Sådan behandler vi din ansøgning

Sådan behandler vi din ansøgning

Udvalget vurderer din ansøgning

Når vi har modtaget din ansøgning om projektstøtte eller et arbejdslegat, skal det relevante kunstfaglige udvalg i Kunstfonden vurdere din ansøgning. 

Udvalget læser alle ansøgninger igennem, hvorefter udvalgsmedlemmerne mødes og foretager vurderinger af alle ansøgninger. Vurderingen foretages ud fra de kriterier som fremgår af puljevejledningen. Der tages også højde for at kunststøtten fordeles, så kunsten kan blive en del af alle borgeres hverdag.

Vil du vide mere om hvordan kunststøtten fordeles, kan du læse om vores formål og visioner

Se også hvordan midlerne fordeles mellem kunstområder og udvalg

Svar på din ansøgning

Du får direkte svar fra os om, hvorvidt du har fået tilsagn eller afslag på din ansøgning. Derefter offentliggør vi alle tildelinger her på hjemmesiden

Udvalgene

I Kunstfonden har vi 12 kunstfaglige udvalg, der dækker kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, og scenekunst. Derudover har vi fire udvalg, der går på tværs af kunstområderne.

Se oversigt over udvalg og medlemmer

Sekretariat for kunstfonden

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som er sekretariat for Kunstfonden, og som varetager det praktiske arbejde omkring modtagelse af ansøgninger, tilsagn- og afslagsbreve mv. Medarbejderne vurderer ikke ansøgninger eller træffer beslutninger på vegne af udvalgene.

Læs mere om sekretariatets arbejde

 

Mere