Vision for nye og tværgående kunstformer

Kunst har altid udviklet sig og udvikler sig til stadighed i nye genrer og udtryksformer inden for, uden for og imellem kunstområderne. Udviklingen udspringer både fra de skabende kunstnere selv og fra andre, der kommer med en helt anden baggrund. Samtidig har digitalisering og teknologisk udvikling medført store ændringer i den måde, vi skaber, oplever og møder kunsten på.

Den udvikling ønsker vi at understøtte.

Mission

Derfor vil vi:

  • medvirke til kunstens udvikling ved at investere i de forandringer og nye tiltag som finder sted indenfor hele kunstområdet.
  • løbende diskutere begreberne ”kunstnerisk kvalitet” og ”talent” og sikre, at nye udtryksformer kan rummes i disse begreber. 
  • medtænke ændringer i kulturvaner og den måde kunsten bruges og opleves på, både indenfor - og imellem kunstarterne.
  • håndtere de udfordringer, som fondens organisering i specifikke kunstarter kan give i forhold til nye og tværgående kunstformer.

 

Mere