223 billedkunstnere modtager arbejdslegater

Klima, hydro-feminisme og surrealismens genopstandelse præger årets arbejdslegatmodtagere. Legatudvalget for Billedkunst har nu læst årets 996 arbejdslegatansøgninger igennem og har besluttet, at tildele legater til udvikling af kunstnerisk arbejde til 223 højt kvalificerede og talentfulde billedkunstnere.

28. april 2023

Årets uddeling vidner om en fortsat interesse for de store klimaproblemer vi står overfor, som inspirerer en stor del kunstnere til at udforske og engagere sig på mange forskellige måder. Disse praksisser kan være direkte arbejde i naturen eller mere spekulative retninger, som fokuserer på dystopiske fremtidsscenarier, mutationer og hybride former. Der er også en kobling til den digitale og teknologiske udvikling, hvor for eksempel jord- og muldteknologi kombineres med algoritmer og kunstig intelligens.

Identitetspolitiske spørgsmål, kollektive arbejdsformer, sci-fi æstetik og hydro-feminisme er også vigtige temaer i årets uddeling. Kunstnere undersøger og udfordrer traditionelle forestillinger om køn, ophav og tilhørsforhold og performancekunsten har i den grad fået en øget opmærksomhed. 

Desuden ses mange eksempler på sociale og videnskabeligt inspirerede research-baserede praksisser, hvor kunstnere arbejder med videnskabelige metoder og tilgange for at forstå og engagere sig i samtidens store spørgsmål. Samtidig udfordres de traditionelle forestillinger om, hvad kunst kan være og hvordan den kan skabe forandring. Endvidere ses en form for mod-teknologi, som griber tilbage i historien og søger viden i ældre metoder og tankegange om materialer og spiritualitet. 

Inden for maleriet er der også en ny tendens at finde i øjeblikket, hvor billedrummet åbnes op, og det indre, drømmene og surrealismen, genvækkes. Dette minder om surrealismen i mellemkrigstiden.

Alt i alt viser årets uddeling et bredt spektrum af tendenser og indfaldsvinkler, som både praktiseres og diskuteres i kunstverdenen i dag. Det er en spændende tid for kunsten, hvor den kan spille en vigtig rolle i at skabe forandring og sætte fokus på de vigtigste spørgsmål i vores samfund.

Det er tydeligt, at det danske kunstmiljø er fyldt med talentfulde og ambitiøse kunstnere, og ligesom de foregående år har det har været en utrolig svær, men spændende proces at vælge årets modtagere af arbejdslegaterne og vi vil gerne takke alle ansøgere for at have delt deres visioner med os og for et fantastisk engagement og lidenskab for kunsten. 
Vi er overbeviste om, at de udvalgte kunstnere vil bidrage med en unik og væsentlig stemme til det danske kunstliv og vi ønsker alle ansøgere held og lykke i det fortsatte kunstneriske arbejde og opmuntrer til at fortsætte med at udvikle og udfordre det kunstneriske udtryk.

Jeannette Ehlers 2023
 


Fakta

Rolf Nowotny, RAED SAA RAED SAARET SAA SAARET, Ebeltoft Kunsthal. Foto: Kasper Palsnov

Fakta

Om uddelingen

• Fem kunstnere modtager et treårigt legat på 855.000 kr.
• 10 kunstnere modtager et legat på 150.000 kr.
• 26 kunstnere modtager et legat på 100.000 kr.
• 182 kunstnere modtager et legat på 75.000 kr.

I alt har udvalget uddelt 22.025.000 kr.

Se hvem der modtager arbejdslegater for billedkunst

OM STATENS KUNSTFONDS LEGATUDVALG FOR BILLEDKUNST

Legatudvalget for Billedkunst uddeler arbejdslegater én gang årligt efter ansøgning fra billedkunstnere. Legaterne uddeles enten som treårige arbejdslegater på 855.000 kr. eller som arbejdslegater på mellem 75.000 og 150.000 kroner. 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst består af Jeannette Ehlers (udvalgsleder), Henrik Jørgensen, Henrik Menné, Lise Skou og Maria Kjær Themsen.

Læs om udvalget

Mangler du mere info?

Statens Kunstfonds pressetelefon: 41 39 38 53

 

Mere