Børn og unge - læringsmiljøer og talentudvikling

Frist: 14.08.2020, kl. 23:59

Kunstområde :

Musikundervisning af forsøgsmæssig karakter samt udvikling af nyt pædagogisk materiale.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Forventet ansøgningsfrist 14. august 2020. Denne ansøgningsvejledning var gældende for ansøgninger i 2019. Ændringer kan forekomme til ansøgninger i 2020.

Ansøg

Hvem kan søge?

Alle aktører inden for musikundervisning og lignende aktiviteter samt fritidsklubber, øvelokaleforeninger, ungdomsskoler, efterskoler og andre aktører inden for forenings- og fritidslivet.

Følgende kan ikke søge: Denne pulje kan ikke søges af institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med denne ordning er at bidrage til udvikling og fornyelse inden for det musikpædagogiske område. Der kan søges til følgende områder:

  • musikpædagogiske projekter
  • udvikling og udgivelse af nyt musikpædagogisk materiale
  • projekter og forløb, der styrker læring og aktiv musikudøvelse for børn og unge
  • forløb, der stimulerer og udvikler talentarbejde for børn og unge

Der gives ikke tilskud til konkurrencer.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den faglige kvalitet.

Det siddende udvalg lægger i sin vurdering af den faglige kvalitet særligt vægt på:

- pædagogiske metoder og musikfaglighed
- originalitet og nyskabelse
- vision og ambition

Udvalget lægger desuden vægt på:

- at projektet har national eller regional betydning
- at projektet har indarbejdet en plan for dokumentation, evaluering og udvikling, såfremt der ansøges til musikpædagogiske projekter eller talentudvikling. Dokumentation og evaluering skal fremgå offentligt på egen hjemmeside 
- at der er en rimelig egenfinansiering i form af deltagerbetaling eller finansiering fra anden side

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Eksempler på mål/aktiviteter: antal deltagere, antal steder, antal begivenheder/koncerter, udgivelser/publicering eller andre mål, der er relevante for det pågældende projekt.

Link til hjemmeside.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i den elektroniske ansøgningsformular og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, inden du går i gang.

Du skal beskrive dit projekt i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Bilaget må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse medio november. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af Lov om musik.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen. 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere