Arbejdslegater for kunsthåndværk og design

Frist: 01.02.2021, kl. 23:59

Arbejdslegater for kunsthåndværkere og designere.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Bemærk at ansøgningsfristen er midlertidig.

 

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Skabende kunsthåndværkere og designere med tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene

Bemærk, at hvis du både er kvalificeret til at søge arbejdslegater og arbejdslegater til nye talenter beder udvalget om, at du vurderer hvilken pulje, du vil søge frem for, at du søger begge.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studerende på en af de statslige kunstneriske uddannelser (dvs. kunstakademierne, arkitektskolerne, designskolerne, Den Danske Scenekunstskole, Forfatterskolen, musikkonservatorierne, Filmskolen) eller studerende på videregående uddannelser, der er godkendt til SU.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • konkrete projektudgifter, eksempelvis til produktion eller formidling.

Søger du tilskud til et specifikt projekt, skal du i stedet søge Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Designs puljer. Du kan læse mere om disse puljer her på vores hjemmeside.  

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunsthåndværkere og designere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Det siddende udvalg lægger i deres vurdering særligt vægt på:

 • Et idémæssigt kriterium, hvor udvalget prioriterer innovative ideer, en eksperimenterende og nyskabende tilgang, samt kunstnerisk originalitet og substans i udøverens argumentation.
 • Et æstetisk kriterium, hvor udvalget prioriterer en høj grad af bevidsthed og kunstnerisk kvalitet i udtrykket, samt en søgende og nysgerrig indfaldsvinkel til arbejdet.
 • Et fagligt kriterium, hvor håndværksmæssige færdigheder, samt nytænkning af traditioner inden for de pågældende fagområder vægtes højt.
 • En etisk bevidsthed i arbejdet.

Derudover skal du være opmærksom på følgende:

 • Afgangsprojekter kan indgå, men må ikke være en bærende del af ansøgningen.
 • Ansøgerne opfordres til, at lægge hovedvægt på de seneste tre års virke i deres billedmateriale og dokumentation. Ældre dokumentation kan indgå, hvis det er væsentligt for ansøgningen.
 • Ansøgerne opfordres til at undlade "moodboards" med materiale/fotos fremstillet af andre. I samarbejdsprojekter skal ansøgeren tydeligt gøre opmærksom på andre parters del af arbejdet.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • En kortfattet motiveret ansøgning på maksimum en side/2200 tegn inklusive mellemrum. I ansøgningen skal du beskrive dit kunstneriske arbejde, tanker og ideer, samt oplyse relevante oplysninger om de seneste års kunstneriske arbejde.
 • Et kort CV, gerne med portræt eller signaturbillede.
 • Dokumentation for dit kunstneriske arbejde inden for kunsthåndværk eller design i form af billeder på maksimum 10 sider. Billederne skal være dokumentation af de seneste års kunstneriske arbejde. Billederne skal være forsynet med en kort billedtekst med værktitel, materiale, produktionsår, mål og andre relevante data. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre.

I ansøgningen kan du angive et link til dit website. Det er dit ansvar, at linket og websitet virker. Materiale på websitet behandles som sekundært materiale.

Anbefalinger og udtalelser fra tidligere arbejdsgivere eller samarbejdspartnere bliver ikke vurderet og skal derfor ikke indgå i ansøgningen. Budgetter skal heller ikke indgå i ansøgningen.

Hvis du søger arbejdslegater hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Er I flere personer, der vil søge om et legat, som I vil dele mellem jer, skal hvert medlem af gruppen sende en ansøgning. Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af hver ansøgning, at der er tale om en gruppeansøgning. Det skal fremgå tydeligt, at der er flere ansøgere, og hvem de øvrige ansøgere er. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag med dokumentation for arbejde. 

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at bilagene enten kan vedhæftes i en samlet fil eller i tre separate filer (filformat: PDF)
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i puljevejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal gives et treårigt arbejdslegat. 

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger, efter du har modtaget svarbrevet.
 • et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger efter, du har modtaget svarbrevet. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil få oplyst datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest tre måneder efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Du får svar på din ansøgning på e-mail. Og når alle sager fra samme ansøgningsrunde er besluttet, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Modtager du et treårigt arbejdslegat, vil du efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for dit kunstneriske arbejde. 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere