sociale og økonomiske forskelle mellem beboerne i henholdsvis Værebro Park og de omkringliggende villakvarterer. Blandt andet i forbindelse med Real Danias projekt "By i balance" (2017-2019), har man arbejdet med at skabe en bedre social balance mellem Værebro og den resterende bydel.

Fakta

Børn leger ved skulptur med højhuse i baggrunden

Fakta

Om projektet

Statens Kunstfond har indtil videre investeret 4 mio. kr. i ’Kunst i Værebro Park’. Pengene er gået til aktiviteter, permanente værker og formidling. Kunstfonden har flere kunstprojekter på vej til Værebro Park.

De fire udvalgte kunstnere var: Karoline H. Larsen, Jesper Aabille, Heine Thorhauge Mathiasen og  Javier Tapia.

Projektet er et samarbejde med Gladsaxe Kommune, områdeinstitutionen Skovbrynet, boligselskabet GAB og boligafdelingen Værebro Park, som har bidraget med medarbejdere, lokaler og penge.

Følg med på projektets egen profil på Facebook

Om Værebro Park

Værebro Park er bygget i 1967 og er en almen boligafdeling omkranset af veje og et større naturområde. Værebro Park består af otte boligblokke med tilhørende center.  I Værebro Park ligger også kommunale institutioner såsom integreret vuggestue og børnehave. Bagsværd Svømmehal og Skovbrynet Skole ligger vest for boligafdelingen. Der er 1.327 boliger – fra de mindre 1-værelses lejligheder til unge og ældre enlige til de større lejligheder til familier. Der er ca. 3000 beboere.

 

Mød de fire kunstnere

Mere