Arbejdslegater - kunsthåndværk og design

Frist: 11.03.2020

Arbejdslegater, herunder treårige, for kunsthåndværkere og designere.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men det anbefales at indsende i god til inden fristens udløb // Det elektroniske ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Skabende kunsthåndværkere og designere med tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene
 • Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse eller på en ph.d.-uddannelse. 

Hvis du arbejder inden for - eller på tværs af - flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her 
Navne på alle ansøgere vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvis du både er kvalificeret til at søge arbejdslegater og arbejdslegater til nye talenter beder udvalget om at du vurderer hvilken pulje, du vil søge frem for at søge begge.

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningen skal indeholde de påkrævede bilag ved fristen (max 15 MB).
 • For at sikre en klar og ensrettet behandlingsproces, har udvalget fastsat en begrænsning for omfanget af ansøgningsmaterialet. Disse begrænsninger skal overholdes. Se mere under "Hvad skal ansøgningen indeholde".
 • Det anbefales at bruge filformatet PDF (undlad at bruge PPT, ZIP, DOC, DOCX og ODT)
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen er komplet. Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag, der er vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning ukomplet, skal en komplet ansøgning indsendes inden fristens udløb. Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget.
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.
 • Hvis du oplever tekniske problemer med ansøgningsskemaet, kan det være en hjælp at læse ”Spørgsmål og svar” til højre på denne side. Du er også velkommen til at kontakte udvalgssekretæren.
 • Bemærk at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere. Navnene vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Vigtig information vedrørende CPR- og CVR-nummer samt skat

 • Et eventuelt tilskud bliver automatisk udbetalt til NEM-kontoen for det CPR- eller CVR-nummer, som angives på ansøgningen. Det er derfor meget vigtigt at du inden du søger er sikker på at der er en NEM-konto tilknyttet og at du er bevidst om hvorvidt du søger med CVR eller CPR nummer.
 • Man kan IKKE efterfølgende ændre det CVR-/CPR-nummer, som er knyttet til ansøgningen.
 • Tilskud fra Statens Kunstfond bliver indberettet til SKAT. SKAT vejleder om de skattemæssige forhold.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunsthåndværkere og designere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Det siddende udvalg lægger i deres vurdering særligt vægt på:

 • Et idémæssigt kriterium, hvor udvalget prioriterer innovative ideer, en eksperimenterende og nyskabende tilgang, samt kunstnerisk originalitet og substans i udøverens argumentation.
 • Et æstetisk kriterium, hvor udvalget prioriterer en høj grad af bevidsthed og kunstnerisk kvalitet i udtrykket, samt en søgende og nysgerrig indfaldsvinkel til arbejdet.
 • Et fagligt kriterium, hvor håndværksmæssige færdigheder, samt nytænkning af traditioner inden for de pågældende fagområder vægtes højt.
 • En etisk bevidsthed i arbejdet.

Derudover skal du være opmærksom på det følgende:

 • Afgangsprojekter kan indgå, men må ikke være en bærende del af ansøgningen.
 • Ansøgerne opfordres til, at lægge hovedvægt på de seneste tre års virke i deres billedmateriale og dokumentation. Ældre dokumentation kan indgå, hvis det er væsentligt for ansøgningen.
 • Ansøgerne opfordres til at undlade "moodboards" med materiale/fotos fremstillet af andre. I samarbejdsprojekter skal ansøgeren tydeligt gøre opmærksom på andre parters del af arbejdet.

Arbejdslegater gives til at skabe arbejdsro og til fortsat kunstnerisk virke. Legatudvalget yder ikke direkte støtte til konkrete projektudgifter, eksempelvis udgifter til produktion eller formidling. Denne type støtte varetages af Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design i ansøgningspuljerne "Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark" og "Kunsthåndværk- og designprojekter i udlandet".

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design kan udover vurderingen af den kunstneriske kvalitet vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i form af direkte kunstnerstøtte fra udvalgene i Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det er en god idé at have din ansøgning og bilagsmateriale klar, inden du påbegynder udfyldningen af det elektroniske ansøgningsskema. Det tager ca. 10 min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd.

Følgende bilag skal vedhæftes:

 • En kortfattet motiveret ansøgning (max 1 side / 2200 tegn inkl. mellemrum) som beskriver dit kunstneriske arbejde, tanker og ideer, samt relevante oplysninger om de seneste års kunstneriske arbejde. Hvis du søger legat hos andre udvalg under Statens Kunstfond skal du også skrive dette.
 • Et kort CV, gerne med portræt eller signaturbillede.
 • Dokumentation for dit kunstneriske arbejde inden for kunsthåndværk eller design i form af billeder (max 10 sider). Billederne skal være dokumentation af de seneste års kunstneriske arbejde. Billederne skal være forsynet med en kort billedtekst med værktitel, materiale, produktionsår, mål og andre relevante data. Ved samarbejdsprojekter skal det fremgå tydeligt hvem, der har været involveret.

Vær opmærksom på følgende, som skal overholdes:

 • Ansøgningen skal indeholde de påkrævede bilag ved fristen. Bilagene kan vedhæftes enten i en samlet fil eller i tre separate filer (PDF).
 • Det er kun muligt at vedhæfte tre filer i alt.
 • De vedhæftede bilag må samlet fylde max 15 MB. Filer og filmapper må ikke zip-komprimeres, da disse mapper ikke kan åbnes.
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen er komplet. Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag, der er vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning ukomplet, skal en komplet ansøgning indsendes inden fristens udløb. Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget.
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.
 • På ansøgningen kan du angive et link til dit website. Det er dit ansvar, at linket og websitet virker. Materiale på websitet behandles som sekundært materiale.
 • Yderligere bilagsmateriale sendt fysisk til udvalget vurderes ikke.
 • Anbefalinger og udtalelser fra tidligere arbejdsgivere eller samarbejdspartnere vurderes ikke og skal ikke indgå i ansøgningen. Budgetter skal heller ikke indgå i ansøgningen.
 • Søger du til et specifikt projekt skal du i stedet søge Projektstøtteudvalgets puljer. Se mere på kunst.dk.

Modtagere af treårige arbejdslegater vil efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for deres kunstneriske arbejde. 

Hvis du oplever tekniske problemer med ansøgningsskemaet, kan det være en hjælp at læse ”Spørgsmål og svar” til højre på denne side. Du er også velkommen til at kontakte udvalgssekretæren.

Hvordan søger samarbejdende kunstnere om støtte?

Er I flere personer, der vil søge om et legat, som I vil dele mellem jer, skal hvert medlem af gruppen sende en ansøgning. Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af hver ansøgning, at der er tale om en gruppeansøgning. Det skal fremgå tydeligt, at der er flere ansøgere, og hvem de øvrige ansøgere er. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag med dokumentation for arbejde.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design fastlægger beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om et treårigt arbejdslegat.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Tildelinger

Hvornår får du svar?

Der udsendes svar på ansøgningen senest 3 måneder efter ansøgningsfristen. Svaret bliver udsendt pr. mail.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en liste over modtagne bilag. Denne kvitteringsmail er din dokumentation for at ansøgning og bilag er modtaget.

I løbet af behandlingstiden bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter afgørelserne skal bekræftes.

Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det. Tildelinger bliver offentliggjort samlet på kunst.dk. Bemærk, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Hvem vurderer ansøgningen

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design (2020-2023). Læs mere om udvalget her. Bemærk, at det er det et nyt udvalg, der tiltræder 1. januar 2020, som vurderer din ansøgning. 

Ansøg
Mere