Interview: En maskot til Værebro

Beboerne i Værebro Park lever ikke ligefrem i kulturel armod med over 80 forskellige nationaliteter, men kunsten kan stadig bidrage positivt til beboerne i parkområdet, mener kunstner Heine Thorhauge Mathiasen.

Interview:
August 2019

Heine Thorhauge Mathiasen har brugt lang tid på at observere området og beboerne i Værebro Park. I løbet af et seks måneders arbejdsophold har han skabt venskaber og har knyttet sig til Værebro Park. Han beskriver bebyggelsen som en arkitektonisk utopi, der skulle gøre livet nemt og luksuriøst. Men alligevel mangler området åndelighed, siger han.

Og netop derfor er kunsten relevant for at rykke lidt rundt på vaner og tanker.

Tags, hærværk eller identitet

Selvom Heine oplever både en lokal stolthed og et stærkt sammenhold over for udefrakommende institutioner, som vil ændre på området og den samfundsstruktur, beboerne indgår i, har de få fysiske kendetegn, som binder beboerne sammen. Og det er usædvanligt.

”Afmærkningerne af beboerne er meget beskedne. Der er lighterbrændemærker på et lille område, eller tags på yderkanten af en dørkarm og klistermærker under bænken. I USA har hver by deres sports-hold, og hvis du er fan, har du fx en San Jose Sharks-jakke for at vedkende dig, hvor du hører til. Det usædvanlige ved de beskedne afmærkninger, er, at når man bor i en kollektiv boform som Værebro Park, så har hver borger et større personligt rum uden for egen dørmåtte. Og derfor forventeligt, at beboerne indtager området og gør det til deres eget - men det ser man ikke i Værebro,” siger Heine.

En maskot til området

”Fraværet af afmærkninger i området startede min interesse for en Robert Jacobsen-skulptur ved navn Skæve Thorvald, som engang stod i Værebro Park. Den er taget ned af kommunen til stor ærgrelse for beboerne. Tanke er, at en stående figur med Skæve Thorvalds silhuet kunne blive Værebro Parks maskot – et værebroaner-logo,” siger Heine.

Maskotten er blevet en todimensionel og tredimensionel figur, som Heine bruger som pejlemærke til begivenheder i forbindelse med sit kunstprojekt i Værebro Park. Arbejdet med en maskot til området har udviklet sig i en ny retning, hvor det er interessen for kunst, som han vil give videre til beboerne, så de er klædt på til at se og opleve kunsten. Maskotten er stadig en del af Heines kunstprojekt. I dag er den med til foredrag og begivenheder i Værebro Park som et pejlemærke.

En introduktion til kunst

Han har afholdt en workshop og et foredrag for beboerne i Kunstvildstudiet, som skal give borgerne i Værebro lysten til at opleve kunst.

”Jeg startede med at sige til dem, at det ikke gør noget, at de ikke kan lide mine værker eller andet kunst. Det er ikke det, det handler om, men om samtalen om kunst og lysten til at tale om og opleve kunst. Det er ikke et krav at kunne lide noget, men derimod vigtigt at have lyst til at redegøre for hvorfor. Det kræver mod at ytre sig om kunst, og jeg vil gerne give værebroanerne et godt fundament for at opleve og snakke om kunst.” siger Heine.

Foredrag skal åbne for kunstoplevelser

Det kommende år har han planlagt fem foredrag på Værebro Park Bibliotek. Han vil tage udgangspunkt i konkrete indlånte værker, der bliver udstillet i montre, hvor biblioteket allerede udstiller værker af lokale kunstnere.

”Min plan er at afholde foredrag for forskellige grupper i Værebro Park. Det kunne være klubben for unge mellem 13-20 år, som er optaget af at spille FIFA. Hvis jeg kunne låne et sæt VRbriller (Virtuel Reality) og få lokket dem med ved at lefle lidt for dem. Der er også en allerede etableret læsegruppe på biblioteket, og mange andre foreninger og klubber i Værebro, som jeg gerne vil invitere. Det kunne også være indspark til billedkunstundervisningen i folkeskolerne,” siger Heine, som i øjeblikket arbejder på en installation, en bogreol, som skal danne en visuel ramme om foredragene.

Fast kunstværk til biblioteket

Med sin installation har Heine lavet en særlig sektion for kunstbøger på biblioteket for at skabe et anderledes rum på biblioteket for kunsten. Han har fået lov til at låne bøger fra Gladsaxe Bibliotek og har en liste med et bredt udvalg klar.

Installationen og bibliotekets montre bliver også omdrejningspunktet for foredragene. Det markerer et andet rum end resten af biblioteket.

”Det føles som at få noget forærende at kunne udstille i biblioteket for det gør de lokale allerede, og på den måde har jeg sikret mig, at de lokale vil komme og se værkerne i kraft af, at biblioteket er åbent fra kl. 8-20 nærmest hver dag.  Samtidig er mit håb, at jeg med værkerne i montrene og foredragene kan klæde nogle af beboerne på til at tage deres venner eller familier med ned for at se værkerne, og måske endda se kunst videre ud i landskabet.” siger Heine.

Mere