Vision for børn og unges møde med kunst

Kunst spiller en afgørende rolle i dannelsen af børn og unge som individer og som samfundsborgere. Den er med til at skabe et fælles kulturgrundlag, de kan trække på nu og senere i livet. Kunsten giver rum og mulighed for at skabe, styrke og forandre børn og unges sociale fællesskaber.

Børn og unge skal opleve, at kunst har relevans og kan få betydning i deres liv og hverdag.

MISSION  

Vi vil derfor:

  • give børn og unge i hele landet mulighed for at tage aktivt del i kunstoplevelser af høj kvalitet. Både som publikum og som aktive i skabelsesprocessen.
  • gøre kunst mere tilgængelig for alle børn og unge, og sikre at den tilgængelighed ikke er afhængig af børn og unges kulturelle baggrund og af geografiske og socioøkonomiske forhold.
  • støtte og udvikle indsatser til de voksne (kunstnere, kulturinstitutioner, organisationer m.fl.), som skaber, producerer og formidler kunst til børn og unge.
  • indgå i partnerskaber med institutioner, organisationer og andre, så vi i fællesskab kan udvikle nye metoder til at skabe møder med kunst af høj kvalitet for børn og unge.
Mere