Kunstner Karoline H. Larsens kunstprojekt involverer børnene i Værebro Parks børnehuse. Foto: Søren Malmose

Interview: Kunsten er at mødes

Karoline H. Larsen skaber kunstværker sammen med fem børnehuse i Værebro Park og Bagsværd. Børnene skal i gang med at indtage deres lokalområde.

Interview:
September 2018

I KunstVild i Værebro Park Centeret i den gamle slagterbutik mødes kunstner Karoline H. Larsen med repræsentanter fra Områdeinstitution Skovbrynet. De fem medarbejdere fra børnehusene Taxhøj, Bakkely, Bakken, Poplen og Junibakken mødes uden for deres vante rammer i Karolines arbejdslokale.

Dagsordnen for mødet er at indvie dem i fremdriften af processen omkring de kommende kunstværker og for at tale om, hvilke ønsker pædagogerne har, så de let kan komme i gang med at bruge værkerne sammen med børnene. 

Kunst på pædagogernes initiativ

2018 er blevet til kunstår i Områdeinstitution Skovbrynet, og kunstprojektet har fået flyvehøjde med de ca. 50 pædagogers idérigdom, engagement og faglige og praktiske viden. 

På væggen i KunstVild hænger Karolines skitser til en Cirkelbro, Zigzagbro og Kunststi. Der er tegnet og skrevet kommentarer på dem, for pædagogerne tænkte med og udviklede videre på skitserne ved den første workshop i maj.

Forskellige tilgange til at bidrage

I de fem børnehuse er lysten til at være kreative med børnene stor, men overskuddet til at starte noget nyt fra bunden er omsiggribende. Området er splittet op på hver siden af motorvejen med to børnehuse i Bagsværd og tre i Værebro Park. I Værebro Park er der mange tosprogede børn, og de har en anden tilgang til det at deltage i en kunstproces. Det kan være sværere at få forældrene med på ideen om at bidrage, fordi de ikke er vant til det. 

Karoline efterspurgte, at alle børnene og deres forældre samler sten til et stop på Kunststien, og det kan tage længere tid at komme i gang i Værebro end i Bagsværd. ”Forældrene i Bakken har brug for at se med deres egne øjne, hvorfor de skal samle sten. Vi er ikke kommet i gang endnu, men vi vil gerne lave et lille bjerg af sten ved indgangen, så forældrene kan se, at der er noget i gærde,” siger Charlotte Empacher fra Bakken.

I Børnehuset Bakkely i Bagsværd er det et krav til forældrene, at de deltager, og de har allerede samlet en stor pulje sten til Sansestien. 

Fra Picasso til sæbespåner

Pædagog Mette Dam i Børnehaven Taxhøj i Bagsværd fortæller om, at de allerede er i gang med at skabe kunstværker og har taget inspirationskilder som Picasso og Lichtenstein i brug. I Bakkely maler de med sæbespåner, og det reagerer de andre pædagoger på. 

”Jeg har glemt alt om at male med sæbespåner. Det er virkelig sjovt. Det er noget, jeg husker fra min barndom, det er så let at gå til og børn elsker det,” siger Charlotte Empacher fra børnehaven Bakken.

Kunstprojektet bliver hurtigt en succes

Man fristes til at tro, at pædagogerne går udenom Karolines kunstprojekt ved at udvikle deres egne kunstprojekter. ”Planen med kunstprojektet er, at de fem børnehaver kan lade sig inspirere af hinanden og finde glæden frem ved at være kreative. Om det er Picasso eller sæbespåner eller udforskning og leg på Zigzagbroen, er lige meget. Det er her kunstprojektet lykkedes,” siger Karoline.

I børnenes og beboernes fodspor

Før Karoline gik i gang med at udvikle kunsten, udforskede hun området. Hun gik i fodsporene af pædagogernes ruter med børnene. Hvor stopper de op, og hvilke stier går de ned ad? Og så har hun haft pædagogernes input og idéer fra den første workshop i maj med sig i den videre udvikling.

Ligeledes kommer kunstværkerne til at ligge tæt på børnehaverne, så børnene kan følge med i byggeriet. ”De får en oplevelse ved at se udviklingen. Og når de oven i købet får at vide, at byggeriet, er til dem. Jeg håber, børnene får ejerskabsfølelse over kunsten,” siger Karoline.

Kunsten skal bruges

Velvidende at pædagogerne har en travl hverdag, hvor nye kunstprojekter tager tid at involvere sig i, vil Karoline udforme nogle opgaveark og levere materialer til børnehaverne. ”I får alle sammen et kit med opgaveark og materialer, så i let kan tage det hele under armen med ud til værkerne,” siger Karoline.

”Jeg føler mig helt tryg nu. Hos os har vi virkelig travlt. Men med opgavearkene og materialerne kan jeg fortælle mine kollegaer om projektet, uden det vil føles uoverskueligt at starte noget nyt op,” siger Charlotte Empacher.

Børnenes egne udstillinger

Ved kunstværkerne er det Karolines ønske, at børnene kan udstille deres egne kreationer. ”Jeg forestiller mig, at I laver kalenderlys til jul. De kunne stå ved Zigzagbroen, eller hvis Picassoværkerne kan holde til vind og vejr, så kan de blive udstillet i Cirkelbroen. Så kan børn lade sig inspirere af hinanden. I Zigzagbroen kunne man også hænge forskellige dimser op under en af takkerne, så der hænger en masse forskellige ting fra jeres hverdag og driller i hovedhøjde, når man går derind,” siger Karoline.

De voksne inspireres

Kunstprojektets værdi er at sparke lidt til lysten til at være kreativ med børnene. ”Jeg synes, det er fantastisk at arbejde med voksne og inspirere dem. Det er meningen, det skal bliver mere decentralt, og at de selv skal komme i gang med at udvikle kunstprojekter, men hvis det er opgaveark og materialer, der skal til, så synes jeg, det er meget fint,” siger Karoline og tilføjer ”Og i sidste ende, handler det jo om, at børnene får lyst til at gå ned og se, hvad der nu sker ved kunstværkerne af sjove udstillinger, og måske håbe på at møde nogle af de nye bekendtskaber fra de andre børnehuse.”

Mere